Chiều tối 14/10, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ.

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở GD-ĐT, các địa phương và các trường thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học ngày 15/10 để ứng phó với bão số 5 và mưa lũ.

Quảng Nam cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học ngày 15/10

Cùng với đó, các đơn vị chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học các ngày tiếp theo tùy tình hình thực tế diễn biến của bão và mưa lũ; rà soát điều kiện đảm bảo an toàn và điều kiện sinh hoạt cho học sinh tại các trường nội trú.

Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và các địa phương kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc đảm bảo an toàn trong phòng, chống bão. Bố trí lực lượng sản xuất, kinh doanh phù hợp và tạo điều kiện cho công nhân, người lao động nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão, mưa lũ được nghỉ làm việc ngày 15-10 nhằm đảm bảo an toàn.