Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã ra thông báo về việc xét công nhận chứng chỉ tiếng Anh Aptis cho sinh viên từ ngày 11/11/2022 đến ngày 22/12/2022.

Theo trường, căn cứ công văn số 624 ngày 26/4/2023 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT về chứng chỉ tiếng Anh Aptis; trong đó có nội dung để bảo đảm quyền lợi cho người dự thi theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT Việt Nam, Hội đồng Anh (Vương Quốc Anh) đã cam kết cấp thêm (cấp lại) chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi và được cấp chứng chỉ Aptis từ ngày 11/11/2022 đến ngày 22/12/2022.
 

Mẫu chứng chỉ được cấp có "This Aptis Candidate report has the same validity as an Aptis ESOL International Cerlificate”

Chứng chỉ được cấp có thêm dòng chữ "This Aptis Candidate report has the same validity as an Aptis ESOL International Cerlificate”.

Nhà trường thông báo cho sinh viên được Hội đồng Anh cấp chứng chỉ Aptis trong giai đoạn trên liên hệ Hội đồng Anh để đề nghị cấp thêm (cấp lại) chứng chỉ Aptis theo mẫu đính kèm của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT. Sau khi nhận được chứng chỉ Aptis cấp thêm (cấp lại) của Hội đồng Anh, sinh viên liên hệ nhà trường nộp hồ sơ đến ngày 31/7.

Đối với các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được cấp sau ngày 22/12/2022, nhà trường thực hiện việc xét công nhận miễn học phần và công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên theo đúng công bố của trường đã ban hành.

Trước đó, hàng trăm sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng nộp các chứng chỉ Aptis (General) trong thời gian từ ngày 11/11/2022 đến 22/12/2022 nhưng Trường ĐH Tôn Đức Thắng không chấp nhận.

Phía nhà trường cho rằng theo quyết định số 3646/QĐ của Bộ GD-ĐT cấp phép cho Hội đồng Anh tổ chức thi là chứng chỉ "Aptis ESOL", không phải "chứng chỉ Aptis - General".

Về phía Hội đồng Anh, cơ quan này khẳng định chứng chỉ tiếng Anh Aptis và chứng chỉ Aptis ESOL có giá trị như nhau, chỉ có tên gọi là khác nhau.

Như vậy, sau nhiều tháng tranh cãi, nhà trường đã công nhận chứng chỉ này để xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên. Ngoài sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nhiều sinh viên Trường ĐH Điện Lực Hà Nội cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.