Phát biểu nhậm chức, ông Trần Sỹ Thanh gửi lời cảm ơn chân thành đến HĐND TP, các đại biểu HĐND TP đã tin tưởng, giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ông bày tỏ, nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP là niềm vinh dự, đồng thời mang trách nhiệm hết sức lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân Thủ đô. 

Tân Chủ tịch UBND TP cho biết, Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị đã khẳng định “Thủ đô Hà Nội là Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước. Hà Nội còn là Thủ đô của lương tri và phẩm giá, nơi hội tụ tinh hoa của đất trời, nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh phát biểu nhậm chức.

"Trước lịch sử ngàn năm văn hiến, với quy mô và tầm vóc vĩ đại của Thủ đô, chúng ta - trong đó có tôi thấy mình nhỏ bé, nhưng nhận thức được nhiệm vụ được giao là to lớn. Vì thế, với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND TP, tôi nguyện cống hiến hết sức mình, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất những kiến thức, khả năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác", ông Thanh chia sẻ.

Chủ tịch TP cũng nhấn mạnh, ông sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thủ đô; cùng các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TP triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ TP, 10 Chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết của HĐND TP.

Đặc biệt, Chủ tịch TP Trần Sỹ Thanh cho biết, sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, ưu tiên tạo đột phá trên 3 lĩnh vực đó là, ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của Thủ đô. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch.

Kiên quyết loại bỏ những cán bộ tiêu cực, vô cảm

Trên cương vị Chủ tịch UBND TP, ông Trần Sỹ Thanh hứa sẽ gìn giữ và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của Thủ đô qua các thời kỳ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”....

Thực hiện mục tiêu đó, tân Chủ tịch UBND TP yêu cầu hệ thống chính quyền thành phố phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở.

Tân Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh.

Tổ chức phân công, phân nhiệm rõ ràng; kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ; nhất là việc cá thể hóa trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cơ quan hành chính của thành phố.

"Mục tiêu quan trọng trước mắt để mỗi người dân, doanh nghiệp cảm nhận, thụ hưởng được những lợi ích từ quá trình cải cách hoạt động điều hành của chính quyền thành phố - thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, ông nói.

Trong thời gian tới, tân Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, ban, ngành Trung ương; sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ của các cơ quan truyền thông, báo chí; sự đồng hành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội hôm nay xây dựng Thủ đô còn đối mặt nhiều khó khăn và thách thức, nhưng cơ hội và thuận lợi vẫn là chủ yếu", ông Thanh nhấn mạnh.

Theo ông có 3 điểm tựa quan trọng đó là Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị - điểm tựa về chính trị; Hiến pháp và Luật Thủ đô - điểm tựa về pháp lý, truyền thống hào hùng, có lòng dân hướng tới một thủ đô lương tri và phẩm giá, với tinh thần Hà Nội cùng cả nước, cả nước cùng Hà Nội - đây là điểm tựa về tinh thần, nguồn lực vật chất to lớn. Ông bày tỏ có quyền tin tưởng rằng Hà Nội sẽ chuyển mình và phát triển rực rỡ.

Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch thành phố Hà Nội

Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch thành phố Hà Nội

Bảy ngày sau khi giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.