Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ông Nguyễn Thái Học; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Khắc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long.

Ngoài ra thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030, trong đó bao gồm các nhiệm vụ kế hoạch để thực hiện Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng và Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Chính phủ.

Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ để điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của bộ, cơ quan nơi công tác để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trưởng Ban chỉ đạo thành lập Tổ công tác liên ngành giúp việc Ban chỉ đạo do một Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng, thành viên là cán bộ thuộc các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực qua những con số biết nói

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực qua những con số biết nói

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc xử nghiêm nhiều cán bộ cấp cao vi phạm, có cả Ủy viên Trung ương, bộ trưởng,... là minh chứng cho quan điểm phòng chống tham nhũng, tiêu cực "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai".