'Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu'

Những lời dạy của Hồ Chủ tịch về công tác cán bộ vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt, Người nhắc nhở mỗi cử tri khi cầm lá phiếu: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”.

Sau ngày thành lập nước, công việc cấp bách đầu tiên của chính quyền nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ là tổ chức bầu Quốc hội lập hiến, diễn ra đồng loạt trên cả nước vào ngày 6/1/1946.

Để giải thích cho đồng bào về tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên mà nước Việt Nam độc lập tiến hành, Chủ tịch Chính phủ lâm thời viết bài trên báo Cứu Quốc số 130, ra ngày 31/12/1945 với tiêu đề “Về ý nghĩa tổng tuyển cử". 

Trong bài viết, Chủ tịch chỉ rõ quyền bầu cử, ứng cử của công dân: "Trong tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không phân chia trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó".

Chủ tịch nhắc nhở toàn thể người dân về quyền và trách nhiệm của công dân: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà… Do tổng tuyển cử mà bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân”.

{keywords}
Ngày 27/4/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử 1, tiểu khu 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Về bản chất của nhà nước dân chủ cộng hòa, Chủ tịch nêu rõ: "Tính chất Nhà nước là vấn đề cơ bản của Hiến pháp. Ðó là vấn đề nội dung giai cấp của chính quyền. Chính quyền về tay ai và phục vụ quyền lợi của ai? Ðiều đó quyết định toàn bộ nội dung của Hiến pháp”.

Không có đặc quyền, đặc lợi  

Là người có công khai sinh ra nước Việt Nam độc lập, đứng đầu Chính phủ mới thành lập, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên quyết yêu cầu việc ứng cử, bầu cử phải theo đúng quy trình, quy định được ủy ban bầu cử đặt ra, không có đặc quyền, đặc lợi. 

Trong kỳ tổng tuyển cử Quốc hội khóa 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ứng cử tại thủ đô Hà Nội cùng 73 ứng viên khác. Với tình cảm và sự thành kính dành cho Người, 118 vị là Chủ tịch Ủy ban Hành chính cùng công bố bản đề nghị: “Yêu cầu Cụ Hồ Chí Minh không phải ra ứng cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi ủng hộ và suy tôn vĩnh viễn Cụ là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”.

Đáp lại yêu cầu này, Hồ Chủ tịch viết bức thư ngắn cảm tạ đồng bào và đề nghị đồng bào cho Người thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Bức thư có đoạn: “Tôi là công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nên không thể vượt qua thể lệ của cuộc tổng tuyển cử đã định”.

Hồ Chủ tịch trúng cử với số phiếu rất cao, trở thành đại biểu Quốc hội đại diện cho Hà Nội cùng 5 vị nữa. Khi được Quốc hội, tại kỳ họp thứ nhất, tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ tịch Chính phủ kháng chiến, Người phát biểu: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”.

Yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta  

Đi sâu vào tiêu chuẩn người đại biểu dân cử, khi nói chuyện với đồng bào thủ đô nhân dịp mừng kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá 2 (7/1960), Hồ Chủ tịch nói: "Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ chủ nghĩa xã hội. Lựa chọn những đại biểu như vậy là quyền lợi và nghĩa vụ của từng cử tri...".

Về vai trò của của đại biểu HĐND và nhiệm vụ của HĐND, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ trong buổi tiếp và nói chuyện thân mật với các vị đại biểu HĐND Hà Nội khóa 1 (kể từ sau ngày Thủ đô giải phóng), diễn ra ngày 4/1/1958.

{keywords}
Khi đã cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng, chúng ta đã thực hiện một phần mong mỏi của Hồ Chủ tịch về việc “Bầu những đại biểu thật xứng đáng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, nhân dân”

Người nói: “Mỗi vị đại biểu HĐND phải phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ đến nhân dân, biến những chủ trương chính sách đó thành hành động của nhân dân. HĐND phải hết sức gần gũi, quan tâm đến đời sống của nhân dân; phải thực hành cần kiệm liêm chính, phải luôn nghĩ rằng mình là đầy tớ của nhân dân và ra sức phục vụ nhân dân. Trước mắt HĐND phải tập trung sức động viên nhân dân ra sức chống hạn, đẩy mạnh sản xuất".

Hồ Chủ tịch cũng từng nhắc nhở cử tri, nhân dân luôn ghi nhớ các quyền của mình với Quốc hội, HĐND các cấp: “Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và HĐND nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Nguyên tắc ấy bảo đảm quyền kiểm soát của nhân dân đối với đại biểu của mình...”.

Với toàn thể cán bộ trong bộ máy chính quyền từ làng lên cấp tỉnh, kỳ, Hồ Chủ tịch cũng căn dặn kỹ càng qua “Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” được đăng trên báo Cứu Quốc ngày 17/10/1945.

Người nhắc nhở: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

Những lời dạy của Hồ Chủ tịch về công tác cán bộ, suốt bao nhiêu năm qua, vẫn còn nguyên giá trị: “'Làm việc nước bây giờ là hy sinh, phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung”. “Vì lợi nước, quên lợi nhà”. Đặc biệt, Chủ tịch nhắc nhở mỗi cử tri cân nhắc khi cầm lá phiếu: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”.

Ngày bầu cử Quốc hội đã đến gần. Nhớ về Người, mỗi chúng ta cân nhắc kỹ trách nhiệm của mình với vấn đề trọng đại của đất nước, nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, các bài phát biểu, chương trình hành động của từng ứng viên, xem ai thực sự dám “hy sinh, phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung”, ai muốn “làm quan cách mạng” để lựa chọn cho sáng suốt.

Khi đã cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng như vậy, chúng ta đã thực hiện một phần mong mỏi của Hồ Chủ tịch về việc “Bầu những đại biểu thật xứng đáng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, nhân dân”.

Chúng ta cũng luôn nhớ, mỗi công dân có quyền giám sát các đại biểu dân cử, xem xét ai trúng cử mà vẫn ghi nhớ lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Việc gì có lợi cho dân thì nên làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”, hoặc ai là người “yêu dân, kính dân”. 

Lê Tiên Long

Điều đặc biệt trong vận động bầu cử thời Chủ tịch Hồ Chí Minh

Điều đặc biệt trong vận động bầu cử thời Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để có biện pháp phù hợp với trình độ văn hóa hồi ấy, nhiều địa phương có sáng kiến rất hay, như đặt các câu vè tên ứng cử viên ĐBQH cho dễ nhớ.

tin nổi bật

Đại sứ Mỹ: Chúng tôi mong có quan hệ mạnh mẽ với Việt Nam

Một trong những kết quả quan trọng của hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ là hai bên đã cam kết nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hy vọng rằng trong tương lai gần, Mỹ sẽ có được kết quả tương tự với Việt Nam.

Đất và người nghèo, người giàu

“Các đại gia Việt Nam toàn liên quan đến bất động sản”. Câu nói nói này của chuyên gia kinh tế Pincus phản ánh đúng thực trạng diễn ra mấy chục năm qua và chúng ta cần làm rõ thực chất của quá trình đó.

Làn sóng thử nghiệm và tham vọng công nghệ của Trung Quốc

Khi đã có đủ điều kiện thị trường và kết nối quốc tế, Trung Quốc thực hiện bước thứ ba, giải phóng làn sóng nguồn lực gồm vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng, các kỹ sư được đào tạo và sức mạnh hành chính.

Con đường đột phá công nghệ của Trung Quốc

Suốt nhiều thập kỷ, nhiều người Mỹ chế nhạo Trung Quốc là một quốc gia bắt chước, không có khả năng sáng tạo, chưa nói đến sự đổi mới mang tính đột phá.

Trước Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí thức, văn nghệ sĩ thấy mình nhỏ bé

Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù chưa phải là một đại trí thức được hiểu theo lối được đào tạo bài bản trường lớp, ấy vậy mà bằng kiến thức được đắp bồi từ đời sống thực tế, Người trở thành vĩ nhân của thời đại.

Phần Lan gia nhập NATO: Căng thẳng chờ phía trước

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine gây nhiều tác động đến trật tự quốc tế. Một trong những hệ quả của cuộc chiến chính là việc Phần Lan quyết định gia nhập NATO.

Hà Nội sẽ rà soát, thu hồi dự án bất động sản 'quây tôn'

Để Hà Nội cất cánh, trước hết cần dỡ bỏ các rào cản, di chuyển các chướng ngại vật đang nằm la liệt trên đường băng.

Thủ tướng thăm, làm việc tại Mỹ: Thông điệp của Việt Nam

Nếu Mỹ muốn tăng cường vai trò ở khu vực thì phải ủng hộ ASEAN nhiều hơn trong xử lý các vấn đề theo nguyên tắc: Hòa bình, ổn định, hợp tác, luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm ASEAN.

Ngăn chặn tham nhũng từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

Ban Nội chính TƯ phối hợp với Ban Tổ chức TƯ và các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Bộ Chính trị, BCH TƯ xem xét, quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Bộ trưởng Tài chính: Phát triển trái phiếu doanh nghiệp thành kênh huy động vốn bền vững

Sau các vụ việc như Tân Hoàng Minh, những vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đã nóng lên trong thời gian gần đây.

Canada: Giáo dục không rập khuôn, giáo viên tự chọn sách giáo khoa

Xứ sở lá phong không phụ thuộc vào sách giáo khoa. Giáo viên tự chuẩn bị kế hoạch giáo án, được khuyến khích sáng tạo để đáp ứng nhu cầu và sở thích của học sinh.

Người kế nhiệm Thủ tướng Singapore: Vị lãnh đạo 4G

Thủ tướng Singapore mới đây công bố, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong sẽ là lãnh đạo thế hệ thứ tư (4G), mở đường cho ông trở thành người đứng đầu của đảo quốc sư tử.

Vị tướng quyết định nổ súng trước giờ G và trận đánh không có người hy sinh

Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu là cán bộ trực tiếp chiến đấu và chỉ huy trên nhiều chiến trường ác liệt. Quảng Trị là nơi ông gắn bó nhiều nhất.

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Fidel với ‘anh hùng toàn những gái xuân xanh’

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 2 lần vào thăm, ngồi ăn bữa cơm đạm bạc với các nữ pháo thủ ngay tại trận địa. Chủ tịch Cuba Fidel Castro cũng về thăm đơn vị...

Chuyện những thiếu nữ làm bạn với khẩu pháo nòng dài

Kể về những năm tháng chiến đấu của Đại đội nữ pháo binh chuyên đánh tàu chiến Mỹ ngoài khơi tỉnh Quảng Bình, nét mặt các cô tươi hẳn lên…