Dự kiến, từ 1-7-2020, lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Theo quy định của pháp luật, lương cơ sở là mức lương làm căn cứ tính mức đóng cũng như mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm. Chính vì vậy, tác động của việc tăng lương cơ sở đối với người lao động từ 1-7-2020 khi lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng sẽ không hề nhỏ. Cụ thể:

Tăng mức đóng BHXH, BHYT

{keywords}
 
{keywords}
 

Tăng mức hưởng các loại trợ cấp, phụ cấp

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

(Theo Người Lao Động)