Ngày 13/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Chương trình hành động số 36-CTr/TU, thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình hành động này đề ra những mục tiêu cụ thể, trong đó ưu tiên phát triển điện khí, năng lượng tái tạo và năng lượng sạch. Quảng Bình phấn đấu sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 đạt 20.000 triệu kwh, trong đó sản lượng điện của năng lượng tái tạo và năng lượng sạch chiếm 20-25%.

Đến năm 2045, Quảng Bình đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất trên địa bàn đạt khoảng 40.000 đến 45.000 triệu kwh, trong đó sản lượng điện của năng lượng tái tạo và năng lượng sạch chiếm 40-50%.

{keywords}
Quảng Bình phấn đấu đến năm 2030, sản lượng điện của năng lượng tái tạo và năng lượng sạch chiếm 20-25%, đến năm 2045 chiếm 40-50% (ảnh minh họa, nguồn Internet).

Một mục tiêu khác là xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, giải tỏa công suất các dự án điện khí, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối… trên địa bàn tỉnh, đáp ứng tiêu chí N-l đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng.

Quảng Bình cũng sẽ tăng tỉ lệ sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, phấn đấu tỉ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7% vào năm 2030, khoảng 14% vào năm 2045.

Ngoài ra là mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15% vào năm 2030, lên mức 20% vào năm 2045.

Trước đó ngày 21/8/2020, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tại trụ sở bộ. Sau buổi làm việc, Bộ Công thương có thông báo, đồng ý với nhận định của tỉnh trong định hướng quy hoạch, phát triển Quảng Bình trở thành trung tâm năng lượng lớn của Việt Nam.

H.A.H

Công suất điện gió và điện mặt trời tăng khoảng 30.000MW vào năm 2030

Công suất điện gió và điện mặt trời tăng khoảng 30.000MW vào năm 2030

Tới năm 2030, dự kiến công suất các nhà máy điện gió trên đất liền, ngoài khơi và điện mặt trời, tăng thêm khoảng gần 30.000MW.