Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về việc thực hiện báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện tháng 7.

Văn bản gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương. Công an, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính, NN-PTNT, VH-TT-DL; Tổng Thanh tra Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành.

Các bác sĩ trẻ mới ra trường được tăng cường y tế cơ sở năm 2022 vào sáng 16/2. Ảnh TTXVN

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế có giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục tỉnh trạng nghỉ việc, bỏ việc của cán bộ, viên chức và người lao động ngành y tế, nhất là việc đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Về lâu dài, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với bộ, ngành nghiên cứu đề nghị cấp có thẩm quyền nâng mức hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, nâng lương khởi điểm bậc 2 đối với bác sĩ mới ra trường; quy định cụ thể về các biện pháp bảo vệ và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, bạo hành đối với nhân viên y tế.

Đồng thời có chế độ chính sách đặc biệt hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức và người lao động làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn, nơi xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới.

Theo Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định cách xếp lương chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, các chức danh này được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 - 8,00. Tương ứng mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu thì mức lương nhóm chức danh này từ 9,238 triệu đến 11,92 triệu đồng.

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78 thì tương ứng mức lương từ 65,56 triệu đến 10,1022 triệu đồng.

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 tương ứng mức lương từ gần 3,5 triệu đến 7,4202 triệu đồng.

Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06 tương ứng mức lương 2,77 triệu đến 6,0494 triệu đồng.