Mới đây, Bộ Tài chinh đã gửi báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 62/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đối với  các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính.

Theo báo cáo này, để hiện đại hóa công tác quản lý thuế, Bộ Tài chính đã khai trương Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài (Etaxvn.gdt.gov.vn) và triển khai ứng dụng thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động (eTax Mobile).

Tính từ ngày 21/3/2022 (thời điểm triển khai) đến nay, đã có 140.615 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, 69.465 giao dịch qua ngân hàng thương mại với tổng số tiền trên 308 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, có 30 nhà cung cấp nước ngoài lớn (Microsoft, Facebook, Netflix, Samsung, TikTok, eBay,…) đăng ký, kê khai trên Cổng thông tin điện tử và nộp thuế với tổng số thuế khoảng 22,2 triệu USD.

Trong 5 năm qua, Facebook, Google nộp hơn 2.000 tỷ đồng tiền thuế nhà thầu tại Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đạt)

Ngoài ra, để triển khai có hiệu quả Luật Quản lý thuế, tạo điều kiện cho các sàn trong việc khai thuế và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế, ngày 6/9/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt chủ trương xây dựng Cổng dữ liệu thông tin TMĐT để tiếp nhận dữ liệu từ các sàn giao dịch TMĐT. 

Trong tháng 9/2022, Bộ Tài chính đã xây dựng thành phần dữ liệu, phương thức kết nối giữa sàn TMĐT và hệ thống của Tổng cục Thuế. Dự kiến tháng 11/2022, cơ quan này sẽ hoàn thành việc xây dựng Cổng dữ liệu thông tin TMĐT, tiến hành thí điểm với 3 sàn TMĐT và sẽ triển khai chính thức từ tháng 1/2023.

Về quản lý thu thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới, theo báo cáo của Bộ Tài chính, số thu từ hoạt động TMĐT thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay thuế nhà thầu từ năm 2018 đến nay đạt 5.588 tỷ đồng. 

Không chỉ Facebook, Google, Netflix cũng đã bắt đầu đóng thuế tại Việt Nam thông qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài. (Ảnh: Trọng Đạt)

Số thu này có xu hướng tăng trưởng qua các năm, tốc độ thu bình quân giai đoạn 2018-2021 đạt 130% và đặc biệt tăng cao từ năm 2021. Số thu năm 2021 đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2020. 

Theo Bộ Tài chính, một số nhà cung cấp nước ngoài được khai thuế, nộp thuế thay với số thu lớn đã có đóng góp vào ngân sách nhà nước. Có thể kể đến Facebook (2.099 tỷ đồng), Google (2.114,6 tỷ đồng), Microsoft (714 tỷ đồng),…

Về quản lý thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ hoạt động kinh doanh TMĐT cung cấp dịch vụ số, lũy kế hết tháng 8/2022, cơ quan thuế đã thu được từ xử lý vi phạm, chống thất thu khoảng 1.082 tỷ đồng. 

Số thu này tăng qua các năm, đặc biệt tăng nhanh từ năm 2021 (261 tỷ đồng). Trong 8 tháng đầu năm 2022, nguồn thu đã tăng cao với tổng cộng 520,7 tỷ đồng, gấp 2 lần so với số thu năm 2021.

Trọng Đạt