Căn cứ Thông báo số 740/TB-VNN của Hội đồng tuyển dụng viên chức Báo VietNamNet về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức (vòng 2) Kỳ tuyển dụng Viên chức tại Báo VietNamNet năm 2022;
Căn cứ tình hình thực tế tại Báo VietNamNet,
Hội đồng tuyển dụng Kỳ tuyển dụng Viên chức tại Báo VietNamNet năm 2022 thông báo điều chỉnh thời gian dự thi viết Vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển viên chức năm 2022 của Báo VietNamNet như sau:
Thời gian thi: Từ 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11 năm 2022
Hội đồng tuyển dụng viên chức Báo VietNamNet thông báo đến toàn thể thí sinh, các cá nhân và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.

Chi tiết Thông báo đính kèm TẠI ĐÂY