Cuộc tình đẹp như mơ của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy đã sụp đổ?