Nghị quyết Trung ương 4

Cập nhập tin tức Nghị quyết Trung ương 4

Đảng viên tiêu cực, suy thoái là sóng ngầm đe dọa tồn vong của chế độ

Cán bộ, đảng viên tiêu cực suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là sóng ngầm bên trong, đe dọa sự tồn vong của chế độ.  

Công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đoàn Kiểm tra số 717 của Bộ Chính trị công bố kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Quân ủy TƯ.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng bí thư

Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa 12).

Đánh giá kỹ lưỡng ưu khuyết điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tổng bí thư đề nghị Trung ương đánh giá tại hội nghị Trung ương 5 sáng nay.

Xử lý nghiêm cán bộ sai phạm

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ tại kỳ họp thứ 14 đã nhận được sự hoan nghênh, đồng tình cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lợi ích nhóm tha hóa ‘bộ phận không nhỏ’ cán bộ

Nếu không có cơ chế ngăn chặn, lợi ích nhóm (tiêu cực) phát triển sẽ làm suy thoái, tha hóa về đạo đức, lối sống của “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên (đặc biệt là những người có chức, có quyền).

Hai chuyến thăm, một thông điệp

Hai chuyến thăm của những thành viên trong ban lãnh đạo cao nhất của Đảng tới cơ quan báo chí. Hai chuyến thăm ấy ắt không phải là một sự ngẫu nhiên.

Công tác cán bộ phải nghiêm mới làm được

Trò chuyện đầu Xuân, nhân 87 năm ngày thành lập Đảng, nguyên Phó Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Đình Hương chia sẻ trăn trở về công tác cán bộ.

Tổng bí thư: Giữ cho được hòa bình, ổn định để phát triển

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm mới 2017.

Thảo luận các văn kiện Đại hội 12

Sau phiên họp tại đoàn chiều qua, các đại biểu dự Đại hội dành cả ngày hôm nay để thảo luận tại hội trường về các văn kiện của Đại hội.

Ông Phạm Thế Duyệt: Chỉnh đốn Đảng phải từ trên xuống

Nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Trung ương 4 phải từ trên làm xuống chứ không phải từ dưới làm lên - ông Phạm Thế Duyệt nói.

Thư gửi Đại hội 12

Người dân đang trông chờ vào lương tâm, trí tuệ, bản lĩnh chính trị của các vị đại biểu dự Đại hội.

Bộ Chính trị trình Trung ương chương trình Đại hội 12

Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng bước sang ngày làm việc thứ tư.

Ngày làm việc thứ ba hội nghị Trung ương 13

Hội nghị Trung ương 13 hôm nay làm việc ngày thứ ba tại Hà Nội.

Muốn bứt phá, người đứng đầu cực kỳ quan trọng

 Người đứng đầu phải nắm bắt được cái mới, vận hội để phát triển thì sẽ bứt phá lên.