UBND tỉnh Khánh Hoà vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất TP.Nha Trang.

Hiện Nha Trang có 10.721ha đất nông nghiệp, 7.633ha đất phi nông nghiệp và 7.066ha đất chưa sử dụng. 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp tại Nha Trang còn 8.896ha. Diện tích đất phi nông nghiệp sẽ tăng lên 16.631ha, bao gồm toàn bộ đất hiện chưa sử dụng. 

Theo quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất ở tại Nha Trang sẽ tăng mạnh. 

Đáng chú ý, toàn bộ diện tích đất trồng lúa và đất nuôi trồng thuỷ sản (tổng cộng hơn 1.171ha) chủ yếu tại 8 phường ngoại thành sẽ được chuyển mục đích sử dụng thành loại đất khác. 

Trong đất phi nông nghiệp, diện tích đất ở theo quy hoạch cũng sẽ tăng mạnh. Nếu như đất ở tại đô thị của Nha Trang hiện là 1.212ha thì quy hoạch đến năm 2030 sẽ tăng lên 2.260ha. Đất ở tại nông thôn từ 606ha tăng lên 1.637ha. 

Cũng theo quy hoạch này, diện tích đất thương mại, dịch vụ và đất khu vui chơi, giải trí công cộng tại Nha Trang dự kiến cũng tăng lên đáng kể trong tương lai.

Cụ thể, đất thương mại, dịch vụ tại Thành phố hiện là 996ha, đến năm 2030 sẽ tăng lên 3.866ha. Trong khi đó, diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng từ 131ha sẽ tăng lên 1.798ha.