Theo Sacombank, tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 ngày 25/4, một nam cổ đông đã có ý kiến phát biểu chất vấn ban lãnh đạo về hoạt động ngân hàng và vấn đề chia cổ tức.

Sacombank cho rằng, nhiều nội dung của cổ đông này đưa ra tại Đại hội cổ đông chưa thực sự chính xác và không phù hợp với quy định pháp luật.

Sacombank cho biết, hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ năm 2017 đến nay liên tục có lợi nhuận. Lợi nhuận hợp nhất giữ lại lũy kế đến 2022 là 12.672 tỷ đồng.

Việc Sacombank chưa thực hiện việc chia cổ tức là thực hiện theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước đối với một ngân hàng đang trong diện phải tái cơ cấu.

Hiện, ban lãnh đạo Sacombank đang nỗ lực để sớm hoàn thành Đề án tái cơ cấu ngân hàng theo phê duyệt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để đề nghị Ngân hàng Nhà nước sớm chấp thuận chia cổ tức cho cổ đông. Mọi khoản lợi nhuận vẫn còn nguyên đó.

Ngay sau khi clip cổ đông chất vấn lãnh đạo Sacombank được lan truyền trên mạng xã hội, một số đối tượng đã lợi dụng để bôi nhọ danh dự Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh, xuyên tạc hoạt động của Sacombank, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngân hàng và lãnh đạo.

Chủ tịch Dương Công Minh. (Ảnh: Sacombank).

Ngân hàng có văn bản kiến nghị đến Cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Đại hội vừa qua, sau khi các cổ đông chất vấn về vấn đề chia cổ tức, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, ông là cổ đông lớn nhất. Bản thân ông góp vốn nhiều nhất và cũng muốn chia cổ tức. Tuy nhiên, điều kiện để được chia cổ tức là phải tái cơ cấu thành công. Và ngân hàng cần thời gian để thực hiện việc này.

Theo ông Minh, thời gian cuối cùng là năm 2023. Ông kỳ vọng, ngân hàng sẽ nỗ lực trong năm nay, để trong Đại hội năm sau được chia cổ tức. 

Ông Minh cũng cho biết, ngân hàng đã trình phương án chia cổ tức và tăng vốn. Tuy nhiên, tất cả sẽ phải chờ đợi sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Cổ đông mong ngóng cổ tức, lại tức đến tận cổMùa đại hội cổ đông ngân hàng nóng rẫy chuyện chia cổ tức. "7-8 năm rồi chúng tôi không được chia cổ tức. Quý vị cứ nói lòng vòng. Quý vị đi thẳng vấn đề là có chia cổ tức hay không?.... Góp tiền cho quý vị xài rồi không chia đồng nào hết"