Clip NSND Trà Giang khóc khi nói về thực trạng Hãng phim truyện Việt Nam

Bộ VHTT&DL cho biết, việc đánh giá về trình tự, thủ tục của quá trình tiến hành cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam cũng như trách nhiệm của các đơn vị cá nhân có liên quan đã được Thanh tra Chính phủ rà soát, kiểm tra và có kết luận thanh tra số 447/KL-TTCP ngày 30/3/2018, kết luận thanh tra số 1412/KL-TTCP ngày 23/8/2018 và kết luận thanh tra số 1589/TB-TTCP ngày 19/9/2018 về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.

Cảnh hoang tàn tại Hãng phim truyện Việt Nam. Ảnh Phạm Hải 

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL cho biết, thực hiện kết luận sau thanh tra công tác cổ phần hóa cũng như việc nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của các thế hệ nghệ sĩ từng gắn bó với địa chỉ số 4 Thuỵ Khuê, thời gian qua, Bộ đã tích cực triển khai những nội dung đã được nêu trong kết luận cũng như từng chỉ đạo cụ thể của lãnh đạo Chính phủ nhằm giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc kéo dài tại nơi từng là cánh chim đầu đàn của nền điện ảnh.

Ngày 13/9/2021, Bộ VHTT&DL đã có công văn báo cáo Thủ tướng về việc thực hiện kết luận sau thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.

Ngày 23/8/2022, Bộ gửi công văn tới Thanh tra Chính phủ, trong đó đề xuất Thanh tra Chính phủ chủ trì xem xét, rà soát, kiểm tra việc thực hiện thu hồi số cổ phần đã bán, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư chiến lược (Tổng công ty vận tải thuỷ - Vivaso) để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra. 

Ngổn ngang vướng mắc

Thời gian qua, Bộ nhận được nhiều đơn kiến nghị của tập thể cán bộ công nhân viên Hãng phim truyện Việt Nam. Căn cứ tình hình thực tế, Bộ đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ sớm có ý kiến hướng dẫn về việc thu hồi số cổ phần đã bán, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư chiến lược để giải quyết tận gốc những vấn đề vướng mắc, sớm ổn định tình hình công ty, đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Tại công văn báo cáo Thủ tướng ngày 13/9/2021, Bộ đã nêu chi tiết những nội dung về quá trình triển khai thực hiện Kết luận thanh tra. Theo đó, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính về phương án hoàn trả tiền và nhận lại cổ phần của nhà đầu tư chiến lược; đàm phán với nhà đầu tư về hình thức thực hiện cũng như xác định cụ thể số tiền phải hoàn trả cho nhà đầu tư chiến lược.

Từ cuối tháng 11/2019, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ VHTT&DL đã liên tiếp ban hành các công văn gửi Vivaso đề nghị xác định số tiền nhận lại để hoàn trả cổ phần đã mua tại công ty cổ phần Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam cho Bộ.

Nhiều cuộc họp liên quan đến những nội dung này đã được Bộ VHTT&DL tổ chức với sự tham gia các bộ, ngành và trực tiếp với Vivaso. Bộ đã có nhiều công văn gửi Thanh tra Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện việc thu hồi cổ phần đã bán và việc hoàn trả tiền cho Vivaso. 

Về việc triển khai thực hiện các nội dung khác tại Kết luận thanh tra, Bộ VHTT&DL đã chỉ đạo nguyên Hội đồng thành viên, Ban giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam qua các thời kỳ, Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty, Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ thực hiện kiểm điểm những hạn chế, sai sót đã xảy ra trong công tác quản lý Hãng phim truyện Việt Nam, những hạn chế thiếu sót trong việc chỉ đạo công tác cổ phần hóa.

Bộ VHTT&DL cũng nêu rõ, trong thời gian vừa qua, mặc dù đã tích cực triển khai, giải quyết những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cổ phần hóa ở Hãng phim theo kết luận của Thanh tra Chính phủ nhưng trong quá trình triển khai thực hiện vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể là những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nội dung tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. Ngành nghề đầu tư của Hãng phim truyện không thuộc đối tượng theo danh mục ngành nghề nhà nước phải đầu tư để mua vốn tại các công ty cổ phần. Đồng thời, từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần cũng như quá trình hoạt động trước khi cổ phần hoá của công ty không hiệu quả nên căn cứ luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước, hoạt động nhận lại cổ phần tại Hãng không thuộc đối tượng nhà nước đầu tư.

Việc thực hiện nhận lại cổ phần tại Hãng phim truyện Việt Nam, Bộ Tài chính đã chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đề xuất lấy nguồn từ Quỹ hỗ trợ sản xuất và phát triển doanh nghiệp để hoàn trả lại cổ phần cho nhà đầu tư. 

Những tồn tại, vướng mắc về vấn đề đất đai của Hãng đến nay cũng chưa được giải quyết triệt để; khó khăn về xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam chưa đạt theo kế hoạch sản xuất kinh doanh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu...

Mong giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng

Về những bức xúc từ dư luận về thực trạng kéo dài tại Hãng phim truyện Việt Nam, đặc biệt là những xáo trộn, tâm tư của các nghệ sĩ điện ảnh, lãnh đạo Bộ VHTT&DL cho biết, Bộ thường xuyên nắm bắt và giao các cơ quan chức năng giải đáp, trả lời các nghệ sĩ trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Tháng 8/2022, Bộ tiếp tục có công văn gửi Thanh tra Chính phủ báo cáo nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của một số cán bộ, công nhân viên Hãng phim truyện Việt Nam liên quan đến việc thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác cổ phần hoá. Tuy nhiên, cho đến nay, quá trình thoái vốn cũng như các nội dung liên quan đến thực hiện Kết luận thanh tra vẫn chưa hoàn tất, dẫn đến những bức xúc kéo dài trong dư luận, nhất là với các nghệ sĩ điện ảnh.

Kết luận sau thanh tra công tác cổ phần hoá cũng như những chỉ đạo cụ thể của lãnh đạo Chính phủ đã nêu rõ nhiều vấn đề tồn đọng, vướng mắc cần giải quyết. Trong phạm vi quyền hạn của mình, Bộ VHTT&DL đã chủ động, nỗ lực, tích cực triển khai các nội dung kết luận này.

Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm những vướng mắc kéo dài còn có những vấn đề vượt thẩm quyền, đòi hỏi có sự phối hợp giữa Bộ VHTT&DL và các bộ, ngành liên quan, đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ cũng như các nội dung kết luận sau thanh tra công tác cổ phần hoá.

Thời gian tới, lãnh đạo Bộ VHTT&DL sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai việc thực hiện các nội dung tại Kết luận thanh tra cũng như những chỉ đạo cụ thể của Chính phủ, với mong muốn giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng tại số 4 Thuỵ Khuê.