Ngày 17/5, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị Quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trận tự an toàn xã hội, trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo đó, nhiều chính sách hỗ trợ có ý kiến khác nhau giữa các bộ Tài chính, Công Thương, KH-ĐT đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ tiếp tục làm việc với nhau để thống nhất nhiều vấn đề.

Trong đó, xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, thời gian đến hết quý 4/2020.

{keywords}
Ngành hàng không đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid - 19.

Trước đó, Bộ KH-ĐT đưa vào dự thảo nội dung giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay. Bộ Tài chính đề nghị chưa đưa nội dung này vào. Nhưng Bộ KH-ĐT cho rằng, việc giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay là hết sức cần thiết nhằm giảm chi phí, tạo điều kiện duy trì hoạt động, hỗ trợ phục hồi, có ý nghĩa lớn đối với các doanh nghiệp hàng không. Vì vậy, Bộ KH-ĐT kiến nghị Chính phủ cho giữ lại nội dung này.

Thủ tướng cũng đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, đến hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.

Đây cũng là ý kiến gây nhiều tranh cãi giữa các bộ. Bộ Tài chính đề nghị chưa đưa nội dung này vào vì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau và chưa đủ cơ sở đánh giá, làm rõ tác động trực tiếp của việc giảm lệ phí trước bạ đối với ngành ô tô trong nước. Mặt khác, điều này có thể vi phạm cam kết WTO và không công bằng đối với hàng hóa khác phải nộp lệ phí trước bạ thuộc ngành lĩnh vực cũng chịu ảnh hưởng của Covid-19.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng nhất trí với việc giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng như dự thảo nếu Bộ Công Thương khẳng định không vi phạm các cam kết WTO.

Ngoài ra, Thủ tướng cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong hoạt động chống dịch Covid - 19 được hạch toán vào chi phí hợp lí được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng kết luận chưa xem xét việc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 20 ngày 17/5/2017, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao hoặc có dấu hiệu vi phạm. Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự; đẩy mạnh thực hiện chủ trương chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Thủ tướng giao các bộ xây dựng Đề án về các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ, đón đầu và tận dụng cơ hội từ làn sóng dịch chuyển đầu tư sau đại dịch Covid-19, phát triển hệ sinh thái đối với ngành sản xuất ô tô. Đây là việc làm cấp bách trong giai đoạn này.

Lương Bằng

Giảm thuế xăng dầu, hạ thuế phí ô tô... kích cầu hậu đại dịch

Giảm thuế xăng dầu, hạ thuế phí ô tô... kích cầu hậu đại dịch

 Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp để trợ lực cho người dân, doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay vì dịch bệnh Covid-19.