Ngày 8/9, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Nguyễn Hữu Độ (sinh tháng 8/1962), đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ

Ông Độ là cán bộ thuộc diện bổ nhiệm, tính ngạch công chức (không phải cán bộ qua bầu cử) nên việc nghỉ hưu tính theo tuổi.

Theo Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường đối với nam tính đến năm 2022 là 60 tuổi 6 tháng. 

Như vậy tính đến nay, ông Nguyễn Hữu Độ tròn 60 tuổi. Ông Độ có trình độ cử nhân sư phạm toán, tiến sĩ quản lý giáo dục.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ ngày 22/9/2017), ông làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (từ năm 2008 - 2017).

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ được phân công phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông, phân luồng và hướng nghiệp học sinh, công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Ông phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên, Cục Quản lý chất lượng, Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia, địa bàn các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.