Phương Oanh - Quốc Đam tranh cãi về cảnh động chạm ở 'Quỳnh búp bê'