- Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, tuy nhiên lại chưa có một mô hình nhất quán về cơ quan chuyên trách CNTT.

Đó là ý kiến được nhiều đại biểu đồng thuận tại cuộc họp Hội đồng Giám đốc Công nghệ Thông tin các cơ quan nhà nước lần thứ 2 năm 2015 vừa diễn ra sáng nay.

{keywords}
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tại phiên họp của Hội đồng CIO các cơ quan nhà nước sáng nay. Ảnh: Lê Văn.

Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hội đồng khẳng định, việc chỉ đạo về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước phải được thống nhất, trên phải có Giám đốc CNTT (CIO) của Chính phủ, bên dưới có các CIO của các bộ, ngành.

Hiện nay, CIO của các bộ ngành có nhưng CIO của Chính phủ lại thiếu, dẫn đến nhiều khi các CIO các bộ ngành không biết báo cáo như thế nào, Thứ trưởng Hưng cho biết.

Từ đó, theo Thứ trưởng Hưng, việc mạnh dạn đề xuất, tham mưu của Hội đồng với Chính phủ, với UB Quốc gia về CNTT là rất quan trọng trong giai đoạn mới hiện nay.

“Sự chồng chéo các nỗ lực cũng có vấn đề thiếu sự đề xuất mạnh mẽ của chúng ta đối với mô hình đó (mô hình các cơ quan quản lý CNTT) để CP thấy”, Thứ trưởng Hưng khẳng định.

“Chúng ta phải mạnh dạn tham mưu đề xuất với Chính phủ, UBQG về CNTT các nội dung cần thiết thì tiếng nói của chúng ta mới được lắng nghe, bức xúc ở cơ sở mới được xử lý”, Thứ trưởng Hưng nói thêm.

Tại phiên họp, Hội đồng CIO các cơ quan nhà nước cũng nghe các báo cáo việc triển khai Quyết định 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, Báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 115/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, các phương án triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và vấn đề an toàn thông tin trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Theo đó, việc triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trong thời gian qua có nhiều bước tiến đáng kể. Chẳng hạn, khối lượng văn bản điện tử trong trao đổi giữa các cơ quan bộ và cơ quan ngang bộ đạt 59%. Tỷ lệ các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dưới dạng điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ đạt tới 97%...

Tuy nhiên, người phụ trách CNTT của nhiều ngành tham dự phiên họp cũng đã chỉ ra những khó khăn trong việc thực hiện việc ứng dụng CNTT như vấn đề lựa chọn phương án triển khai DVCTT, vấn đề kết nối liên thông văn bản, vấn đề kinh phí, thủ tục khi triển khai thuê ngoài dịch vụ CNTT…

Về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng giao cho Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) tổng hợp các vấn đề, gửi lấy ý kiến của các CIO các bộ ngành để gửi cho Bộ trưởng Bộ TT&TT để có văn bản trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng yêu cầu Hội đồng CIO các cơ quan nhà nước cần thay đổi nội dung, tần suất cũng như cách thức làm việc để hình thành một "diễn đàn thực sự cuốn hút" và tiếng nói của Hội đồng thực sự được lắng nghe, có vị trí.

P.V

TIN LIÊN QUAN