'Đất vàng' Hà Nội từng thuộc dự án bãi xe - VietNamNet