Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện gồm: Băng tần 2300 - 2400 MHz, băng tần 2500 - 2570 MHz và băng tần 2620 - 2690 MHz cho hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT.

{keywords}

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 835/QĐ-TTg ngày 3/6/2014 quy định các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.  Cụ thể, các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện gồm: Băng tần 2300 - 2400 MHz, băng tần 2500 - 2570 MHz và băng tần 2620 - 2690 MHz cho hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT.

Thời hạn sử dụng các băng tần được đấu giá được quy định tại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ TT&TT cấp, phù hợp với quy định tại Luật Tần số vố tuyến điện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ TT&TT tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các băng tần nêu trên.

Thời điểm tổ chức đấu giá do Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định căn cứ vào Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, nhu cầu thực tế của thị trường, tính phổ cập của công nghệ, dịch vụ và đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông.

Theo ICTnews