Chậm nhất ngày 17/3, các ngân hàng báo cáo kết quả kiểm tra rà soát, kể cả những vi phạm, tồn tại của gói vay 30 ngàn tỷ đồng gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) để tổng hợp báo cáo Thống đốc.

{keywords}

Ngày 14/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn số gửi 19 ngân hàng thương mại được phép tham gia gói vay 30 ngàn tỷ đồng.

Theo NHNN, vừa qua trên phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh thông tin nhiều khách hàng vay vốn Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở (gói 30.000 tỷ đồng) theo Nghị quyết 02/NQ-CP bất ngờ khi biết phần dư nợ giải ngân sau ngày 01/06/2016 sẽ chịu lãi suất vay thương mại, nội dung hợp đồng tín dụng của một số ngân hàng (trong đó có BIDV, Vietcombank...) quy định chưa rõ ràng về thời hạn áp dụng lãi suất trước và sau thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước. Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước đề nghị ngân hàng thực hiện một số nội dung sau:

Kiểm tra, rà soát lại các văn bản hướng dẫn nội bộ và các hợp đồng tín dụng đã ký kết với khách hàng (bao gồm cả phụ lục hợp đồng tín dụng, các văn bản thông báo lãi suất…) đã đúng quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước hay chưa. Cụ thể: phần dư nợ được giải ngân từ ngày Ngân hàng Nhà nước kết thúc giải ngân tái cấp vốn trở về trước được hưởng lãi suất vay ưu đãi của Chương trình trong suốt thời gian vay vốn, phần dư nợ giải ngân sau thời điểm này hưởng lãi suất vay thương mại theo thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng.

Tăng cường kiểm tra, rà soát việc cho vay, giải ngân đối với khách hàng theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2015/TT-NHNN , các văn bản hướng dẫn và quy định của pháp luật có liên quan. Nghiêm cấm các hành vi lách luật, trục lợi chính sách trước thời điểm Ngân hàng Nhà nước kết thúc giải ngân tái cấp vốn.


Theo NHNN, chậm nhất ngày 17/3, các ngân hàng báo cáo kết quả kiểm tra rà soát, kể cả những vi phạm, tồn tại của gói vay 30 ngàn tỷ gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) để tổng hợp báo cáo Thống đốc NHNN. 19 NHTM bao gồm: Agribank; BIDV, Vietinbank; Vietcombank; Bảo Việt, Pvcombank; Eximbank; Tienphongbank; SCB; HSB; NamAbank; Seabank; OCB; ACB, Lienvietpostbank; Samcombank ; VIB, NCB

Theo Tiền phong