Phiên họp trù bị do Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy điều hành. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua quy chế Đại hội. Việc thông qua chương trình làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội diễn ra với tuyệt đại ý kiến đồng ý.

Toàn cảnh phiên họp trù bị của Đại hội

Theo quy chế, các đại biểu chính thức đủ tư cách, tiêu chuẩn đều có quyền ứng cử vào danh sách để bầu vào BCH Trung ương Đoàn khoá XII. Những nhân sự ứng cử là đảng viên phải thực hiện đúng quy định của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Các đại biểu chính thức được xác nhận đủ tư cách đại biểu Đại hội đều có quyền bầu cử tại Đại hội. Việc bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Đoàn thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Chiều cùng ngày diễn ra phiên thứ hai với 6 diễn đàn thảo luận, góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với các chủ đề: "Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên", "Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước", "Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên", "Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu", "Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập", "Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng".

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu sự nỗ lực, thành tựu cơ bản của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm qua. 981 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại hội sẽ diễn ra trong 2,5 ngày với nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy chủ trì phiên làm việc đầu tiên.

Đại hội sẽ bầu BCH Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, nhiệm kỳ tới đây, dự kiến tiếp tục triển khai 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên, nhưng cách thức, nội dung triển khai có nhiều điểm mới.

Trong tổ chức phong trào, chú trọng hơn kết quả, tính bền vững và tính lan tỏa; liên kết giữa hoạt động của Đoàn với các đối tượng, lĩnh vực, địa bàn khác nhau để tăng cường sức mạnh và hiệu quả. 

Trước phiên khai mạc, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Các đề án trình tại Đại hội lần này đã có sự chuẩn bị lâu dài, bám sát Chiến lược phát triển thanh niên, trong đó 5 đề án đã được Thủ tướng phê duyệt. 

Việc thiết kế chương trình Đại hội gọn gàng hơn, có thêm các hoạt động trải nghiệm thực tế cho đại biểu.

Đặc biệt, khác những nhiệm kỳ trước, sau khi kết thúc Đại hội, không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng mà bắt tay thực hiện ngay bằng những hành động để cụ thể hóa Nghị quyết thông qua “Ngày thanh niên cùng hành động” tại 63 tỉnh, thành và 1 điểm tại nước Lào.