Rác ngập ngụa trong "lá phổi của Thủ đô"

Không những là thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội, Hồ Tây còn là được coi là "lá phổi" của thành phố. Không gian sinh thái tự nhiên này hiện đang ô nhiễm trầm trọng. Rác thải đủ loại, xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

- Không những là thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội, Hồ Tây còn là được coi là "lá phổi" của thành phố. Không gian sinh thái tự nhiên này hiện đang ô nhiễm trầm trọng. Rác thải đủ loại, xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước.


Theo những công nhân hàng ngày phải dọn rác trên mặt nước Hồ Tây thời gian này hầu như ngày nào cũng có xác cá chết do nước hồ ô nhiễm.

Ven Hồ Tây đoạn qua các phố Vệ Hồ, Trích Sài, bát hương, lọ hoa, tượng phật bằng sứ... chất từng đống không những gây ô nhiễm mà còn làm bẩn cảnh quan thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô.

{keywords}

Đội thu gom rác Hồ Tây ngày nào cũng phải dọn rác do người dân vứt bỏ xuống hồ.

{keywords}

Lẫn trong đủ thứ rác rưởi thường là xác cá chết do môi trường nước ô nhiễm.

{keywords}

Bát hương, lọ hoa, tượng phật... lềnh bềnh ven Hồ Tây đoạn phố Vệ Hồ.

{keywords}

Có những bát hương được vứt xuống hồ chưa lâu vẫn còn những bó chân hương.

{keywords}

Nhiều xác cá chết đã thối rữa ven Hồ Tây đoạn qua phố Vệ Hồ.

{keywords}

Nhiều xác cá chết đã thối rữa ven Hồ Tây đoạn qua phố Vệ Hồ.

{keywords}

Một cống nước xả thải ra hồ đoạn qua phố Trích Sài luôn bốc mùi xú uế.

{keywords}

Một người dân đang đốt rác dưới hồ đoạn qua phố Vệ Hồ.

{keywords}

Xác cá cùng đủ loại rác thải ven hồ đoạn qua phố Trích Sài.

{keywords}

Xác cá cùng đủ loại rác thải ven hồ đoạn qua phố Trích Sài.

{keywords}

Vỏ ốc chất đống ven hồ đoạn qua phố Vệ Hồ.

{keywords}

Mùi xú uế luôn bốc lên nồng nặc từ đám rác rưởi quanh khu vực các nhà hàng nổi trên Hồ Tây.

Lê Anh Dũng