Toàn văn của bà Lê Thị Thủy

Cập nhập tin tức Toàn văn của bà Lê Thị Thủy

Bà Lê Thị Thủy phát biểu bế mạc kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX

Toàn văn bài phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX.

Toàn văn phát biểu bế mạc của bà Lê Thị Thủy tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Nam

Toàn văn phát biểu bế mạc của bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX.

Bài phát biểu của bà Lê Thị Thủy tại ĐHĐB phụ nữ tỉnh Hà Nam lần thứ XVII

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Nam lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX của bà Lê Thị Thủy

Toàn văn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 của bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

Bài phát biểu bế mạc của bà Lê Thị Thủy tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX

Bài phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX.

Bà Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX

Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX của bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX của bà Lê Thị Thủy

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ ba - kỳ họp giữa năm 2021 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của bà Lê Thị Thủy - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XIX của bà Lê Thị Thủy

Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XIX của bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

Bà Lê Thị Thủy phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX

Toàn văn bài phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX.

Toàn văn bài phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX của bà Lê Thị Thủy

Với sự tín nhiệm tuyệt đối, bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà đã có bài phát biểu quan trọng trên cương vị mới.

Bài phát biểu khai mạc của bà Lê Thị Thủy tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX

Toàn văn bài phát biểu khai mạc của bà Lê Thị Thủy - Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.