toàn văn của ông Phan Việt Cường

Cập nhập tin tức toàn văn của ông Phan Việt Cường

Phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 21/4.

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 21/4.

Phát biểu khai mạc của Bí thư Quảng Nam trong hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 7, khoá XXII

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị Tỉnh uỷ lầnthứ 7, khoá XXII của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 6/4.

Phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 18/3.

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 18/3.

Phát biểu bế mạc của Bí thư Quảng Nam tại hội nghị về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ

VietNamNet giới thiệu bài phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tại hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ vào ngày 23/2.

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 12/1.

Phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khoá X của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 12/1.

Toàn văn phát biểu của Bí thư Quảng Nam về lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu về lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường vào ngày 28/12/2021.