{keywords}
VNPT sẽ hỗ trợ Bình Dương xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Sau 7 năm triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2020 và 3 năm hợp tác triển khai đề án thành phố thông minh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương cùng Tập đoàn VNPT đã hợp tác đẩy mạnh ứng dụng Viễn thông - CNTT và đạt những thành tựu đáng tự hào về phát triển hạ tầng Viễn thông - CNTT, đặc biệt là trong công tác ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử. Đây cũng là nền tảng vững chắc để UBND tỉnh Bình Dương và Tập đoàn VNPT tiếp tục hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2026.

VNPT triển khai chính quyền điện tử của Bình Dương

Từ năm 2014 đến nay, VNPT đã khảo sát và triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) từ tỉnh đến cơ sở tại tất cả các sở, ban, ngành và 91 xã, phường, thị trấn để phục vụ cho việc triển khai phần mềm một cửa điện tử, Cổng thông tin điện tử tỉnh, hộp thư công vụ và liên thông quản lý văn bản 04 cấp; triển khai Đề án tối ưu mạng TSLCD tại Tòa nhà Trung tâm hành chính công tỉnh; mở rộng mạng MAN TSLCD cung cấp giao diện kết nối 1Gbps đáp ứng yêu cầu băng thông rộng nhằm phục vụ Đề án thành phố thông minh và kết nối liên thông văn bản, truyền hình trực tuyến đến tận cấp xã.

VNPT đã tích cực đề xuất các giải pháp, ý tưởng triển khai thành chương trình hành động hàng năm trong kế hoạch triển khai thành phố thông minh của tỉnh; cử đại diện của VNPT tham gia Hội đồng cố vấn ba nhà và tích cực thực hiện các chương trình hội nghị, hội thảo thành phố thông minh Bình Dương. Đồng thời, VNPT là đơn vị đầu tiên thí điểm và đầu tư Wi-Fi phục vụ miễn phí cho người dân ở các khu vực công cộng ở thành phố Dĩ An, thị xã Tân Uyên; kể từ đầu năm 2021 triển khai Wi-Fi miễn phí cho các khu nhà trọ công nhân

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa bàn, VNPT luôn đồng hành cùng các cấp ủy, chính quyền chăm lo, đảm bảo công tác an sinh, từ thiện xã hội và phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn, như bầu cử các cấp năm 2015 - 2020, 2020 - 2025, các hội nghị trực tuyến, hội thảo hàng năm về thành phố thông minh và tích cực phối hợp, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Bình Dương

VNPT tiếp tục hợp tác chuyển đổi số tỉnh Bình Dương

Khẳng định và phát huy vai trò là Tập đoàn đi đầu về công nghệ số tại Việt Nam, VNPT đã phát triển đội ngũ hơn 5.000 kỹ sư công nghệ thông tin trên cả nước, trong đó có hàng trăm chuyên gia về công nghệ 4.0 như Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT). Với hạ tầng, nền tảng công nghệ hiện đại, tiệm cận với công nghệ tiên tiến của thế giới, cùng đội ngũ cán bộ chuyên gia, kết hợp với kinh nghiệm thực hiện thành công các dự án lớn của Chính phủ, Bộ ngành, địa phương, VNPT có đầy đủ những điều kiện tốt nhất để đồng hành hiệu quả với Bình Dương về chuyển đổi số ở cả ba trụ cột (chính quyền số, kinh tế số và xã hội số) trong giai đoạn 2021 - 2026 và thời gian kế tiếp.

Kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn 2014 - 2020, ngày 10/12/2021, UBND tỉnh Bình Dương và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc triển khai chiến lược Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2026 với nhiều nội dung cụ thể, phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh của tỉnh trong thời gian tới.

Sự kiện này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp, đồng thời xác lập nền tảng, tạo điều kiện để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cùng phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung chuyển đổi số cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển hạ tầng số, xây dựng và triển khai khung kiến trúc tổng thể, các giải pháp đô thị thông minh, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái số, góp phần xây dựng chính quyền số, nền kinh tế và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thái

VNPT Bình Phước hỗ trợ đô thị thông minh Đồng Phú đến năm 2025

VNPT Bình Phước hỗ trợ đô thị thông minh Đồng Phú đến năm 2025

VNPT Bình Phước sẽ triển khai các dịch vụ CNTT cho UBND huyện Đồng Phú phù hợp với nhu cầu của huyện, hướng tới mô hình địa phương thông minh.