- Diễn đàn nông dân hợp tác liên kết sản xuất, kinh doanh nông nghiệp là mạng lưới tự nguyện của đại diện các tổ chức nông dân trong cả nước nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác kiểu mới đem lại hiệu quả và bảo vệ quyền lợi của hộ nông dân. 

Diễn đàn được chính thức thành lập và ra mắt hôm nay tại Hà Nội dưới sự hỗ trợ của Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), Hội khoa học phát triển nông thôn (PHANO), Liên minh Nông nghiệp và các tổ chức trong nước và quốc tế.

Trong đó, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn là thành viên tham gia có điều kiện để công nhận danh sách các thành viên sáng lập.

{keywords}
Ông Bùi Văn Nguyên, Giám đốc HTX Yên Bắc, Hà Nam đang chia sẻ kinh nghiệm tại diễn đàn. Ảnh T.Hằng

Hoạt động của diễn đàn dựa trên nguyên tắc tự chủ, dân chủ, minh bạch, đoàn kết, sáng tạo. Diễn đàn là nơi trao đổi, phối hợp, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm giữa các HTX, tổ hợp tác, hội thành viên. Đồng  thời diễn đàn còn tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và các giải pháp thúc đẩy phát triển HTX, tổ hợp tác trong nông nghiệp và hỗ trợ các cơ quan quản lí nhà nước ban hành, thực thi các chính sách liên quan. 

Ban quản trị của diễn đàn gồm 15 người là các đại diện HTX theo vùng miền và đại diện của các thành viên sáng lập: Cục Kinh tế hợp tác, PHANO… Ban quản trị sẽ bầu cử chủ tịch diễn đàn với nhiệm kì 1 năm. Ngoài ra, diễn đàn còn có ban thư kí từ 2-3 người và ban tư vấn gồm các chuyên  gia trong lĩnh vực nông nghiệp.

Diễn đàn được chia thành 8 nhóm: cung ứng dịch vụ, tín dụng nội bộ, tiêu thụ sản phẩm, chăn nuôi, thủy sản, hoa rau quả an toàn sản suất theo tiêu chuẩn chứng nhận, quyền lợi nông dân trong liên kết hợp tác và nhòm các chủ đề khác mở theo gợi ý của các thành viên. 

Sau khi ra mắt, diễn đàn sẽ xây dựng trang web để tranh luận theo chủ đề, có bản tin định kì và lập nhóm trên mạng xã hội. Đồng thời, diễn đàn sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức nông dân. Ngoài ra, diễn đàn còn tổ chức các cuộc họp thường niên, định kì trực tiếp hoặc trực tuyến để chia sẻ thông tin, thảo luận, đóng góp ý kiến… 

Thu Hằng