Luân chuyển, sáp nhập và nhất thể hoá: Nhìn từ Thanh Hoá:

Sáp nhập, nhất thể hoá và câu chuyện ngăn ngừa tha hoá quyền lực

 - Đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức liên quan trực tiếp đến tổ chức, con người và thường chưa có tiền lệ, nên càng không thể nóng vội, “một nhát ăn quan”.

Huyện Quan Sơn, vừa là huyện miền núi lại biên giới, với cư dân đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng việc sáp nhập thôn bản và thực hiện nhất thể hoá cán bộ thôn bản lại rất “ngon lành”. Khi nhiều địa phương ở Thanh Hoá còn lướng vướng tìm chọn cán bộ đủ điều kiện “2 trong 1” thì Quan Sơn đã có 100% thôn bản, tổ dân phố có bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng, trưởng thôn. “Cán bộ thôn bản, tổ dân phố đều là những người làm ăn khá, độ tuổi bình quân xấp xỉ 40”- ông Chu Đình Trọng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết.

Ông Chu Đình Trọng nêu một kinh nghiệm rất đáng chú ý: Ngay từ khi sáp nhập thôn, huyện đã có văn bản hướng dẫn mỗi đơn vị thống nhất 3 chức danh: bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; phó bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận; phó trưởng thôn kiêm công an viên. Khi một thôn nào đó gặp khó trong việc chọn cán bộ, thì huyện, xã cùng xáp vào. Khó mức nào thì dân gỡ cũng xuôi. Tổ chức hội nghị toàn thôn, nêu yêu cầu, tiêu chuẩn để dân giới thiệu, phân tích, lựa chọn. Dân giới thiệu “chụm” rồi, đưa ra bầu, đều trúng với số phiếu cao. Hợp lòng dân, đúng ý Đảng lại mười phần dân chủ.

Vì sao một huyện miền núi biên giới như Quan Sơn lại đạt kết quả mỹ mãn như thế? Một, là do Huyện ủy chú trọng chăm lo công tác phát triển đảng viên trong cộng đồng thôn bản. Huyện có 39.000 dân thì có 3.900 đảng viên, tức 10 người dân có 1 đảng viên. Huyện ủy có nghị quyết, mỗi năm toàn huyện phấn đấu kết nạp khoảng 200 đảng viên. Như thế không lo thiếu nguồn cán bộ cơ sở. Hai, là cán bộ chủ chốt từ huyện đến xã đều là luân chuyển có tư duy mới mẻ, không định kiến, hẹp hòi, thoát khỏi tính cục bộ địa phương, dòng họ nên việc nhìn nhận, đánh giá cán bộ khách quan, theo hướng phát triển. Từ đây có thể nhìn ra sự tác động qua lại rất tích cực giữa công tác luân chuyển cán bộ với việc chọn, bố trí cán bộ vào vị trí nhất thể hoá.

Nhất thể hoá chức danh bí thư - chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn lại có cái khó riêng. Tư tưởng cục bộ làng xã không muốn người từ đâu đến cùng lúc đứng đầu hai vị trí “quyền lực” nhất, dễ nảy sinh đố kỵ, phá bĩnh. Cán bộ ở vị trí nhất thể hoá dễ mắc khuyết điểm hoặc nóng vội dẫn đến độc đoán, chuyên quyền; hoặc e ngại, không dám phát huy quyền lực. Hoá giải cái khó này như thế nào? “Quan tâm khâu chọn cán bộ và nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng cán bộ, nhân dân”- ông Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Đông Sơn nêu kinh nghiệm từ thực tế địa phương. Thành phố Thanh Hoá, đến thời điểm này đã có 13/37 xã, phường thực hiện nhất thể hoá. “Giai đoạn đầu nên chọn trong số cán bộ là thành ủy viên, trưởng, phó phòng, ban, đoàn thể thành phố luân chuyển về phường, xã bố trí bí thư - chủ tịch UBND”- ông Đàm Văn Thê, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nêu. Ông Thê cũng đánh giá: “Các đơn vị thực hiện nhất thể hoá việc hội họp giảm hẳn, bộ máy hoạt động hiệu quả, nhân dân đồng tình ủng hộ”.

Sáp nhập, nhất thể hoá và câu chuyện ngăn ngừa tha hoá quyền lực
Huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Báo Xây dựng

“Thanh Hoá đang nghiên cứu ban hành quy định giảm cán bộ cấp xã, cấp thôn theo hướng giảm mạnh, tới nghiên cứu nhập xã, thị trấn có quy mô nhỏ”- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nói. Thực hiện theo Thông tư 09/2017 của Bộ Nội vụ, Thanh Hoá sẽ sáp nhập, giảm từ 5.971 thôn, tổ dân phố xuống còn 4.393, giảm tương ứng 9.468 cán bộ không chuyên trách. Đấy là con số rất có ý nghĩa về nhiều mặt.

Nhập thôn, tổ dân phố, giảm số lượng cán bộ, liệu lương, phụ cấp những người kiêm việc có tăng tương xứng? Câu hỏi này được nhiều cán bộ nơi chúng tôi tới tìm hiểu về vấn đề sáp nhập và nhất thể hoá đặt ra. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên giải đáp: “Chúng tôi đang xây dựng chính sách tương ứng, cuối năm nay ban hành. Vấn đề chính không phải giảm chi ngân sách, mà là tính hiệu quả, hiệu lực sau khi tinh giản, tinh gọn và nhất thể hoá”.

Với hệ thống chính trị cấp tỉnh đến cấp xã, chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được triển khai như thế nào? Đến nay đã có 17/27 huyện, thị, thành phố xây dựng phương án nhập văn phòng HĐND và UBND cấp xã với văn phòng đảng ủy. Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo bố trí Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Trên thực tế, tất cả các huyện trong tỉnh đã thực hiện theo phương án này. Từ năm 2018, Thanh Hoá đã xây dựng các phương án: Hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND cấp huyện; tổ chức lại văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho các ban của Tỉnh ủy; xây dựng đề án hợp nhất văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng HĐND, UBND tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung. Nhiều huyện đã có phương án nhất thể hoá một số chức danh thuộc cấp ủy và UBND: Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Mặt trận; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra kiêm Chánh thanh tra...Từ phương án, đề án đến triển khai trong thực tế cần thời gian, có thử nghiệm, đánh giá, không thể nóng vội.

Thanh Hoá cũng đang quyết liệt sắp xếp tinh giảm các đơn vị sự nghiệp. Từ 34 Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề trực thuộc UBND huyện giảm xuống còn 24. Hệ thống bệnh viện công lập chuyển mạnh sang tự chủ, giảm dần nguồn chi từ ngân sách. Năm 2017, chi tới 420 tỷ đồng cho các bệnh viện, thì đến năm 2020, chỉ còn 268 tỷ, giảm 152 tỷ. Sau năm 2020, gần 6.000 viên chức làm việc tại các bệnh viện sẽ chuyển hẳn sang nguồn tự chủ, không còn hưởng lương ngân sách, trừ bệnh viện miền núi.

Thu gọn đầu mối, sáp nhập các đơn vị tương đồng chức năng, nhiệm vụ liệu có giảm đáng kể biên chế? Kinh nghiệm từ thực tiễn, từ Trung ương đến địa phương, rất nhiều trường hợp sáp nhập nhưng đầu mối không giảm, biên chế phình thêm. Thực hiện từ dưới lên, như đang thực hiện, rất nên, nhưng còn từ trên xuống? Xử lý tính đặc thù giữa cơ quan thuộc cấp ủy với cơ quan thuộc chính quyền như thế nào? Mô hình tổ chức sau khi sáp nhập, thu gọn sẽ đổi mới theo hướng nào để tăng tính hiệu lực, hiệu quả và không lặp lại hội chứng nhập vào tách ra, tách ra nhập vào? Công cụ đánh giá cán bộ, kiểm tra, giám sát quyền lực, ngăn ngừa tha hoá quyền lực khi quyền lực tập trung vào một cá nhân? Đó là những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện chủ trương lớn của Đảng về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay, không chỉ Thanh Hoá mà nhiều địa phương khác cần tiếp tục nghiên cứu, tìm lời giải.

Chỉ xin nêu một vài cách làm thực tế liên quan đến công việc hệ trọng là kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa tha hoá quyền lực.

Từ cuốn Sổ tay đảng viên ở Huyện ủy Quan Sơn...

Khi làm việc ở xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, chúng tôi thấy trên bàn làm việc của Bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Sinh có cuốn Sổ tay đảng viên do Huyện ủy Quan Sơn phát hành. Lật giở những trang đầu, cuốn sổ này lần lượt in nhiệm vụ, quyền hạn đảng viên trích từ Điều lệ; những lời dạy của Hồ Chủ tịch về tư cách của người đảng viên; quy định về những điều đảng viên không được làm; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự “diễn biến”, tự “chuyển hoá”. Sổ tay còn in nội dung trích từ nghị quyết của Đảng bộ huyện Quan Sơn về những biểu hiện của tư tưởng, tập quán canh tác, thói quen sinh hoạt lạc hậu và bài thơ “Về với Quan Sơn”. “Chúng tôi cấp cho từng đảng viên để ghi chép nội dung các buổi sinh hoạt đảng, những nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ mà đảng viên phải thực hiện. Mở Sổ tay, mỗi đảng viên thêm một lần được nhắc nhớ về những điều cần ghi nhớ và chấp hành”-ông Chu Đình Trọng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy giải thích. “Khi kiểm tra công tác đảng, chúng tôi kiểm tra Sổ tay đảng viên”- ông Chủ Đình Trọng cho biết.

... Đến cách đánh giá, xếp loại ở Huyện ủy Đông Sơn...

Bí thư Huyện ủy Đông Sơn Nguyễn Quang Hải giới thiệu cách chấm điểm, xếp loại cán bộ: “Chúng tôi xây dựng tiêu chí, bảng điểm. Cuối năm từng cán bộ lãnh đạo chủ chốt các xã tự đánh giá, tự chấm điểm. Tập thể cấp ủy xã xem xét. Bước tiếp theo là các ban, ngành của huyện, qua theo dõi địa bàn đánh giá, chấm điểm, xếp loại. Ban thường vụ Huyện ủy xem xét và quyết định cuối cùng”.

Đông Sơn có 16 xã, thị trấn. Bảng xếp loại có từ 1 đến 16. Ở đâu đó việc chấm điểm, xếp loại còn mang tính hình thức, cào bằng, chung chung, xếp rồi để đó. Đông Sơn căn cứ vào kết quả chấm điểm xếp loại cuối năm để đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ. Cán bộ nào 2 năm liền kết quả xếp loại thấp sẽ bị điều chuyển sang vị trí khác. Đơn vị nào còn đơn thư khiếu kiện, cán bộ chủ chốt nơi đó sẽ bị xếp loại thấp.

 

...Và siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm minh sai phạm

Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương khoá XII chiều 12/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, cơ chế và điều kiện để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ cán bộ, phân công phân cấp với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm”.

Vấn đề “kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm” ở Thanh Hoá được thực hiện như thế nào?

Mấy năm qua, một vài sở, ngành, địa phương tỉnh Thanh Hoá có biểu hiện lạm phát cấp phó, hoặc lạm dụng ký hợp đồng lao động, hoặc bổ nhiệm cán bộ “thần tốc”...khiến dư luận bàn tán, cán bộ và nhân dân trong tỉnh mệt lòng. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Cách xử lý trong từng trường hợp cụ thể đã đủ độ cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa hay chưa? Ông Trần Quang Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy cung cấp cho chúng tôi những con số: Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã xem xét, kết luận và quyết định thi hành kỷ luật 30 tổ chức đảng có vi phạm, gồm 10 đảng ủy và 20 chi bộ. Đã xem xét, thi hành kỷ luật 1.811 đảng viên, trong đó có 533 cấp ủy viên (có 2 tỉnh ủy viên và 3 nguyên tỉnh ủy viên, 1 bí thư huyện ủy, 1 chủ tịch và 1 nguyên chủ tịch UBND huyện). “Hôm 23/7, chúng tôi đã công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Đảng ủy Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các cá nhân lãnh đạo đương nhiệm và nguyên lãnh đạo giai đoạn 2008-2015 nằm trong đối tượng kiểm tra”- ông Trần Quang Đảng thông tin.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn từng bị dư luận, báo chí nhắc tới vì có tới 8 phó giám đốc. “Chuyện gọi là lạm phát cấp phó này có nguyên nhân khách quan, từ giai đoạn trước, khi nhập 3 sở vào một. Còn chuyện gần đây, với việc đề bạt cán bộ có biểu hiện cấp tốc, vi phạm nguyên tắc, thì đó là chủ quan”- ông Trần Quang Đảng phân tích.

Sáp nhập, nhất thể hoá và câu chuyện ngăn ngừa tha hoá quyền lực

Một góc bản làng của xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Người Lao động

Thực hiện chức trách, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm thông qua kết quả phê bình và tự phê bình, kết quả giám sát, thông tin từ báo chí, đơn thư khiếu nại, tố cáo. “Những vụ việc ở Sở Y tế, Xây dựng, Nội vụ...từng được báo chí phát hiện, đều đã được kiểm tra, kết luận, người đứng đầu ở các đơn vị này đều bị xử lý nghiêm khắc”- ông Trần Quang Đảng cho biết. “Chúng tôi thực hiện từng bước, coi trọng chứng lý, phát huy tinh thần phê và tự phê, làm sao để tổ chức và cá nhân vi phạm tự giác nhận khuyết điểm, hình thức kỷ luật. Với Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy, thực sự không có vùng cấm. Huyện Yên Định là đơn vị anh hùng, nhưng đồng chí bí thư Huyện ủy vi phạm, tổ chức vẫn xử lý”- ông Trần Quang Đảng dẫn thêm.

Rõ ràng, điều động, luân chuyển, giao nhiều quyền hơn cho cán bộ chính là tạo môi trường để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Nhưng, không thể lơ là nguyên tắc tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh khi xảy ra sai phạm. Đó chính là biện pháp chủ động cảnh báo, ngăn ngừa bệnh tha hoá quyền lực, căn bệnh dễ phát sinh khi thực hiện sáp nhập, nhất thể hoá.

Nghị quyết lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” không chỉ là công việc của Đảng, đó còn là yêu cầu của cuộc sống, đòi hỏi của nhân dân. Với Thanh Hoá, bước đầu đã có những chuyển động tích cực, “trên rốt ráo, dưới sáng tạo, chủ động”.

Trước mắt, như chương trình kế hoạch của Tỉnh ủy, để triển khai thực hiện Nghị quyết 26 Ban chấp hành Trung ương khoá XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược,đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” Thanh Hoá còn cả “một núi công việc”, việc nào trước, việc nào sau, phải cân nhắc, tính toán, cần có thời gian, nhưng cũng không được phép chậm trễ. Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thông tin một số chỉ tiêu có tính điểm nhấn: “Đến năm 2020, Thanh Hoá bố trí 75% trở lên bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện không là người địa phương; 80% trở lên bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương. Đến năm 2025 hoàn thành việc bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã không là người địa phương; đồng thời tiếp tục bố trí đối với một số chức danh khác”. Ông Đỗ Trọng Hưng cũng cho hay: “Trong điều động, bố trí cán bộ, Tỉnh ủy có quan điểm chỉ đạo thành nguyên tắc nhất quán: Trong ban thường vụ và thường trực cấp ủy các huyện miền núi phải có cán bộ là người dân tộc kinh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải có cán bộ người dân tộc thiểu số; phấn đấu trong lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phải có cán bộ người dân tộc thiểu số”. Đó là nguyên tắc được xem là có tính đặc thù, khác biệt của Thanh Hoá.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy liên quan trực tiếp đến tổ chức, con người, và thường chưa có tiền lệ, nên càng không thể nóng vội, “một nhát ăn quan”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7, khoá XII đã lưu ý: “Tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, thường xuyên đổi mới công tác cán bộ, bảo đảm tính khách quan, đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tiễn”./.

Uông Ngọc Dậu

Sáp nhập huyện, xã: Bớt bám ‘bầu sữa’ ngân sách?

Sáp nhập huyện, xã: Bớt bám ‘bầu sữa’ ngân sách?

Sáp nhập các đơn vị hành chính cơ sở là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải thay đổi tư duy và cách thức quản trị.    

Dám thử nghiệm, không ngại làm điều khác biệt

Dám thử nghiệm, không ngại làm điều khác biệt

Từ những cải cách mạnh tay, Quảng Ninh được xem là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng.

Câu chuyện con bò và những nút chỉ rối

Câu chuyện con bò và những nút chỉ rối

Hơn 20 năm trước, khi tái lập, Vĩnh Phúc nghèo xơ xác. Nhưng sau một bước chuyển mạnh dạn, mảnh đất này giờ đang từng bước thịnh vượng.

Trung ương quyết tinh giản để tăng hiệu lực bộ máy

Trung ương quyết tinh giản để tăng hiệu lực bộ máy

Không nên hiểu cứng nhắc mục tiêu tinh giản chỉ nhằm giảm gánh nặng ngân sách, mà quan trọng nhất là hiệu quả, hiệu lực của bộ máy.  

Nhất thể hóa chức danh, sáp nhập và bài toán khó khăn giảm nhân sự công

Nhất thể hóa chức danh, sáp nhập và bài toán khó khăn giảm nhân sự công

Rất khó nhưng việc giảm nhân sự công nhất là nhân sự lãnh đạo phải là bài toán được giải quyết.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
CPTPP đã ở trong tầm tay
CPTPP đã ở trong tầm tay
Tiêu điểmicon06/11/2018  
Phiên thảo luận của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sáng 5/11 đã trở nên nhẹ nhàng rất nhiều khi bàn về những điều khoản chưa từng có tiền lệ.
Cảnh báo những kẻ lươn lẹo, “sống giả” chui vào vị trí lãnh đạo
Cảnh báo những kẻ lươn lẹo, “sống giả” chui vào vị trí lãnh đạo
Tiêu điểmicon06/11/2018  
Một trong những biểu hiện tinh vi nhất của những kẻ cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch” là thái độ “sống giả”.
Ông Vũ Tiến Lộc: CPTPP cũng gây lo lắng khôn nguôi
Ông Vũ Tiến Lộc: CPTPP cũng gây lo lắng khôn nguôi
TuanVietNamicon05/11/2018  
CPTPP sẽ mang lại cơ hội tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, có thêm việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân, nhưng cũng tạo ra nhiều rủi ro gây lo lắng khôn nguôi.
Nói chuyện đạo đức, nhớ người thủ trưởng ‘nổi tiếng’ của tôi
Nói chuyện đạo đức, nhớ người thủ trưởng ‘nổi tiếng’ của tôi
Tiêu điểmicon05/11/2018  
Ngẫm cho cùng, lời giải cho nan đề “đạo đức xuống cấp” trước hết đặt lên vai những người gánh trách nhiệm, nghĩa vụ nêu gương.
Cơ hội vàng cho Việt Nam
Cơ hội vàng cho Việt Nam
Tiêu điểmicon04/11/2018  
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại dai dẳng giữa Washington với Bắc Kinh, các công ty đã dời cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang các nước láng giềng xung quanh.
Bàn thêm về tư duy và hành động thời Cách mạng 4.0
Bàn thêm về tư duy và hành động thời Cách mạng 4.0
Tiêu điểmicon31/10/2018  
Quản lý phải tôn trọng nguyên tắc: tất cả vì sự phát triển. Quản lý để phát triển, theo kịp sự phát triển và thúc đẩy quá trình phát triển tốt hơn, chứ không phải kìm hãm sự phát triển.
Điều gì ẩn sau phán quyết đầy cẩn trọng của phiên tòa?
Điều gì ẩn sau phán quyết đầy cẩn trọng của phiên tòa?
Tiêu điểmicon30/10/2018  
Dừng phiên tòa là quyết định rất cẩn trọng của Hội đồng xét xử trong bối cảnh đây là vụ kiện đầu tiên trên thế giới một công ty taxi truyền thống đối với một công ty công nghệ với lý do bị sụt giảm doanh thu.
Trung Quốc lại gặp ác mộng
Trung Quốc lại gặp ác mộng
Tiêu điểmicon01/11/2018  
Trong khi cuộc chiến thương mại ngày càng leo thang với Mỹ, Trung Quốc lại gặp “ác mộng” mới khi Tổng thống Trump nói sẽ “khai tử” Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Vì sao gây sốc?
Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Vì sao gây sốc?
Tiêu điểmicon26/10/2018  
Để một quy định pháp luật đi vào cuộc sống và phát huy được tác dụng giúp xã hội tốt lên thì phải đến từ cả hai khía cạnh: tính hợp lý, công bằng của quy định và cách thực thi.    
Nếu có lỡ nhịp đó là do cách tư duy, hành xử
Nếu có lỡ nhịp đó là do cách tư duy, hành xử
Tiêu điểmicon25/10/2018  
“… Lần này mà bỏ lỡ cách mạng 4.0 là do chính chúng ta, do tư duy và hành xử của chúng ta chứ không thể đổ lỗi cho bất kỳ lý do nào khác được”.
Cảnh báo của Tổng bí thư–Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Cảnh báo của Tổng bí thư–Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tiêu điểmicon25/10/2018  
Hơn 6 năm trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu sâu sắc đề cập đến những vấn đề liên quan đến sự sống còn của Đảng.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Bây giờ hoặc không bao giờ”
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Bây giờ hoặc không bao giờ”
Mediaicon24/10/2018  
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư – Nguyễn Chí Dũng trăn trở: Chúng ta đã tăng trưởng tốt nhưng tăng trưởng vẫn dưới tiềm năng. Nhiều thế hệ người Việt Nam chưa giàu đã già.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Giữ ổn định mới giữ được niềm tin”
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Giữ ổn định mới giữ được niềm tin”
Mediaicon23/10/2018  
'Tư duy chính sách lớn là luôn giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Ổn định vĩ mô là động lực tăng trưởng, tăng trưởng là động lực để duy trì ổn định'.
Sau sự cố đáng tiếc, Việt Nam sắp có 'cú hích' mới?
Sau sự cố đáng tiếc, Việt Nam sắp có 'cú hích' mới?
Tiêu điểmicon22/10/2018  
Những áp lực từ EVFTA đưa ra đối với chính phủ và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở nước ta là khá rõ ràng. Nhưng đó là những cam kết và sức ép tốt.  
Chúng ta sẽ có những bước tiến xa hơn
Chúng ta sẽ có những bước tiến xa hơn
Tiêu điểmicon20/10/2018  
Hai hiệp định thương mại thế hệ mới EVFTA và CPTPP đang ở rất gần sau hàng loạt các động thái tích cực của tất cả các bên.     
Dự án nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm bị phản đối- Vì sao?
Dự án nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm bị phản đối- Vì sao?
Tiêu điểmicon18/10/2018  
HĐND TP HCM thử làm khoảng 2.000 phiếu khảo sát hỏi nhiều tầng lớp nhân dân thành phố xem họ ủng hộ hay phản đối dự án này để biết việc xây dựng nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm có “cấp bách và dân cần“ hay không.
Phó Thủ tướng: “Đây là thành tựu rất lớn phải nhấn mạnh trong báo cáo của QH”
Phó Thủ tướng: “Đây là thành tựu rất lớn phải nhấn mạnh trong báo cáo của QH”
Tiêu điểmicon17/10/2018  
Trong vô số tin tức và dữ liệu kinh tế - xã hội để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội khai mạc vào tuần tới, có một chi tiết về ngân sách nhà nước rất đáng chú ý.
Không còn phải “vỡ òa” sung sướng với các chỉ tiêu kinh tế
Không còn phải “vỡ òa” sung sướng với các chỉ tiêu kinh tế
Tiêu điểmicon15/10/2018  
Các chỉ tiêu kinh tế đã về đích ngoạn mục sớm thay vì cuối năm giúp các nhà điều hành kinh tế không còn phải “hồi hộp” hay “vỡ òa” như năm trước.
“Xoá bàn cờ làm lại” và luật chơi mới với 5 bước đi
“Xoá bàn cờ làm lại” và luật chơi mới với 5 bước đi
Tiêu điểmicon14/10/2018  
Hiện tại thế và lực của Mỹ, tuy mạnh nhưng không còn ở thế áp đảo, khuynh loát các quốc gia khác. Ngoài ra, các đối thủ của Mỹ cũng sẽ không ngồi yên khoanh tay chịu trận.
Không phải cứ viết lên trán chữ 'cộng sản' là được dân yêu
Không phải cứ viết lên trán chữ 'cộng sản' là được dân yêu
Tiêu điểmicon16/10/2018  
Sẽ không còn những cán bộ lãnh đạo chỉ biết ra rả rao giảng đạo đức mà hành động khác hẳn? Đó là kì vọng lớn của nhân dân.    
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN