Đã có 3 phần mềm Cổng dịch công và hệ thống thông tin một cửa đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật |

Phần mềm Cổng Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử Viettel (V1Gate) phiên bản 2.0 vừa được bổ sung vào Danh sách phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, tỉnh đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật (Ảnh minh họa: Internet)

Theo đánh giá của Bộ TT&TT, phần mềm Cổng Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử Viettel (V1Gate) phiên bản 2.0 đã đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng, hiệu năng và an toàn bảo mật; đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Giải pháp Cổng Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử V1Gate hiện đã được Viettel triển khai tại Bộ Giao thông Vận tải và 2 tỉnh Phú Yên, Phú Thọ. Giải pháp phần mềm này được ứng dụng nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa” đã được Thủ tướng Chính phủ quy định. Giao dịch được tin học hóa bao gồm từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước.

Thông tin với ICTnews, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel cho biết, đối với người dân, giải pháp V1Gate mang lại nhiều lợi ích như: thông tin thủ tục hành chính giải quyết cho công dân một cách công khai, đơn giản và dễ tiếp cận thông qua Internet; tiết kiệm được thời gian cho công dân và cơ quan hành chính - các bước thực hiện thủ tục được đưa lên mạng để người dẫn nắm rõ và khi hồ sơ hoàn thành công dân sẽ nhận được thông báo; nộp tại một nơi và nhận tại duy nhất nơi nộp, công dân không phải đi từng đơn vị phòng ban, phòng chống được tiêu cực trong giải quyết thủ tục hồ sơ của công dân; đồng thời giúp tránh rủi ro quên hoặc thiếu các giấy tờ cần thiết khi đến làm tại các cơ quan hành chính.

Còn với cơ quan hành chính, giải pháp phần mềm này giúp giảm thiểu thời gian tư vấn hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Tiết kiệm nhân lực, chi phí trong quá trình xử lý hồ sơ, đã theo quy trình và định mức thời gian thực hiện; cho phép tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ một cách nhanh chóng, giảm thiểu sai sót trong quá trình thực hiện hồ sơ”, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel cho hay.

Đã có 3 phần mềm Cổng dịch công và hệ thống thông tin một cửa đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật |

hiện tại, đã có 3 phần mềm Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của 3 doanh nghiệp được Bộ TT&TT đánh giá và công nhận đáp ứng bộ tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Ảnh minh họa: Internet)

Như vậy,  hiện tại, đã có 3 phần mềm Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của 3 doanh nghiệp được Bộ TT&TT đánh giá và công nhận đáp ứng bộ tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (phiên bản 1.0) đã được Bộ ban hành trước đó.

Cụ thể, trước Viettel, 2 phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đầu tiên đã được Bộ TT&TT đánh giá và công nhận đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật là phần mềm “Cổng Dịch vụ công và Phần mềm hệ thống một cửa điện tử VNPT iGate trên nền tảng VNPT eGov 2.0” (VNPT iGate, phiên bản 2.0.0) do Tập đoàn VNPT phát triển; và phần mềm “Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin Một cửa điện tử” (O-PUS) phiên bản 2.0 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Việc tổ chức đánh giá và công bố phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ Bộ TT&TT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Quyết định 895).

Cũng nhằm thực hiện các nội dung công việc được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định 895, trước đó, vào ngày 23/10/2018, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ra Quyết định 1697 ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (phiên bản 1.0); và Quyết định 1705 ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Theo Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT, thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục đánh giá và công bố những phần mềm Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa đạt tiêu chuẩn để các bộ, ngành, địa phương lựa chọn trong những phần mềm đạt chuẩn đó áp dụng, triển khai cho bộ, ngành, địa phương mình.