Từ năm 2020, chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh Hải Dương đạt giá trị 0,3504, cao hơn mức giá trị trung bình và xếp thứ 14 trong cả nước. Thứ hạng về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh so với cả nước lần lượt là 22, 9, 13. Những thứ hạng này là minh chứng sự nỗ lực của tỉnh trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong hành trình đó, Hải Dương luôn có sự đồng hành của Tập đoàn VNPT.

Hải Dương sẵn sàng phát triển Chính quyền số

Tại Hải Dương, hạ tầng CNTT được VNPT đầu tư bài bản, hiện 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã đã xây dựng mạng nội bộ (LAN) kết nối các phòng ban, đơn vị; tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức đạt 100%.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được sử dụng trong hoạt động của các cơ quan Đảng, được kết nối đến tất cả các sở, ban, ngành, UBND các cấp để phục vụ cho Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến xã và kết nối với Trung ương.

Tập đoàn VNPT đã thiết lập phần mềm “một cửa” điện tử và dịch vụ công trực tuyến từ tỉnh đến 12 huyện thị xã, thành phố và 235 xã, phường, thị trấn; xây dựng hệ thống mail công vụ; kết nối phần mềm quản lý văn bản vào trục nền tảng trao đổi dữ liệu quốc gia (VDXP) và Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công của tỉnh; Hệ thống báo cáo VSR.

Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hải Dương cung cấp 1.956 bộ thủ tục hành chính, trong đó dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 613, đạt 31.3%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 1199, đạt 61.3%; số lượng hồ sơ của người dân là hơn 700.000 HS/1 năm. Hệ thống đã kết nối đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia, nền tảng thanh toán quốc gia (Payment Platform), kết nối đồng bộ với trục LGSP của tỉnh để từ đó kết nối với các hệ thống của các bộ, ngành phục vụ việc chia sẻ dữ liệu một cách đồng bộ thống nhất.

{keywords}
 

Ứng dụng Smart Hải Dương tích hợp, cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho người dân tỉnh Hải Dương trên một ứng dụng duy nhất. Có khoảng 150.000 người cài đặt Smart Hải Dương… Các Trung tâm DC, IOC, SOC cũng đã được đưa vào vận hành làm nền tảng cho chuyển đổi số, hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh.

Hệ sinh thái sản phẩm giải pháp số của VNPT cũng đã được đưa vào phục vụ hoạt động trong các ngành/lĩnh vực của tỉnh: Phần mềm Quản lý khám chữa bệnh y tế cơ sở cho 114 trạm y tế xã phường tại 5 huyện/TP; triển khai hơn 100.000 Sổ liên lạc điện tử tới hơn 100 trường học; Phần mềm học trực tuyến VNPT Elearning hỗ trợ các trường học trong những đợt bùng phát dịch Covid-19; hỗ trợ gần 3000 doanh nghiệp sử dụng phần mềm kê khai BHXH trực tuyến kết nối tới cổng của BHXH Việt Nam...

VNPT CA dịch vụ chữ ký số, VNPT Check, Quản lý lưu trú trực tuyến, Dịch vụ hóa đơn điện tử, SMS Brandname, Dịch vụ Website, Domain cũng đã được phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh.

Chuyển đổi số, tăng trải nghiệm mới cho người dân

Trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh Hải Dương sẽ tập trung ưu tiên lựa chọn chuyển đổi số ở một số ngành, lĩnh vực cung cấp các tiện ích và trải nghiệm mới cho người dân, doanh nghiệp và xã hội như: y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, tài nguyên và môi trường, du lịch…

Ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng Gám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ Hải Dương khảo sát, tư vấn đề án, quy hoạch tổng thể về chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung, đảm bảo an toàn an ninh thông tin; hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT, viễn thông...

“Chúng tôi cũng sẽ hợp tác triển khai, tích hợp các giải pháp chuyển đổi số cho chính quyền tỉnh Hải Dương, nhằm đẩy mạnh tiến trình cải tiến hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ tỉnh hình thành hệ sinh thái chính quyền số tổng thể với các giải pháp trọng tâm như: Trung tâm điều hành thông minh (VNPT IOC), Kho dữ liệu và báo cáo thông minh, Hệ thống AI camera an ninh và giao thông (VNPT AI Camera), Hệ thống tương tác và xử lý phản ánh kiến nghị đa kênh (VNPT 1022); một cửa điện tử (VNPT iGate)....”, ông Hy chia sẻ.

Về phát triển kinh tế số, VNPT sẽ tư vấn, hợp tác, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp của tỉnh; hỗ trợ triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử, hóa đơn điện tử... hướng tới phát triển toàn diện nền kinh tế số. Ưu tiên đẩy mạnh các sản phẩm phù hợp với thế mạnh sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Dương như: Sàn nông sản, Hệ thống chuỗi giá trị nông sản (VNPT vFarm), Hệ thống truy xuất nguồn gốc (VNPT Check), Giải pháp quản lý OCOP - "mỗi xã, mỗi phường một sản phẩm"…

{keywords}
 

Trong hợp tác phát triển xã hội số, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ tỉnh Hải Dương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng số của người dân; phổ biến các tiện ích số cho người dân như: hệ sinh thái số VNPT Digilife, ứng dụng VNPT Money…

Theo nội dung hợp tác giai đoạn 2022-2027 vừa được UBND tỉnh Hải Dương và Tập đoàn VNPT ký kết ngày 26/3, trên cơ sở kế thừa và phù hợp với các nhiệm vụ, dự án đã được triển khai và phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương, Tập đoàn VNPT sẽ tham vấn cho tỉnh xây dựng, triển khai các giải pháp hệ sinh thái đồng bộ, thông minh trong các lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục, du lịch, lao động -thương binh - xã hội, nông nghiệp và tài nguyên môi trường.

Với Hải Dương, chuyển đổi số là một quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số. Với sự chuyển đổi số toàn diện, nhanh, tích cực và đồng bộ, tỉnh Hải Dương kỳ vọng đạt được những thành tích, mang đến lợi ích tốt nhất cho người dân và địa phương.

Ngọc Minh