Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu bộ sách Thường thức chính trị và tổ chức tọa đàm với chủ đề Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh.

Bộ sách Thường thức chính trị do GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chỉ đạo; nhóm tác giả, các nhà khoa học ở các viện chuyên ngành thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn. 

Bộ sách 'Thường thức chính trị' do GS.TS Nguyễn Xuân Thắng chỉ đạo.

Bộ sách gồm 10 nhóm vấn đề lý luận phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước: Thường thức về triết học Mác - Lênin; Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin; Thường thức về Chủ nghĩa xã hội khoa học; Thường thức về Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thường thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Thường thức về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Thường thức về hệ thống chính trị Việt Nam; Thường thức về nhà nước và pháp luật; Thường thức về văn hóa; Thường thức về dân tộc, tôn giáo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, bộ sách Thường thức chính trị được xuất bản khổ nhỏ, dung lượng vừa phải, trong đó những vấn đề, chủ đề, nội dung lý luận được cho là “khô khan”, “phức tạp” chuyển tải một cách ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, không chỉ giúp người dân nâng cao văn hóa đọc, mà còn đưa những vấn đề lý luận chính trị trở nên gần gũi hơn, để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống. 

Các đại biểu tham khảo bộ sách ''Thường thức chính trị''.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, bộ sách được biên soạn và xuất bản trong nhiều năm và thường xuyên được bổ sung, cập nhật. Trước mắt, trong những ngày đầu Xuân Quý Mão và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 7 tựa sách với 7.000 cuốn của bộ sách được xuất bản và phát hành rộng rãi.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, bộ sách được biên soạn công phu, khoa học, bảo đảm tính cơ bản, hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước, dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ vận dụng.

Các diễn giả tại toạ đàm.

Tọa đàm với chủ đề Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh trao đổi về các nội dung: Dấu ấn Đảng ta đã đạt được trong năm qua; vai trò định hướng của tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện nay; một số ấn phẩm tiêu biểu, nổi bật về Đảng; khơi dậy và phát triển văn hóa đọc; lan tỏa hiệu quả bộ sách Thường thức chính trị và các cuốn sách về Đảng…