- Theo Bộ trưởng Nội vụ, việc kỷ luật về mặt nhà nước với ông Vũ Huy Hoàng là khó, chưa có tiền lệ, phải tạo hành lang pháp lý để giải quyết.

Chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân ngay loạt đầu tiên, Phó chủ nhiệm UB Pháp luật Hoàng Thanh Tùng (Sóc Trăng) yêu cầu làm rõ việc xử lý trách nhiệm về mặt nhà nước đối với nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.

“Là người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ về công tác quản lý, xử lý kỷ luật với công chức có vi phạm, đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm của mình về hình thức xử lý nhà nước với ông Hoàng?”, ĐB chất vấn.

{keywords}
ĐB Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: VPQH

Ông cho rằng đây là trường hợp rất đặc biệt vì ông Hoàng đã được QH khoá 13 miễn nhiệm chức Bộ trưởng từ tháng 4/2016, hiện nay không còn là cán bộ công chức.

“Từ vụ việc cụ thể này, theo Bộ trưởng, có cần thiết đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung luật Công chức và các văn bản quy phạm có liên quan nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý, xử lý nghiêm mọi vi phạm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ mà chưa tới mức xử lý hình sự kể cả những vi phạm được phát hiện sau khi nghỉ hưu hoặc ra khỏi bộ máy nhà nước?”, ĐB tỉnh Sóc Trăng hỏi.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, việc xử lý trách nhiệm về mặt nhà nước với nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Ban Bí thư đã giao cho Ban cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với VPQH cùng các cơ quan chuyên môn xem xét theo đúng quy định.

{keywords}
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: VPQH

“Đây là vấn đề khó, chưa có trong tiền lệ. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ban cán sự Đảng Chính phủ và VPQH có biện pháp xử phạt về mặt hành chính. Điều này chứng tỏ quyết tâm chính trị đối với những người đang công tác hoặc nghỉ hưu nếu có sai phạm cũng có hình thức xử lý chứ không phải nghỉ hưu là hạ cánh an toàn”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Tân cho rằng điều này cũng để cảnh báo những cán bộ còn đang tại chức khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ phải làm cho đúng, chứ không phải nghỉ hưu là hết trách nhiệm với Đảng, Nhà nước.

“Đây là vấn đề khó, mới, chưa có nhưng chúng ta cũng phải tạo cơ sở hành lang pháp lý để giải quyết, cho cả những trường hợp sau này”, lời Bộ trưởng Nội vụ.

Ông Tân cho biết, luật Cán bộ công chức hiện nay chưa quy định vấn đề xử lý với cán bộ hưu trí. Do đó sắp tới khi tổng kết 10 năm thực hiện luật này, Bộ Nội vụ sẽ sửa đổi, điều chỉnh.

“Chúng tôi xin phối hợp rất chặt chẽ giữa công tác tham mưu với Ban cán sự Đảng, Chính phủ và UBTVQH để xử lý kỷ luật với các đồng chí đã nghỉ hưu hoặc vi phạm chưa xử lý”, Bộ trưởng Vĩnh Tân khẳng định.

T.Hạnh - H.Nhì