Theo thông cáo phát từ Văn phòng Trung ương Đảng, chiều 30/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định biểu quyết, thống nhất để ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Ông Vũ Đức Đam. Ảnh: Hoàng Hà

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được phân công thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học và công nghệ; lao động, việc làm và các vấn đế xã hội; thông tin và truyền thông; văn hóa; du lịch; thể dục, thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Ông Đam còn thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ông cũng được phân công làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch; Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có thời gian hơn một năm rưỡi làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 (từ đầu năm 2020 đến cuối tháng 8/2021).

Ông Vũ Đức Đam sinh ngày 3/2/1963; quê quán ở xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; trình độ Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế; ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương các khóa: XI, XII, XIII.

Ông đi lên từ một kỹ sư rồi làm chuyên viên Ban Phát triển kỹ thuật và Quan hệ đối ngoại, chuyên viên Văn phòng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế của Tổng cục Bưu điện vào những năm 1990.

Từ 10/1994 - 11/1995, ông về làm Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ. Sau đó, ông làm Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ đến 8/1996.

Từ 8/1996 - 3/2003, ông làm Thư ký rồi Trợ lý cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Tháng 3/2003, ông được điều động về làm Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đến 8/2005.

Sau đó ông quay về Trung ương với vai trò là Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông trong 2 năm. 

Tháng 11/2007, ông một lần nữa được điều động về địa phương với vai trò là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh. Sáu tháng sau đó, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và có 5 tháng làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh từ (3/2010 – 8/2010). Sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh thêm một năm.

Tháng 8/2011, ông Vũ Đức Đam giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đến tháng 11/2013. 

Sau đó, ông làm Phó Thủ tướng Chính phủ cho đến nay. Trong thời gian làm Phó Thủ tướng, ông có 9 tháng kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế (10/2019 - 7/2020); trong đó, có 7 tháng điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế (12/2019 - 7/2020).