Quy hoạch điện VIII

Cập nhập tin tức Quy hoạch điện VIII

Quy hoạch điện VIII theo hướng điện lực phải đi trước một bước

Việc Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững.

27 dự án điện mặt trời được xem xét triển khai trong Quy hoạch điện VIII

Quy hoạch điện VIII đã công bố danh mục 27 dự án điện mặt trời xem xét sau năm 2030, được triển khai trong thời kỳ quy hoạch, nếu thực hiện theo hình thức tự sản, tự tiêu.

Quy hoạch điện VIII được duyệt, năng lượng tái tạo chiếm 31-39% vào năm 2030

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện VIII) có điểm mới là ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, chiếm khoảng 31-39% vào năm 2030 và dự kiến tăng lên 67,5-71,5% vào năm 2050.

Dự thảo quy hoạch điện VIII: Chưa thể ban hành, chờ hoàn thiện

Dự thảo quy hoạch điện VIII vẫn chưa thể ban hành, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương bổ sung, hoàn thiện nhiều nội dung.

Tiết kiệm hàng chục tỷ USD, quy hoạch điện VIII hứa hẹn giảm giá thành điện

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch điện XIII xây dựng trên tinh thần đặt lợi ích chung lên trên hết, tiết kiệm hàng chục tỷ USD, sẽ giúp giảm giá thành điện.

Giảm quy mô đầu tư quy hoạch điện VIII gần 2 triệu tỷ đồng

Phó Thủ tướng cho biết, Quy hoạch điện VIII được điều chỉnh giảm quy mô đầu tư gần 2 triệu tỷ đồng, trong đó giảm đầu tư hệ thống truyền tải gần 300 ngàn tỷ đồng.