Ngày làm việc thứ 2, Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 42 (AIPA 42) vào sáng nay 24/8, Ủy ban Chính trị đã họp và xem xét 5 dự thảo nghị quyết. Đoàn Việt Nam do ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội làm Trưởng đoàn tham dự cuộc họp và đề xuất nhiều vấn đề quan trọng vào các nghị quyết này.

Các phát biểu tại phiên họp tập trung vào vấn đề tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu hướng tới một không gian mạng tự cường trong ASEAN; thúc đẩy an ninh con người trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm cho ASEAN; tăng cường ngoại giao nghị viện hướng tới Cộng đồng ASEAN.

{keywords}
Đoàn Việt Nam do ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội làm Trưởng đoàn tham dự phiên họp tại đầu cầu Thủ đô Hà Nội

Góp ý dự thảo Nghị quyết về tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu hướng tới một không gian mạng tự cường trong ASEAN (do Brunei Darussalam bảo trợ), Đoàn Việt Nam đề nghị thành lập các cơ chế hợp tác khu vực qua kênh nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong hoàn thiện chính sách, giám sát triển khai an toàn an ninh mạng và các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ chống lại đại dịch.

Việt Nam cũng đề nghị tiếp tục duy trì hợp tác quốc tế, với tinh thần thống nhất nhận thức chung và hành động của Cộng đồng ASEAN đối với an ninh mạng, hướng tới một khuôn khổ hợp tác khu vực để tạo thuận lợi cho phối hợp bảo đảm an ninh mạng.

Cùng ứng phó với những thách thức toàn cầu như Covid-19

Với dự thảo Nghị quyết về thúc đẩy an ninh con người trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm cho ASEAN, thông điệp được đặt ra là xã hội bao trùm về số phải giải quyệt được khoảng cách về số, kỹ năng giữa những người được sử dụng internet, công nghệ và những người chưa có điều kiện tiếp cận.

Đoàn Việt Nam khuyến nghị thúc đẩy hiểu biết chung về khái niệm và cách tiếp cận an ninh con người, trên cơ sở cần đảm bảo tuân thủ Hiến chương ASEAN, Tuyên bố ASEAN về nhân quyền và các văn bản khác có liên quan của ASEAN.

Trước tình hình đại dịch Covid-19 tác động nặng nề đến an ninh con người, Việt Nam đề nghị các Nghị viện AIPA thúc đẩy chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng chống đại dịch, kiểm soát lây lan dịch bệnh, cũng như các giải pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch.

{keywords}
Ủy ban Chính trị của AIPA - 42 họp xem xét, thảo luận 5 dự thảo nghị quyết

Những chia sẻ dữ liệu và công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực này cũng góp phần bảo đảm an ninh con người. Việt Nam có thể chia sẻ các kinh nghiệm trong việc áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ truy vết và cảnh báo, quản lý dãn cách, quản lý tiêm chủng...

Thảo luận dự thảo Nghị quyết tăng cường ngoại giao nghị viện hướng tới Cộng đồng ASEAN, Đoàn Việt Nam đề cao vai trò của các nghị viện trong việc nội luật hóa các cam kết quốc tế của các nước thành viên ở cả quy mô khu vực và toàn cầu; tăng cường giám sát thực hiện nghĩa vụ và cam kết trong các khuôn khổ điều ước quốc tế.

Nghị viện các nước thành viên cần đóng vai trò tích cực trong việc xem xét ban hành sửa đổi bổ sung những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác giữa các quốc gia trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, dựa trên luật pháp quốc tế (như Công ước UNCLOS 1982), củng cố lòng tin lẫn nhau, bảo đảm các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, đóng góp vào việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển.

Việt Nam cũng cho rằng ngoại giao nghị viện cần góp phần thúc đẩy ngoại giao giữa các quốc gia, dân tộc, đồng thời ủng hộ các Chính phủ các nước ASEAN đẩy mạnh hội nhập khu vực, xây dựng Cộng đồng ASEAN tôn trọng luật lệ, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới người dân, cùng ứng phó với những thách thức toàn cầu như Covid-19.

Ngoài ra, các ý kiến cũng thảo luận chủ đề khẩn cấp về sự ủng hộ nghị viện đối với tình hình Myanmar do Indonesia đề xuất. Dù ASEAN vẫn duy trì đoàn kết, thống nhất, tuy nhiên do vấn đề này quan điểm, ý kiến còn đa dạng nên chưa được thông qua tại phiên thảo luận này.

Phiên họp đã thống nhất thông qua 4 dự thảo nghị quyết: Báo cáo Hội nghị nhóm tư vấn AIPA lần thứ 12 (AIPA Caucus 12); Tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu hướng tới một không gian mạng tự cường trong ASEAN; Thúc đẩy an ninh con người trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm cho ASEAN; Tăng cường ngoại giao nghị viện hướng tới Cộng đồng ASEAN.

Tuấn Anh

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng nền kinh tế số kịp thời ứng phó với dịch Covid-19

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng nền kinh tế số kịp thời ứng phó với dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 đặt ra những yêu cầu cấp bách trong đổi mới quản trị đất nước, trong đó có yêu cầu về chuyển đổi kỹ thuật số, xây dựng nền kinh tế số nhằm kịp thời ứng phó với đại dịch.