Ngày 3/2, Sở Nội vụ TP.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP.HCM về việc triển khai thực hiện “chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn thành phố”. 

Theo đó, việc triển khai chính sách này căn cứ vào Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ cho biết, từ năm 2018 đến nay, TP.HCM chưa có trường hợp sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được thu hút, tuyển dụng để đào tạo nguồn cán bộ. 

Thu nhập của công chức, cán bộ tại TP.HCM vẫn rất thấp là nguyên nhân khó tuyển dụng được các nhân tài về làm việc tại các cơ quan khu vực công

Giải thích cho việc này, Sở Nội vụ cho biết, các đối tượng thu hút, tuyển dụng nói trên là những trường hợp có trình độ, kết quả học tập xuất sắc và số lượng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được thu hút là rất ít. 

Vì vậy, việc phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn được các trường hợp này đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực.

Đồng thời, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ là những cá nhân có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc nên có rất nhiều cơ hội nhận được học bổng học tập nâng cao trình độ ở trong và ngoài nước, nên chưa quan tâm nhiều đến thông tin tuyển dụng và làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Bên cạnh đó, sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ là đối tượng nhân lực có trình độ cao, thường được các tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực công tìm kiếm, mời gọi về làm việc với mức thu nhập rất hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. 

“Do đó, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố hiện nay rất khó khăn trong công tác phát hiện, tuyển chọn và giữ chân được đội ngũ này do các quy định pháp luật về chế độ, chính sách về tiền lương, thu nhập hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức thấp hơn nhiều so với các đơn vị ngoài khu vực công”, theo Sở Nội vụ.

Để thu hút được các nhân tài nói trên, theo Sở Nội vụ, thành phố cần phải thay đổi cơ chế, nâng cao thu nhập và chính sách đãi ngộ mới có thể thu hút được đối tượng này.