Bộ Giáo dục xác nhận có sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia tại Hà Giang