Đầu tháng này, chính quyền Mỹ đã thông qua đạo luật nâng cao sức cạnh tranh khoa học và công nghệ với Trung Quốc. Trong đó, lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu vi xử lý được tăng cường trợ cấp nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt linh kiện tác động tới mọi mặt đời sống từ ô tô, vũ khí cho tới mặt hàng gia dụng thời gian vừa qua.

Đạo luật “Vi xử lý và Khoa học” cũng bao gồm khoản trợ cấp thuế tín dụng khoảng 24 tỷ USD cho các nhà máy sản xuất chip.

Tổng thống Biden ký sắc lệnh triển khai Đạo luật Chips. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Mỹ cho biết, Bộ Thương mại đã ra mắt website CHIPS.gov và sẽ thành lập các quỹ khuyến khích lĩnh vực sản xuất này.

“Chúng tôi sẽ triển khai các quỹ này nhanh nhất có thể, đồng thời vẫn đảm bảo đủ thời gian cho quy trình thẩm định”, Gina Raimondo, Bộ trưởng Thương mại cho biết.

Sắc lệnh của Tổng thống Biden đặt ra 6 ưu tiên nhằm hướng dẫn các bộ, ban ngành thực hiện. Đồng thời, Mỹ thành lập hội đồng liên ngành gồm 16 thành viên, do Giám đốc kinh tế quốc gia Brian Deese, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan và Quyền Giám đốc chính sách khoa học và công nghệ Alondra Nelson làm đồng chủ tịch. Hội đồng này cũng bao gồm người đứng đầu các cơ quan: Quốc phòng, Nhà nước, Thương mại, Kho bạc, Lao động và Năng lượng.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm Bộ Thương mại chính thức cấp vốn cho các công ty ứng dụng bán dẫn tiềm năng.

Nhà Trắng cho biết chương trình vi xử lý “sẽ bao gồm việc xem xét nghiêm ngặt các đơn đăng ký với các yêu cầu trách nhiệm giải trình và tuân thủ chặt chẽ, để đảm bảo tiền thuế của người dân được bảo vệ và sử dụng một cách khôn ngoan”.

Vinh Ngô (Theo Reuters)