Theo Quy chế đào tạo ngắn hạn của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn sẽ được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi người học đã thực hiện đầy đủ những quy định của khóa học ngắn hạn, đạt yêu cầu đánh giá cuối khóa học hoặc người học được giảng viên công nhận quá trình học tập và có xác nhận của trưởng đơn vị tổ chức khóa học ngắn hạn. 

Để giúp sinh viên nhận chứng chỉ, giấy chứng nhận, các đơn vị, cá nhân tra cứu trực tuyến và xác minh các chứng chỉ/giấy chứng nhận nhà trường sẽ cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận điện tử từ tháng 11/2022.

Trường ĐH kinh tế TP.HCM sẽ cấp các chứng chỉ, chứng nhận, bằng cấp điện tử

Thí sinh đăng nhập vào website chungchinganhan, nhập mã học viên để tự tải ghứng chỉ, giấy chứng nhận điện tử và gửi trực tiếp đến các cá nhân/đơn vị cân thiết. Các cá nhân, đơn vị có thể dễ dàng kiểm tra tính xác thực trực tuyến. Trong trường hợp có nhu cầu sử dụng bản giấy, người học có thể đề nghị và sẽ được cấp bản sao từ sổ gốc không giới hạn và có tính phí. 
 
Theo ông Bùi Quang Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, từ hơn một năm trước nhà trường đã triển khai việc tra cứu, xác thực Bằng tốt nghiệp của tất cả các khóa, các hệ, các loại hình đào tạo thông qua QR code được in trực tiếp trên bằng.

Việc triển khai cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận điện tử cho các khóa đào tạo ngắn hạn là bước chuyển cao hơn và sẽ giúp người học của nhà trường giảm tải nhiều hơn nữa thủ tục hành chính, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí. Đồng thời, các cá nhân, đơn vị khi sử dụng các Chứng chỉ/Giấy chứng nhận điện tử của trường có thể dễ dàng tra cứu và xác thực thông tin.

Điều này còn làm gia tăng tính xác thực và hiệu quả lưu trữ trong công tác vận hành, quản trị của nhà trường.

Thực hiện chiến lược chuyển đổi số, nhà trường cũng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế nhiều dịch vụ hỗ trợ cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo mọi nhu cầu của người học một cách tốt nhất như dịch vụ người học tự in các giấy xác nhận, bảng điểm của sinh viên có xác thực điện tử trường đã triển khai trước đây.