Toàn văn phát biểu của Ông Nguyễn Doãn Anh

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu’’ trong thời bình

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 không quản ngại gian khổ, hy sinh, tích cực giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn tin tưởng, đánh giá cao.

Phát huy truyền thống anh hùng, Quân khu 4 xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Quân khu 4 phát huy vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự; thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”...

Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và cơ quan quân sự các cấp đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Thành phố ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động về công tác quân sự, quốc phòng địa phương...