CNSA cho hay, dự án tàu thám hiểm Hằng Nga-6 đang diễn ra “theo kế hoạch”, và dự kiến sẽ phóng trong năm 2024. Sứ mệnh sẽ đánh dấu lần thứ 2 Trung Quốc nỗ lực thu thập các mẫu vật trên bề mặt Mặt Trăng.

“Địa điểm hạ cánh được lựa chọn cho sứ mệnh của Hằng Nga-6 là lưu vực Aitken ở cực Nam vùng tối của Mặt Trăng, với mục tiêu khám phá và thu thập các mẫu vật ở những địa điểm khác nhau, nhằm nâng cao sự hiểu biết của con người về Mặt Trăng”, hãng tin RT dẫn thông báo từ CNSA. 

Ảnh minh họa 

Để duy trì liên lạc giữa Hằng Nga-6 và các nhà điều hành, Trung Quốc đã phát triển vệ tinh liên lạc chuyển tiếp Thước Kiều-2. Vệ tinh này dự kiến được hoàn thành vào nửa đầu năm 2024.

Mục tiêu của tàu thám hiểm Hằng Nga-6 là thu thập 2kg mẫu vật trên bề mặt Mặt Trăng. Các nhà nghiên cứu sẽ phân tích để tìm bằng chứng về nước đá và các hợp chất khác.

Năm 2020, sứ mệnh của tàu thám hiểm Hằng Nga-5 đã đánh dấu nỗ lực thành công đầu tiên của Trung Quốc nhằm mang các mẫu vật từ Mặt Trăng về Trái Đất.