Tổ công nghệ số cộng đồng

Cập nhập tin tức Tổ công nghệ số cộng đồng

Sắp có hướng dẫn cụ thể các địa phương cần làm gì để chuyển đổi số

Trong tháng 9, Bộ TT&TT sẽ ban hành hướng dẫn triển khai chuyển đổi số. Với hướng dẫn này, lãnh đạo các tỉnh, sở TT&TT sẽ biết rõ những việc cần làm, cách làm ra sao và bao giờ xong.

Quảng Ngãi tổ chức tập huấn tổ công nghệ số cộng đồng

Trong 2 ngày 7-8/9, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) các địa phương.

Bình Thuận phổ biển kiến thức chuyển đổi số cho tổ công nghệ số cộng đồng

Phổ biến, trang bị kiến thức cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ hỗ trợ lan tỏa việc sử dụng các nền tảng số trong cộng đồng dân cư, tạo động lực hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số mà Bình Thuận đề ra.

Huế, Đà Nẵng trang bị công cụ cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng

Việc Huế, Đà Nẵng triển khai ứng dụng riêng cho Đoàn Thanh niên là nhằm đưa đoàn viên, thanh niên sớm lên không gian số. Qua đó, giúp họ có kiến thức, kỹ năng để thực sự là lực lượng nòng cốt của các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Tổ công nghệ số cộng đồng thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở

Thời gian qua, tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS) tỉnh trong việc hướng dẫn người dân áp dụng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số từ cấp cơ sở.

Tổ công nghệ số cộng đồng: Cần thực sự tiên phong

Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Tổ công nghệ số ở xã, thôn là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Do đó cần sự quan tâm, quyết liệt hơn nữa của người đứng đầu.

Sẽ tôn vinh địa phương triển khai hiệu quả hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng

Cùng với việc tiếp tục phổ biến, chia sẻ các mô hình, cách làm hay, điển hình và sáng tạo, Bộ TT&TT cũng dự kiến trong quý IV/2023 tổ chức tôn vinh, khen thưởng những địa phương triển khai hiệu quả hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Chiến dịch 92 ngày đêm của Tổ Công nghệ số cộng đồng Bình Phước

Chiến dịch 92 ngày đêm của Tổ Công nghệ số cộng đồng Bình Phước đã kết thúc thắng lợi, để lại nhiều bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên quan đến chuyển đổi số.

Đưa công nghệ tới mọi nhà

Là lực lượng gần nhất với người dân, trong gần 1 năm qua, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên cả nước đã và đang thực hiện sứ mệnh đưa công nghệ vào mọi mặt của cuộc sống.

Hơn 9.000 tổ Công nghệ số cộng đồng giúp đồng bào thiểu số lên môi trường số

Hơn 9.000 Tổ Công nghệ số cộng đồng với 72.365 thành viên tham gia thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một trong những lực lượng phát triển nguồn nhân lực CNTT, hỗ trợ đưa người dân lên môi trường số.