Sáng 11/10, HĐND TP.HCM khóa X đã triệu tập kỳ họp thứ bảy, kỳ họp chuyên đề để thông qua các tờ trình, công tác nhân sự và một số nội dung trọng tâm khác. 

Theo kết quả được công bố, với tỷ lệ 94,1% đại biểu HĐND TP.HCM tán thành, ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.  

Trước đó, Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi đã đọc tờ trình giới thiệu ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Trước khi được bầu, ông Cường đã đọc bản cam kết và chương trình hành động của mình. Cụ thể, ông cam kết trước các đại biểu sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, khiêm tốn, trung thực, gương mẫu, trách nhiệm, không chủ quan, duy ý chí trong thực thi công vụ. 

Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Ông cam kết sẽ cùng tập thể UBND TP đẩy nhanh các dự án lớn để thúc đẩy kinh tế TP.HCM phát triển vượt bậc, xứng đáng là đầu tàu của cả nước. 

Ông Cường sinh năm 1975, có bằng cấp chuyên môn là Kỹ sư cầu đường, Thạc sĩ kỹ thuật, Thạc sĩ Hành chính công, Tiến sĩ xây dựng công trình.

Trong quá trình công tác, ông Cường đảm nhận nhiều chức vụ thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM.

Cuối năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GTVT. Đến năm 2014, ông Cường đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM

Một năm sau ông Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở GTVT TP.HCM.

Đến ngày 4/1/2019, ông Cường lại được điều trở lại giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.