Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam chiều nay sẽ công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với TS Trần Trọng Đạo, quyền Hiệu trưởng.

Ông Trần Trọng Đạo

Trước đó, ngày 16/11, Hội đồng trường nhà trường đã bầu ông Đạo giữ chức vụ Hiệu trưởng với 16/16 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Trần Trọng Đạo sinh năm 1981 tại Quảng Ngãi, là tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển. Trước khi được bầu và công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông là Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo, quyền Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong đợt này, Hội đồng trường công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng đối với TS Võ Hoàng Duy - Trưởng phòng Sau đại học. Ông Duy sinh năm 1975, là tiến sĩ Cơ điện tử. Ông là Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019.