Vào những năm chiến tranh chống thực dân Pháp, nơi đây được biết đến với vụ thảm sát Noong Nhai làm chết 444 người, bao gồm nhiểu trẻ em, người già và phụ nữ do máy bay ném bom của Pháp gây ra.

Nhờ huy động được sức dân trong xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn xã Thanh Xương đã và đang có những đổi thay tích cực. Đến năm 2018, xã Thanh xương đã đạt 19/19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, sớm hơn dự kiến kế hoạch là 2 năm. Hiện nay, xã đang phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) có tổng diện tích gần 1.900 ha, hiện có hơn 2.000 hộ với hơn 8.000 khẩu, bao gồm 3 dân tộc chính là Kinh, Thái và Khơ Mú. Một con đường khang trang, sạch đẹp tại xã Thanh Xương hiện nay. 
Phong trào thi đua “Chung tay xây dựng NTM” được MTTQ xã và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã phát động và ký kết giao ước thi đua, làm khơi dậy phong trào thi đua mạnh mẽ ở địa bàn. 
 Qua triển khai thực hiện chương trình, đã phát hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM. Có 105 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. 
Những cỗ máy gặt đập liên hợp giúp người dân tăng năng suất, giảm thời gian thu hoạch lúa gạo hoạt động liên tục trên các cánh đồng Thanh Xương mỗi khi vào vụ.
Hệ thống điện lưới được kéo đến từng thôn bản.
Hệ thống điện, đường, thủy lợi đạt chuẩn NTM ở Thanh Xương.
Trường học đạt chuẩn NTM ở Thanh Xương.
Nhà Văn hóa xã Thanh Xương.
Chính quyễn xã đã vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư về bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh, điển hình như các mô hình: “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn với "Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; “5 không 3 sạch”; ‘‘Tổ an ninh tự quản”; “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”; “Di dời chuồng trại, gia súc xa nhà” tại 22/22 thôn, bản...
Phát huy được vai trò tự quản của nhân dân trong việc giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần tích cực trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.
Nhiều hộ gia đình có nghề mộc tại địa phương mang lại thu nhập tốt.
Ngoài ra, các thôn, bản, các hộ gia đình trong toàn xã đã tu sửa, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, đường làng ngõ xóm sạch, không còn lầy lội vào mùa mưa.
Nhờ huy động được sức dân trong xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn xã Thanh Xương đã và đang có những đổi thay tích cực. 

Phan Tuấn Anh

Đã