3.200 xe Ford Ranger bị lỗi túi khí phải triệu hồi ở Việt Nam