Chiều 4/7, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc sắp xếp các đơn vị hành chính là nhiệm vụ chính trị rất lớn, hệ trọng.

Đây là vấn đề rất khó, phức tạp, nhạy cảm và tác động sâu rộng trong xã hội, cộng đồng, cán bộ, công chức và viên chức, nhất là những nơi được tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Bộ trưởng Nội vụ mong muốn các địa phương cần phải có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ, thận trọng, khoa học và phải đảm bảo được sự thống nhất, đồng thuận cao.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay, ngày 3/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội về một số nội dung lớn của dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.  

Bộ Nội vụ đã báo cáo với Đảng đoàn Quốc hội có một số vấn đề nổi lên mà chúng ta phải tiếp tục bổ sung đó là việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Việc sắp xếp đồng thời phải đảm bảo theo đúng Kết luận số 48, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ cho biết vướng mắc hiện nay là các quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt cũng như các quy hoạch đang triển khai đều chưa đưa việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào trong quy hoạch tỉnh.

Để khắc phục vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, với các địa phương đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương bổ sung nội dung về mục tiêu, nguyên tắc chung trong sắp xếp đơn vị hành chính vào quy hoạch tỉnh.

Với các địa phương đã trình với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định và các địa phương đang hoàn thiện quy hoạch tỉnh để trình phê duyệt, sẽ bổ sung nội dung sắp xếp đơn vị hành chính ngắn gọn, xác định mục tiêu, nguyên tắc theo tinh thần Kết luận số 48.

Tới đây, Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn các địa phương về vấn đề này.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành liên quan tổ chức và triển khai thực hiện hiệu quả Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Trong công điện này đã giao nhiệm vụ cho rất nhiều bộ, ngành hướng dẫn các nội dung có liên quan trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã làm cơ sở cho địa phương xây dựng và hoàn thiện đề án sau khi triển khai.

Do tính chất cấp bách, quan trọng của nội dung này, Bộ trưởng đề nghị Thủ tướng ban hành công điện về việc tiếp tục bổ sung một số vấn đề thuộc quan điểm, nguyên tắc chung cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong quy hoạch tỉnh.