1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21/01/2023 100,000.00 880035.210123.230221.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 008 Chi Vo Thi Khuong
21/01/2023 100,000.00 853015.210123.225408.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 014 Anh Pham Ngoc Thinh
21/01/2023 200,000.00 846274.210123.225202.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 016 Em Le Hoang Kha
21/01/2023 200,000.00 836127.210123.224845.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 017 em Nguyen Trung Hieu
21/01/2023 100,000.00 174762.210123.213831.ung ho MS 2023 016 Em Le Hoang Kha
21/01/2023 100,000.00 MBVCB.3020986269.MS 2023.017 (Nguyen Trung Hieu).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/01/2023 100,000.00 MBVCB.3020973172.MS 2023.016 (Le Hoang Kha).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/01/2023 100,000.00 558959.210123.203330.UNG HO MS 2023.017 (EM NGUYEN TRUNG HIEU)
21/01/2023 300,000.00 331141.210123.202702.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Nguyen Huu Nha 0942248133
21/01/2023 200,000.00 761168.210123.194823.HA MANH CUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 010 Tran Thi Thuy
21/01/2023 500,000.00 664434.210123.192048.MS 2022338 Pham Vo FT23027400015463
21/01/2023 100,000.00 708797.210123.190044.Ung ho MS 2023017 chau Nguyen Trung Hieu
21/01/2023 200,000.00 MBVCB.3019974343.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2023.017 NguyenTrungHieu.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/01/2023 5,000,000.00 354392.210123.163342.ung ho NCHCCCL - Nguyen Ngoc Anh - 0902627000 FT23027112382358
21/01/2023 5,000.00 029761.210123.162458.NGUYEN HUU DUC UNG HO
21/01/2023 200,000.00 MBVCB.3019359538.ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha).CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/01/2023 200,000.00 MBVCB.3019343056.ung ho?MS 2023.017?(em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/01/2023 10,000.00 MBVCB.3019347585.vc tvt, cha me 2 ben ung ho Ma so 4751: Anh Nguyen Van Toan (anh Trai Chi Tinh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/01/2023 200,000.00 760952.210123.150103.VCB;0011002643148;Giup do em Le Hoang Kha
21/01/2023 80,000.00 836090.210123.145624.Ung ho NCHCCCL Gd THU NGUYET 0937557750
21/01/2023 200,000.00 340435.210123.093910.Ung ho MS 2023.015 - ba Tran Thi Hoa
21/01/2023 100,000.00 501261.210123.090919.Ung ho NCHCCCL Tuyet Mai Viet Healthy
21/01/2023 300,000.00 801741.210123.085408.ung hoMS 2023.017(em Nguyen Trung Hieu)
21/01/2023 30,000.00 VCB.CTDK.20/12/2022.ung ho NCHCCCL + Van Linh Viethealthy. CT tu 0071004215140 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/01/2023 100,000.00 VCB.CTDK.20/12/2022.Ung ho NCHCCCL + Truong Viet Healthy. CT tu 0071001166732 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/01/2023 20,000.00 MBVCB.3017233453.Ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/01/2023 100,000.00 MBVCB.3017185677.Ghi ro ung ho cu Bui Thi Hoi o Hoa Binh.CT tu 9908857312 LE DUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/01/2023 500,000.00 MBVCB.3017053739.Ung ho MS 2023.005.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 500,000.00 960818.220123.224253.ung ho MS 2023012 gia dinh ba Hong
22/01/2023 500,000.00 959234.220123.224158.MS 2023013 be Nguyen Tan Tai
22/01/2023 500,000.00 958819.220123.224104.ung ho MS 2023014 Anh Pham Ngoc Thinh
22/01/2023 500,000.00 957756.220123.224014.ung ho MS 2023008 Chi Vo Thi Khuong
22/01/2023 20,000.00 MBVCB.3023632454.Ung ho MS 2023.016 (em Le Hoang Kha).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 100,000.00 815338.220123.223415.ung ho MS 2023.015
22/01/2023 20,000.00 MBVCB.3023624870.Ung ho MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.3023584948.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1027112013 HY MINH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 200,000.00 MBVCB.3023583307.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2023.008 chi Vo Thi Khuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 200,000.00 MBVCB.3023577537.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2023.016 em Le Hoang Kha. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 200,000.00 MBVCB.3023554426.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2023.017 em Nguyen Trung Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 100,000.00 231114.220123.214410.VCB;0011002643148;Ung ho MS2023 016 em Le Hoang Kha NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
22/01/2023 10,000.00 MBVCB.3023472783.ung ho quy a.CT tu 1021145429 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/01/2023 10,000.00 MBVCB.3023471737.ung ho quy .CT tu 1021145429 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/01/2023 20,000.00 MBVCB.3023463737.Thu Thu Viet Healthy ung ho NCHCCCL.CT tu 0481000730513 LUONG THI HOAI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 100,000.00 453533.220123.194348.Ung ho MS 2023 017 em NGUYEN TRUNG HIEU
22/01/2023 200,000.00 392983.220123.193551.MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu)
22/01/2023 200,000.00 828110.220123.190436.Ung ho NCHCCCL
22/01/2023 500,000.00 170121.220123.185325.ung ho ma so 2023.016 em Le Hoang Kha FT23027525035401
22/01/2023 500,000.00 165199.220123.184314.Ung ho MS 2022.017 em Nguyen Trung Hieu FT23027403570873
22/01/2023 100,000.00 715207.220123.175305.MS2023017
22/01/2023 20,000.00 373621.220123.165433.IBFT ung ho NCHCCCL - oanh - 0935494011
22/01/2023 200,000.00 915118.220123.153435.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Quang Quy 0345717718
22/01/2023 100,000.00 157722.220123.144049.Ung ho MS 2023.017 em Nguyen Trung Hieu
22/01/2023 100,000.00 MBVCB.3022904904.Ung ho NCHCCCL Van 0792312416.CT tu 1020760806 DUONG THI CAM VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 1,000,000.00 946675.220123.131514.HOANG THANH HANG Chuyen tien ung ho MS 2023017 em Nguyen Trung Hieu
22/01/2023 100,000.00 526905.220123.124716.MS 2023.016 FT23027941040298
22/01/2023 117,108.00 MBVCB.3022751680.Ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0021000420351 TRAN THI THU HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 100,000.00 525945.220123.124530.MS 2023.017 FT23027648040814
22/01/2023 100,000.00 IBVCB.3022748612.Ungho NCHCCCL.CT tu 0251002781783 TRAN THU KY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 500,000.00 653050.220123.110824.UNG HO MS 2023.002 ( BE TRAN HOANG LE VY)-220123-11:08:25 653050
22/01/2023 88,888.00 995829.220123.102207.Ung ho NCHCCCL Nga 0934287100
22/01/2023 200,000.00 MBVCB.3022463986.ung ho MS 2023.016 (em le hoang kha).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 200,000.00 MBVCB.3022465600.MS 2023.017.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 200,000.00 750508.220123.094913.TRUONG THANH HAI Chuyen tien tu thien
22/01/2023 22,000.00 629257.220123.092351.NCHCCCL 0942142142 COSY36 11-220123-09:23:18 629257
22/01/2023 200,000.00 MBVCB.3022264181.Thank you.CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 20,000.00 VCB.CTDK.31/12/2022.UNG HO NCHCCCL - BON - 0376.990.102. CT tu 0411001083029 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 300,000.00 638030.220123.073644.ung ho MS2023013 be Nguyen Tan Tai
22/01/2023 300,000.00 637208.220123.073440.ung ho MS2023017 em Nguyen Trung Hieu
22/01/2023 50,000.00 599494.220123.051926.Ung ho MS 2023008 Chi Vo Thi Khuong
22/01/2023 5,000,000.00 MBVCB.3022131696.Ung ho NCHCCCL Vu Thanh Binh CHLB Duc vuthanhbinh@yahoo.com.CT tu 1029551479 VU TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 30,000.00 MBVCB.3022054801.ms 2023 017.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/01/2023 90,000.00 932346.220123.012521.ung ho MS 2023016 Em Le Hoang Kha
22/01/2023 100,000.00 931147.220123.012418.MS 2023017 em Nguyen Trung Hieu
22/01/2023 200,000.00 903754.220123.010737.MS 2022300 BE TRAN HOAI PHI
22/01/2023 100,000.00 MBVCB.3021920170.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0911000026139 DO NGUYEN NHAT TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 100,000.00 814370.220123.002819.vmh uh ms 2023017
22/01/2023 200,000.00 768438.220123.001337.ung ho ma so 2013013 be Nguyen Tan Tai
22/01/2023 100,000.00 160000.220123.000825.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hoang Trang 0765132477 FT23027548109274
22/01/2023 100,000.00 531313.220123.000804.anh Khanh Tuyen Quang giup em MS 2023.017
22/01/2023 200,000.00 MBVCB.3021682713.BUI THI MINH chuyen tien.CT tu 0041000344489 BUI THI MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 100,000.00 MBVCB.3021660541.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0351000814911 DOAN VU MAI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/01/2023 50,000.00 097965.210123.233246.Ung ho MS 2023.016 em Le Hoang Kha FT23027853048370
22/01/2023 200,000.00 087756.210123.232558.Ung ho NCHCCCL cam on chuong trinh FT23027128416817
22/01/2023 50,000.00 404731.210123.231551.Ung ho NCHCCCL
23/01/2023 500,000.00 902991.230123.211844.ung ho MS 2023005 Anh Lam Ngoc Diep
23/01/2023 200,000.00 838178.230123.200715.Ung ho NCHCCCL NGOTHILINH 0941085969
23/01/2023 250,000.00 MBVCB.3025034319.Ung ho NCHCCCL TRAN KY DUYEN 0939593422.CT tu 0321000667483 TRAN KY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/01/2023 100,000.00 873161.230123.182459.ung ho nchcccl no name0916543626
23/01/2023 100,000.00 148182.230123.175104.Ung ho MS 2023.016 Em Le Hoang Kha FT23027470858844
23/01/2023 500,000.00 MBVCB.3024727483.Ung ho MS 2023.008 (vo thi khuong ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/01/2023 500,000.00 MBVCB.3024718389.Ung ho MS 2023.015 ( Tran Thi Hoa ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/01/2023 500,000.00 MBVCB.3024716260.Ung ho MS 2023.016 ( Le Hoang Kha ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/01/2023 900,000.00 651641.230123.161802.Ung ho MS 2023 019 MS 2023 020 ms 2023 021
23/01/2023 900,000.00 651236.230123.161606.Ung ho MS 2023 016 MS 2023 017 ms 2023 018
23/01/2023 900,000.00 650930.230123.161449.Ung ho MS 2023 013 MS 2023 014 ms 2023 015
23/01/2023 100,000.00 MBVCB.3024607045.MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu) Nguyen Thi Minh Yen ung ho.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/01/2023 200,000.00 MBVCB.3024590200.MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/01/2023 200,000.00 MBVCB.3024585757.MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/01/2023 60,000.00 MBVCB.3024568900.PHUC LY VietHealthy Ung ho NCHCCCL.CT tu 0141000318261 TRINH THI PHUC LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/01/2023 100,000.00 633762.230123.132730.UNG MS 2023.005 (ANH LAM NGOC DIEP)
23/01/2023 500,000.00 032636.230123.131018.Ung ho NCHCCCL
23/01/2023 200,000.00 892834.230123.131016.MS 2023.017(EM NGUYEN TRUNG HIEU)-230123-13:10:25 892834
23/01/2023 1,000.00 IBVCB.3024382620.w.CT tu 1028379251 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/01/2023 1,000.00 IBVCB.3024386974.e.CT tu 0821000100811 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/01/2023 1,000.00 IBVCB.3024379598.e.CT tu 1028343299 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/01/2023 500,000.00 MBVCB.3024321076.Ung ho MS 2023.017 ( em nguyen trung hieu ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/01/2023 1,000.00 IBVCB.3024295902.e.CT tu 9569423510 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/01/2023 1,000.00 IBVCB.3024273334.e.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/01/2023 1,000.00 IBVCB.3024272181.e.CT tu 0861000042294 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/01/2023 50,000.00 598918.230123.111132.IBFT ung ho MS 2023.011banguyenthisen
23/01/2023 200,000.00 939219.230123.110112.VCB;0011002643148;Teacher QUANG Cap 3 Tan Ky Nghe An ung ho MS 2023016 Em Le Hoang Kha
23/01/2023 100,000.00 MBVCB.3024087961.MS 2023.013 (be nguyen tan tai).CT tu 0331000406815 PHAM MINH DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/01/2023 100,000.00 MBVCB.3024078587.MS 2023.017 (em Nguyn Trung Hieu).CT tu 0331000406815 PHAM MINH DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/01/2023 100,000.00 IBVCB.3024018129.Giup ma so 4752 chi Chu Thi Thu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/01/2023 20,000.00 197310.230123.084745.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Nguyen quang hung 0918412625
23/01/2023 300,000.00 218323.230123.082030.Chuyen tien ung ho NCHCCCL Hoang Nga 0917039688
23/01/2023 20,000.00 826553.230123.081738.Ung ho NCHCCCL + TNT + 0867788237
23/01/2023 200,000.00 MBVCB.3023961238.Ung ho MS 2023.017?Em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/01/2023 20,000.00 VCB.CTDK.22/12/2022.Ung ho Nchcccl Duong Thanh Huyen 0389992105. CT tu 1023682222 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/01/2023 1,000,000.00 803049.230123.003238.UNG HO MS 2023.016 - EM LE HOANG KHA,BINH THUAN-230123-00:32:39 803049
23/01/2023 100,000.00 329001.220123.235413.Ung ho ctrinh Nhu chua he co cuoc chia ly FT23027869000202
23/01/2023 2,000,000.00 310279.220123.231223.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Minh Anh 0888503553 FT23027287589188
23/01/2023 200,000.00 789121.220123.230018.UNG HO NCHCCCL + HONG DUC + 0784260895-220123-23:00:19 789121
24/01/2023 200,000.00 570367.240123.224908.Ung ho MS 202316 Be Le Hoang Kha
24/01/2023 500,000.00 314616.240123.221543.Ung ho NCHCCCL NguyenHaiYen 0364838575 FT23027763308665
24/01/2023 100,000.00 MBVCB.3026895223.Ung ho NCHCCCL + Hue Nhi + 0962198471.CT tu 1030231526 LY HUE NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/01/2023 200,000.00 MBVCB.3026827815.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.017(e Nguyen Trung Hieu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/01/2023 200,000.00 MBVCB.3026813881.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.016(e Le Hoang Kha).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/01/2023 100,000.00 286548.240123.212933.Ung ho chuong trinh NCHCCCL FT23027161038691
24/01/2023 200,000.00 MBVCB.3026810034.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.015(ba Tran Thi Hoa).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/01/2023 200,000.00 MBVCB.3026806457.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.014(a Pham Ngoc Thinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/01/2023 200,000.00 MBVCB.3026791994.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.013(be Nguyen Tan Tai).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/01/2023 300,000.00 MBVCB.3026789425.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.012(gd ba Hong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/01/2023 200,000.00 MBVCB.3026774507.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.011(ba Nguyen Thi Sen).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/01/2023 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..35238943367.35238943367-0793678158-LE THI VIET HANG chuyen tien mien phi qua MoMo
24/01/2023 200,000.00 MBVCB.3026728752.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.010(chi Tran Thi Thuy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/01/2023 200,000.00 MBVCB.3026725017.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.009(a Dang Ngoc Tuan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/01/2023 200,000.00 MBVCB.3026696944.giau ten.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/01/2023 200,000.00 123786.240123.181528.Ung ho chuong trinh Nhu Chu He Co Cuoc Chia Ly
24/01/2023 300,000.00 165529.240123.170849.UNG HO MS 2023.014 (ANH PHAM NGOC THINH)-240123-17:08:28 165529
24/01/2023 500,000.00 163407.240123.165923.UNG HO MS 2023.016 (EM LE HOANG KHA)-240123-16:59:23 163407
24/01/2023 250,000.00 MBVCB.3026335713.ung ho MS 2022.293 (Tran Tien Dat).CT tu 0541000294999 HOANG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/01/2023 100,000.00 102526.240123.161537.Ung ho NCHCCCL Nguyen Van Hoa 0975524999 FT23027433950165
24/01/2023 200,000.00 MBVCB.3026212277.ung ho MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa).CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/01/2023 200,000.00 004793.240123.150308.Ung ho MS 2023.005 A Lam Ngoc Diep
24/01/2023 300,000.00 622730.240123.150257.KHANH VAN ung ho MS 2023.005 Anh Lam Ngoc Diep. CHUC ANH MAU KHOE
24/01/2023 300,000.00 004184.240123.150107.Ung ho MS 2023.008 Vo Thi Khuong
24/01/2023 500,000.00 461316.240123.115217.ung ho MS 2023 015 ba Tran Thi Hoa
24/01/2023 500,000.00 392734.240123.114202.Ung ho NCHCCCL + PHAM PHU CUONG + 0913496711
24/01/2023 20,000.00 509663.240123.112725.Nhom TU TAM HA NOI - uh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly so T2.2023. Xin tri an FT23027912509115
24/01/2023 1,000.00 IBVCB.3025863800.e.CT tu 1028343299 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/01/2023 1,000.00 IBVCB.3025861048.e.CT tu 1028812163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/01/2023 200,000.00 082286.240123.102813.MS 2023.015(BA TRAN THI HOA)-240123-10:28:13 082286
24/01/2023 1,000.00 IBVCB.3025788228.w.CT tu 1020935089 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/01/2023 1,000.00 IBVCB.3025699560.e.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/01/2023 1,000.00 IBVCB.3025695083.e.CT tu 0821000100811 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/01/2023 1,000.00 IBVCB.3025694195.e.CT tu 1028379251 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/01/2023 1,000.00 IBVCB.3025684579.e.CT tu 9569423510 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/01/2023 1,000.00 IBVCB.3025681817.w.CT tu 1022351475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/01/2023 1,000.00 IBVCB.3025687509.e.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/01/2023 1,000.00 IBVCB.3025686429.e.CT tu 0861000042294 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/01/2023 300,000.00 051975.240123.072626.UNG HO MS 2023.017 (EM NGUYEN TRUNG HIEU)-240123-07:26:27 051975
24/01/2023 20,000.00 MBVCB.3025497113.Ung ho MS 2023.017 (Em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/01/2023 100,000.00 MBVCB.3025459896.Ung ho NCHCCCL, TRAN THI LINH CAM, 0907171362 .CT tu 0421003997145 TRAN THI LINH CAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/01/2023 50,000.00 792531.240123.001020.ung ho NCHCCCL
24/01/2023 50,000.00 597613.230123.230718.Chuc NCHCCCL luon duy tri chuong trinh, mn trong ekip luon manh khoe giau co. Love
25/01/2023 111,839.00 INTEREST PAYMENT
25/01/2023 100,000.00 376322.250123.224312.Ung ho NCHCCCL+ Nguyen La Thanh+ 0967927862
25/01/2023 100,000.00 MBVCB.3028727107.Ung ho NCHCCCL THI 0796625625.CT tu 1016949666 NGUYEN CHINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/01/2023 100,000.00 371481.250123.214232.Cua hang Phuoc Xuong ung ho MS 2023.008 - ba Vo Thi Khuong FT23027400546375
25/01/2023 100,000.00 365533.250123.213416.Tran Trung Tri ung ho MS 2023.012 - gia dinh ba Hong FT23027697857060
25/01/2023 100,000.00 362739.250123.213022.Vo Thi Ut ung ho MS 2023.013 - be Nguyen Tan Tai FT23027566602918
25/01/2023 100,000.00 357674.250123.212310.Le Huu Tin ung ho MS 2023.014 - anh Pham Ngoc Thinh FT23027120296718
25/01/2023 100,000.00 350727.250123.211334.Le Tuong Phuc ung ho MS 2023.015 - ba Tran Thi Hoa FT23027693030820
25/01/2023 100,000.00 346474.250123.210751.Cao Thi Thuan ung ho MS 2023.016 - em Le Hoang Kha FT23027527148404
25/01/2023 100,000.00 344090.250123.210437.Tran Thi Thao va Vo Cao Thanh ung ho MS 2023.017 - em Nguyen Trung Hieu FT23027000976440
25/01/2023 100,000.00 250444.250123.205747.UNG HO NCHCCCL VI HONG VAN 094952641x
25/01/2023 10,000,000.00 452634.250123.202044.UNG HO NCHCCCL - HA MINH XUAN (CH SEC) +420731558949-250123-20:20:43 452634
25/01/2023 20,000.00 145974.250123.183427.Ung ho NCHCCCL Chu Thi Nhieu 0372404719
25/01/2023 2,000,000.00 135289.250123.162838.Ung ho NCHCCCL Tran Phuong Linh 0982512151 FT23027292065601
25/01/2023 200,000.00 092635.250123.152755.UH NCHCCCL, nguyen sen, 0393000804 FT23027433774135
25/01/2023 50,000.00 128574.250123.141020.Ung ho CCHCCCL Nguyen Quang Huy 0386388917
25/01/2023 50,000.00 971308.250123.122001.Ung ho NCHCCCL Le Nhat Phuong 0855600634
25/01/2023 200,000.00 333874.250123.121526.UNG HO MS 2023.014(ANH PHAM NGOC THINH)-250123-12:15:05 333874
25/01/2023 5,500.00 416834.250123.110649.Ung ho MS 2023 017 NAM MO A DI DA PHAT
25/01/2023 5,500.00 415905.250123.110612.Ung ho MS 2023 016 NAM MO A DI DA PHAT
25/01/2023 100,000.00 396693.250123.105313.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023 013 be Nguyen Tan Tai
25/01/2023 1,000,000.00 332432.250123.103827.Ung ho NCHCCCL
25/01/2023 1,000.00 IBVCB.3027363335.e.CT tu 0821000100811 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/01/2023 50,000.00 MBVCB.3027367616.ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha)- LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/01/2023 50,000.00 MBVCB.3027358546.ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu)-LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/01/2023 1,000.00 IBVCB.3027344270.e.CT tu 1022351475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/01/2023 1,000.00 IBVCB.3027342407.e.CT tu 1029358750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/01/2023 1,000.00 IBVCB.3027340600.e.CT tu 1020935089 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/01/2023 1,000.00 IBVCB.3027312576.e.CT tu 1028810355 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/01/2023 1,000.00 IBVCB.3027319427.e.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/01/2023 1,000.00 IBVCB.3027309565.w.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/01/2023 100,000.00 203559.250123.073733.IBFT ung ho NCHCCCL.Hue.0392279952
25/01/2023 500,000.00 412460.250123.052900.Ung ho MS 2023.016 em Le Hoang Kha FT23027276995305
25/01/2023 2,000,000.00 02004529990125011123202340bc688294.7100.011142.Ung ho NCHCCCL - DO THI ANH THU - 0968146762
26/01/2023 100,000.00 194427.260123.224128.VCB;0011002643148;Ung ho NCCCCL Bui Thi Chinh 0869302050
26/01/2023 500,000.00 MBVCB.3030553498.Ung ho NCHCCCL +Hoang Phong+0869883775.CT tu 9913998888 LE HOANG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/01/2023 100,000.00 323186.260123.203457.MS 2023 015 ba tran thi hoa NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
26/01/2023 100,000.00 498265.260123.203033.MS 2023 017 nguyen trung hieu NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
26/01/2023 300,000.00 MBVCB.3030351035.ung ho?MS 2023.017?(em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0021001911745 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/01/2023 20,000.00 685328.260123.182719.BICH NGOC UNG HO MS 2023.017 (EM NGUYEN TRUNG HIEU)-260123-18:27:19 685328
26/01/2023 50,000.00 MBVCB.3030081005.ung ho NCHCCCL.CT tu 9978060318 PHAM THI DIEU MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/01/2023 50,000.00 151592.260123.162552.Ung ho NCHCCCL Quyen FT23027940957643
26/01/2023 100,000.00 982351.260123.161913.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2023008 chi Vo Thi Khuong
26/01/2023 5,000,000.00 669443.260123.115318.Ong Tu Van tro giup cho cac chau nha ms 2022 087 chi Le Thi Tuyet FT23027590540191
26/01/2023 100,000.00 MBVCB.3029244862.ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong)-LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/01/2023 1,016.00 IBVCB.3029243669.f.CT tu 1029185842 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/01/2023 50,000.00 MBVCB.3029242089.ung ho MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa)-LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/01/2023 1,000.00 IBVCB.3029229037.w.CT tu 1028343299 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/01/2023 1,000.00 IBVCB.3029226080.w.CT tu 1028812163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/01/2023 1,000.00 IBVCB.3029217961.w.CT tu 9569423719 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/01/2023 1,000.00 IBVCB.3029215624.e.CT tu 1028379251 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/01/2023 1,010.00 IBVCB.3029201446.e.CT tu 0071000870443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/01/2023 1,000.00 IBVCB.3029193779.e.CT tu 1022351475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/01/2023 1,000.00 IBVCB.3029190793.w.CT tu 0821000100811 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/01/2023 1,008.00 IBVCB.3029198279.e.CT tu 1027228759 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/01/2023 1,000.00 IBVCB.3029189212.w.CT tu 1029358750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/01/2023 1,000.00 IBVCB.3029174630.w.CT tu 9569423510 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/01/2023 1,000.00 IBVCB.3029165746.w.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/01/2023 50,000.00 862133.260123.080604.ung ho ms 2023.009 dang ngoc tuan
26/01/2023 20,000.00 558754.260123.080118.Ung ho NCHCCCL Quang 097133889x
26/01/2023 50,000.00 866975.260123.052446.Ung ho MS 2023017 Em Nguyen Trung Hieu
26/01/2023 200,000.00 489889.260123.034719.Ung ho NCHCCCL Thanh 0915202005 FT23027737060408
26/01/2023 200,000.00 IBVCB.3028924636.MS2023 004 be Huynh Phuoc Thinh.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/01/2023 100,000.00 147641.270123.223831.Ung ho MS 2023 012 gia dinh ba HONG
27/01/2023 70,000.00 951095.270123.222521.Ung ho NCHCCCL LE THANH HA 0345950610
27/01/2023 20,000.00 141219.270123.222301.Nguyen Thi Thuy 0972556654
27/01/2023 100,000.00 MBVCB.3033460070.UH NCHCCCL.CT tu 0291000292161 LE THI THANH YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 500,000.00 589426.270123.213318.ung ho ma so 2023.018 gia dinh ong Quynh FT23028441083002
27/01/2023 100,000.00 098939.270123.204413.Ms 2023 018 gia dinh ong Quynh
27/01/2023 200,000.00 756475.270123.204138.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 018 gia dinh ong quynh
27/01/2023 500,000.00 961147.270123.195817.Ung ho MS 2023 018 gia dinh ong Quynh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27/01/2023 5,000.00 MBVCB.3033206882.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.018(gia dinh ong Quynh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 200,000.00 MBVCB.3033198246.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho MS2023.018( Gia dinh ong Quynh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 300,000.00 969078.270123.192309.ung ho MS2023018 gia dinh ong Quynh
27/01/2023 500,000.00 968140.270123.192219.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho ba tran thi hoa ms 2023 015
27/01/2023 500,000.00 963953.270123.192030.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho gia dinh ong Quynh ms 2023 018
27/01/2023 1,000,000.00 816116.270123.190607.ms 2023 018
27/01/2023 300,000.00 MBVCB.3032876874.MS2023.018 ( ung ho gd ong Quynh).CT tu 1019291182 PHAM NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 200,000.00 459188.270123.165643.Ung ho NCHCCCL Phung Khanh Ly 0376609046
27/01/2023 30,000.00 MBVCB.3032691960.Ms 2023 018.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/01/2023 100,000.00 690209.270123.164111.Lam Viet ung ho MS 2023018 gia dinh ong Vi Van Quynh
27/01/2023 50,000.00 MBVCB.3032400309.ung ho MS 2023.018.CT tu 1020628691 TRAN VAN QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 100,000.00 MBVCB.3032254272.Ung ho MS 2023.018 (gia dinh ong Quynh)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 50,000.00 050536.270123.142257.NCHCCCL NHAT BINH 0945692158
27/01/2023 100,000.00 299709.270123.140230.ISL20230127140230383-ung ho MS 2023.017 em Nguyen Trung Hieu
27/01/2023 100,000.00 299587.270123.135901.ISL20230127135901034- ung ho MS 2023.018 gia dinh ong Quynh
27/01/2023 50,000.00 846123.270123.135616.MS 2023018
27/01/2023 5,000,000.00 820003.270123.133848.ong Tu Van giup do MS 2023018 gia dinh ong Quynh
27/01/2023 200,000.00 MBVCB.3032063333.UNG HO MS 2023.018 (gia dinh ong Quynh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 500,000.00 MBVCB.3031993225.Ung ho MS 2023.018 ( gia dinh ong Quynh ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 200,000.00 808217.270123.123506.MINH SANG chuyen khoan Nhu chua he co cuoc chia ly Chuc chuong trinh tiep tuc thanh cong trong viec mang den hanh phuc cho moi nguoi
27/01/2023 1,000,000.00 696103.270123.120947.HOANG THANH HANG Chuyen tien giup do MS 2022018 gia dinh ong Quynh
27/01/2023 100,000.00 563046.270123.113042.ung ho MS 2023 017 em Nguyen Trung Hieu
27/01/2023 100,000.00 IBVCB.3031750799.Giup ma so 2023.018 gia dinh ong Quynh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/01/2023 200,000.00 862172.270123.111427.UNG HO MS 2023.018(GIA DINH ONG QUYNH)(-270123-11:14:28 862172
27/01/2023 500,000.00 565473.270123.104924.LUONG HONG DIEP Chuyen tien ung ho ms 2023018 gia dinh ong quynh
27/01/2023 200,000.00 850156.270123.104328.UNG HO NCHCCCL+THUY+LAM+0902701009.-270123-10:43:28 850156
27/01/2023 100,000.00 MBVCB.3031588161.Ung ho MS 2023.018 (gia dinh ong Quynh).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 50,000.00 552896.270123.102748.UH MS 2023.018 gia dinh Ong Quynh
27/01/2023 50,000.00 836213.270123.101238.MS 2023.018.hunghoaiduc
27/01/2023 10,000.00 MBVCB.3031472215.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.018 (gia dinh Ong Quynh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 1,000.00 IBVCB.3031457642.e.CT tu 1022351475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/01/2023 100,000.00 423383.270123.095246.Ung ho MS 2023 018 gia dinh ong Quynh
27/01/2023 1,000.00 IBVCB.3031435157.e.CT tu 1028343299 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/01/2023 12,000,000.00 UNG HO 12 MA SO TU: 2023.006 DEN 2023.017 MOI MA SO 1 TRIEU VND, TONG CONG: 12 TRIEU VND
27/01/2023 1,000.00 IBVCB.3031418614.e.CT tu 1028812163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/01/2023 50,000.00 MBVCB.3031417825.Ung ho MS 2023.018.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 150,000.00 MBVCB.3031417460.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.018 (gia dinh ong Quynh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 200,000.00 MBVCB.3031396524.DOAN QUANG LONG chuyen tien MS 2023.018.CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 200,000.00 732984.270123.093639.Ung ho MS 2023 018 gia dinh ong Quynh
27/01/2023 100,000.00 778226.270123.093357.Ung ho gia dinh Ong Quynh MS 2023.018
27/01/2023 5,500.00 358044.270123.092431.Ung ho MS 2023 018 NAM MO A DI DA PHAT
27/01/2023 500,000.00 /Ref:PALPM303KL523026{//}/Ref:PALPM303KL523026{//}LP VNM303KL5 QUYEN GOP HOAC TU THIENMS.2023.016 DVC:MR PHAM VAN TUYEN
27/01/2023 250,000.00 ATM_FTF.10800545.125897.20230127.092137.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
27/01/2023 12,000,000.00 IBVCB.3031278919.Nam 2023 tre em hoan canh kho khan hieu hoc.CT tu 0071004356767 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/01/2023 100,000.00 357426.270123.090243.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 018
27/01/2023 50,000.00 304090.270123.085901.NGUYEN XUAN THAI chuyen khoan ung ho MS 2023 018 gia dinh ong quynh
27/01/2023 1,000,000.00 SHGD:10001565.DD:230127.BO:PHUNG TO VAN.Remark:Ong Phung Van Tien ung ho ms 2023.015 tran thi hoa
27/01/2023 400,000.00 SHGD:10001892.DD:230127.BO:NGUYEN VAN QUY.Remark:IBUNG HO NCHCCCL NGUYEN VAN QUY 0938035786
27/01/2023 200,000.00 787809.270123.084727.ung ho MS2022.342 c Huynh Thi Nhuong
27/01/2023 200,000.00 785714.270123.084559.Ung Ho MS2023.002 be Tran Hoang Le Vy
27/01/2023 50,000.00 VCB.CTDK.27/10/2022.Ung ho NCHCCCL-Minh-+12403305936. CT tu 1029454289 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 500,000.00 MBVCB.3031113341. MS 2023.018 (gia dinh ong Quynh) .CT tu 0111001492163 HA THI NGOC YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 500,000.00 689651.270123.075542.Ung ho MS 2023 018 gia dinh ong Quynh va 2 chau
27/01/2023 10,000.00 194624.270123.074856.Vinh Nam ung ho ms 2023 018 gia dinh ong Vi Van Quynh
27/01/2023 500,000.00 687433.270123.074548.Ung ho MS 2023018
27/01/2023 100,000.00 MBVCB.3031073421.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.018 ong Quynh.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/01/2023 100,000.00 MBVCB.3031067305.kho khan.CT tu 0721000538865 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/01/2023 500,000.00 221039.280123.221525.Ung ho NCHCCCL
28/01/2023 300,000.00 212498.280123.215806.ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha)
28/01/2023 100,000.00 584695.280123.211004.Ung ho MS 2023 016 e Le Hoang Kha
28/01/2023 300,000.00 MBVCB.3035915396.Ung ho MS 2023.018 (Gia dinh ong Quynh).CT tu 0491000014594 NGUYEN THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/01/2023 1,000,000.00 818741.280123.205102.gd Minh va Chau Chuyen tien Ung ho MS 2023018 gd ong Quynh
28/01/2023 100,000.00 588981.280123.193824.ung ho MS 2023 016 Em Le Hoang Kha
28/01/2023 2,000,000.00 653809.280123.190241.Ung ho MS 2023018 gia dinh ong Quynh
28/01/2023 100,000.00 403335.280123.190122.ung ho ms 2023.018 FT23028921503261
28/01/2023 100,000.00 MBVCB.3035276148.MS 2023.018.CT tu 1022049403 TRUONG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/01/2023 200,000.00 MBVCB.3035261915.Ung ho MS 2023.018 gia dinh ong Quynh.CT tu 0071005557252 VU QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/01/2023 90,000.00 MBVCB.3035199771.MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/01/2023 50,000.00 MBVCB.3035193109.ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai)- LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/01/2023 50,000.00 632649.280123.161403.MS 2023.008 (chi Vo Thi Khuong)
28/01/2023 200,000.00 MBVCB.3035131253.DOAN QUANG LONG chuyen tien MS 2023.016.CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/01/2023 100,000.00 116392.280123.160737.MS 2023.016 (em Le Hoang Kha)
28/01/2023 1,105,000.00 230128085526322:VIETTEL 400300 LIENNH 230128 230128085526322 NULL QUOC VU UNH HO MS 2023 018 GD ONG QUYNH
28/01/2023 250,000.00 IBVCB.3035080554.Ma so MS 2023 018 gia dinh ong Quynh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/01/2023 200,000.00 MBVCB.3035022211.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 016 em Le Hoang Kha.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/01/2023 200,000.00 965173.280123.150551.MS 2023 016 em Le Hoang Kha
28/01/2023 100,000.00 977377.280123.145717.UNG HO MS 2023.016(EM LE HOANG KHA)
28/01/2023 200,000.00 319284.280123.141503.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2023015 vam so 2023016
28/01/2023 500,000.00 038450.280123.134335.ung ho MS 2023.016 FT23028980765572
28/01/2023 100,000.00 903562.280123.132343.Ung ho MS2023 016 em Le Hoang Kha
28/01/2023 100,000.00 772649.280123.132218.Ung ho MS2023 018 gd ong Quynh
28/01/2023 200,000.00 MBVCB.3034700997.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.016( em Le Hoang Kha).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/01/2023 10,000.00 IBVCB.3034616592.K.CT tu 0251002738983 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/01/2023 200,000.00 MBVCB.3034581913.Ung ho MS 2023.016 chau Le Hoang Kha.CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/01/2023 2,000,000.00 233474.280123.120750.UNG HO MS 2022316 ( EM LAI THANH TUNG)-280123-12:08:01 233474
28/01/2023 2,000,000.00 232311.280123.120414.UNG HO MS 2023016 ( EM LE HOANG KHA)-280123-12:04:13 232311
28/01/2023 200,000.00 MBVCB.3034312228.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.018.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/01/2023 500,000.00 716993.280123.102143.VCB;0011002643148;NGUYEN CONG TRAN chuyen khoan ung ho MS 2023003 ONG NGUYEN DINH TU
28/01/2023 500,000.00 953072.280123.102043.VCB;0011002643148;NGUYEN CONG TRAN chuyen khoan ung ho MS 2023005 ANH LAM NGOC DIEP
28/01/2023 500,000.00 667079.280123.101941.VCB;0011002643148;NGUYEN CONG TRAN chuyen khoan ung ho MS 2023008 CHI VO THI KHUONG
28/01/2023 500,000.00 364333.280123.101737.VCB;0011002643148;NGUYEN CONG TRAN chuyen khoan ung ho MS 2023016 em LE HOANG KHA
28/01/2023 100,000.00 375624.280123.100649.MS 2023 018 gia dinh ong Quynh
28/01/2023 100,000.00 137685.280123.095656.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL NGUYEN THI THUY HANG 0988667938
28/01/2023 200,000.00 258507.280123.095415.unghoms2023018giadinhongquynh
28/01/2023 3,000,000.00 829116.280123.092156.Ong Tu Van tro giup them cho ms 2023 016 em Le Hoang Kha FT23028590079996
28/01/2023 200,000.00 171953.280123.091603.UNF HO MS 2023.015(EM LE HOANG KHA)-280123-09:16:03 171953
28/01/2023 100,000.00 571135.280123.084244.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2023016 em Le Hoang Kha
28/01/2023 1,000,000.00 137258.280123.083751.Nguyen Huy Hung(HN)ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha)
28/01/2023 200,000.00 MBVCB.3033949889.ung ho MS 2023.016.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/01/2023 200,000.00 848485.280123.081128.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat uhms2023016 LeHoangKha
28/01/2023 200,000.00 486392.280123.080911.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat uhms2023018 GD ong Quynh
28/01/2023 50,000.00 VCB.CTDK.27/11/2022.Ung ho NCHCCCL Minh Hang 0949406798. CT tu 9949406798 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/01/2023 2,500,000.00 951301.280123.072330.KOLMAKOVA EKATERINA ung ho MS 2023016 Em Le Hoang Kha
28/01/2023 1,200,000.00 950575.280123.072306.Ba Rymar Alla ung ho MS 2023016 Em Le Hoang Kha
28/01/2023 500,000.00 293081.280123.070543.VCB;0011002643148;MS 2023 018 ung ho gia dinh ong Quynh
28/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.3033828529.ung ho MS 2023.018 gia dinh ong Quynh.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/01/2023 1,500,000.00 MBVCB.3033667487.Ung ho NCHCCL Phu 0764098508.CT tu 0251002687857 DANG HOANG PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 46,000.00 349827.290123.214718.ung ho MS 2023.018 (gia dinh ong Quynh). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29/01/2023 46,000.00 149015.290123.214345.ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha). (Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
29/01/2023 5,000.00 IBVCB.3038542603.UNG HO MS 2023 019 CHI THU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 5,000.00 IBVCB.3038541941.UNG HO MS 2023 018 ONG QUYNH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 5,000.00 IBVCB.3038541169.UNG HO MS 2023 017 EM TRUNG HIEU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 5,000.00 IBVCB.3038540380.UNG HO MS 2023 016 EM HOANG KHA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 5,000.00 IBVCB.3038550367.UNG HO MS 2023 015 BA HOA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 5,000.00 IBVCB.3038538719.UNG HO MS 2023 014 ANH PHAM NGOC THINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 100,000.00 382954.290123.212931.VCB;0011002643148;Ung ho MS2023 019 gia dinh chi Thu NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
29/01/2023 200,000.00 MBVCB.3038511803.ung ho?MS 2023019?gia dinh chi Thu.CT tu 0071003902634 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 5,000.00 MBVCB.3038490346.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.019(gia dinh chi Thu).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 100,000.00 549487.290123.205707.ms 2023.019 gia dinh chi Thu FT23030080311087
29/01/2023 50,000.00 014566.290123.204224.Ung ho MS 2023019 gia dinh chi Thu
29/01/2023 100,000.00 971726.290123.201654.Ung ho MS 2023016 Em Le Hoang Kha
29/01/2023 50,000.00 818460.290123.201107.ung ho MS 2023.019( gia dinh chi Thu)
29/01/2023 100,000.00 866332.290123.194042.MS 2023 019 gia dinh chi Thu
29/01/2023 200,000.00 MBVCB.3038226536.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 019 chi Thu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 200,000.00 475315.290123.191122.MS 2023.019 (GIA NH CH THU)
29/01/2023 1,000.00 IBVCB.3038037103.asfaf.CT tu 1023427382 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 1,000.00 IBVCB.3038027586.sfsg.CT tu 0101001197568 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 50,000.00 737480.290123.175753.VCB;0011002643148;LE THI HUYEN TRANG MS 2023 019 ung ho gia dinh chi Thu
29/01/2023 500,000.00 262036.290123.173623.Ung ho MS 2023 019 gia dinh chi Thu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29/01/2023 300,000.00 MBVCB.3037677324.kho khan.CT tu 0721000526194 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 2,000,000.00 160051.290123.154226.Ung ho MS 2023.018
29/01/2023 200,000.00 MBVCB.3037548901.MS 2023.19( gia dinh chi Thu).CT tu 0371000415621 TRUONG VINH THUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 1,000.00 IBVCB.3037532230.rdfs.CT tu 1023427382 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 100,000.00 005667.290123.141859.Ung ho gia dinh Chi Thu MS 2023.019
29/01/2023 500,000.00 014763.290123.131830.Truong Thi Thuy Linh ung ho MS 2023.012 gia dinh ba Hong . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT23030601151112
29/01/2023 50,000.00 730554.290123.131604.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 016
29/01/2023 1,000,000.00 685325.290123.130034.HOANG THANH HANG Chuyen tien giup do MS 2023016 em Le Hoang Kha
29/01/2023 3,000,000.00 684090.290123.125914.HOANG THANH HANG Chuyen tien giup do MS 2023019 gia dinh chi Thu
29/01/2023 200,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..35454999950.35454999950-0974294399-ung ho MS 2023 016 Le Hoang Kha
29/01/2023 100,000.00 113766.290123.121250.Nguyen Huy Bao ung ho MS 2023.016 ( em Le Hoang Kha)
29/01/2023 200,000.00 556212.290123.115118.UNG HO MS 2023.019(GIA DINH CHI THU)-290123-11:51:29 556212
29/01/2023 100,000.00 638456.290123.113805.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 019 gia dinh chi thu
29/01/2023 200,000.00 MBVCB.3036908059.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.019 gd chi Thu.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 100,000.00 912008.290123.111357.Ung ho gd Thuy Thu. MS2023.019 FT23030259963895
29/01/2023 300,000.00 MBVCB.3036809500.MS 2023 019 Gia dinh chi Thu.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 20,000.00 192420.290123.104024.NCHCCCL-T1
29/01/2023 300,000.00 MBVCB.3036806824.MS 2023 018 gia dinh ong Quynh.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 50,000.00 897669.290123.103121.NGUYEN THI MAI HUONG Chuyen tien ung ho MS 2023019 gia dinh chi Thu
29/01/2023 100,000.00 860226.290123.102705.Ung ho MS 2023.019 Gia dinh chi Thu FT23030945812976
29/01/2023 200,000.00 146088.290123.101958.VCB;0011002643148; ung ho ms 2023 008 chi Vo Thi Khuong
29/01/2023 100,000.00 IBVCB.3036744320.Giup ma so 2023.019 gia dinh chi Thu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 200,000.00 846297.290123.101417.MrTi ung ho MS 2023.019 FT23030738306850
29/01/2023 200,000.00 009614.290123.101244.IBFT ms 2023.019 gia dinh chi Thu
29/01/2023 700,000.00 848152.290123.100142.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2023016 le hoang kha
29/01/2023 100,000.00 MBVCB.3036703700.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.019 (gia dinh chi Thu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 100,000.00 MBVCB.3036653250.MS 2023.019 (gia dinh chi Thu).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 100,000.00 696963.290123.090849.Ung ho MS 2023 019 gia dinh chi THU
29/01/2023 500,000.00 MBVCB.3036549966.be gai.CT tu 0181003415301 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 500,000.00 497200.290123.085155.MS 2023.019-290123-08:51:55 497200
29/01/2023 10,000.00 MBVCB.3036515441.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.019 (gia dinh Chi Thu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 200,000.00 687797.290123.084017.MS2023019
29/01/2023 200,000.00 746618.290123.081209.MS 2003.019 gia dinh chi thu FT23030508709725
29/01/2023 500,000.00 MBVCB.3036443650.ms 2023 019 uh gia dinh chi Thu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 150,000.00 MBVCB.3036449754.ng h MS 2023.019 (gia dinh chi Thu).CT tu 9989344691 NGUYEN VAN THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 900,000.00 MBVCB.3036437735.MS 2023.019 chi Thu.CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 1,000.00 IBVCB.3036423832.ast.CT tu 0071000870443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 10,000.00 187532.290123.074549.Vinh Nam ung ho ms 2023 019 gia dinh chi Nguyen Thi Thu
29/01/2023 500,000.00 MBVCB.3036427512.PHAN THI HANG chuyen tien ung ho MS 2023.019 (gia dinh chi Thu).CT tu 0431000031249 PHAN THI HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 1,000,000.00 672027.290123.072914.MS 2023019 ung ho gia dinh chi Thu
29/01/2023 50,000.00 MBVCB.3036391204.Ung ho MS 2023.019.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 200,000.00 MBVCB.3036364016.ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 200,000.00 MBVCB.3036363878.ung ho MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 200,000.00 MBVCB.3036371226.ung ho MS 2023.018 (gia dinh ong Quynh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 200,000.00 MBVCB.3036363391.ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/01/2023 50,000.00 649280.290123.060804.Ung ho MS 2023018 gia dinh ong Quynh
29/01/2023 1,000.00 IBVCB.3036349472.ast.CT tu 0171003481494 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/01/2023 30,000.00 MBVCB.3036337555.Ung ho MS 2023.018 (Gia dinh ong Vi Van Quynh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 3,000,000.00 640920.300123.232243.HOANG THANH HANG Chuyen tien giup do MS 2023020 be Luong Cong Dai
30/01/2023 200,000.00 MBVCB.3042302241.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.018(gd ong Quynh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 100,000.00 768758.300123.223308.Ung ho MS 2023 020 be LUONG CONG DAI
30/01/2023 100,000.00 531874.300123.220336.ung ho MS 2023 020 Be Luong Cong Dai
30/01/2023 100,000.00 447399.300123.211935.NGUYEN QUANG HOA Chuyen tien ung ho MS 2023.020 (be Luong Cong Dai)
30/01/2023 300,000.00 205736.300123.210822.EM HOANG CUONG UNG HO MS 2023.016 (EM LE HOANG KHA)-300123-21:08:36 205736
30/01/2023 10,000.00 MBVCB.3042012585.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.020(be Luong Cong Dai).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 100,000.00 204106.300123.210346.UNG HO MA SO 2023.020 (BE LUONG CONG DAI)-300123-21:03:53 204106
30/01/2023 100,000.00 765130.300123.205310.UNG HO MA 2021.034 BE BAO VY FT23030693056867
30/01/2023 500,000.00 MBVCB.3041963015.ung ho MS 2023.020.CT tu 0071003438934 NGUYEN THI XUAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 20,000.00 640988.300123.201424.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL sim 0395097296
30/01/2023 1,000,000.00 144379.300123.184746.UNG HO NCHCCCL + TRAN THANH TAM + 0918581296-300123-18:47:22 144379
30/01/2023 1,000,000.00 985155.300123.180018.ung ho MS 2023020 Be Luong Cong Dai
30/01/2023 100,000.00 939356.300123.174220.MS 2023020 be Luong Cong Dai
30/01/2023 50,000.00 889056.300123.174207.IBFT ung ho MS 2023.020 be luongcongdai
30/01/2023 300,000.00 107955.300123.173128.UNG HO MS 2023.020 (BE LUONG CONG DAI) MAC BENH UNG THU-300123-17:31:28 107955
30/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.3041130996.chuyen tien ung ho ms 2023.020 luong cong dai.CT tu 0271000106789 TRAN THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 500,000.00 670795.300123.165806.TRAN TRONG HOA Chuyen tien ung ho MS 2023 020 be Luong Cong Dai
30/01/2023 500,000.00 457737.300123.164925.Ung ho MS 2023 020 be Luong Cong Dai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
30/01/2023 1,000.00 IBVCB.3041026410.sf.CT tu 1028365020 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/01/2023 1,000.00 IBVCB.3040954851.gt.CT tu 1028485852 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/01/2023 100,000.00 702322.300123.160840.ung ho MS 2023.020 (be Luong Cong Dai)
30/01/2023 50,000.00 870445.300123.160053.Ung ho be Luong Cong Dai MS 2023.020
30/01/2023 500,000.00 MBVCB.3040726472.ung ho MS 2023. 015.CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 500,000.00 462918.300123.152926.ung ho MS 2023020 Be Luong Cong Dai
30/01/2023 500,000.00 MBVCB.3040701184.ung ho MS 2023.018.CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 300,000.00 IBVCB.3040676459.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 100,000.00 992388.300123.151418.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 3033020 be Luong Cong Dai
30/01/2023 500,000.00 121050.300123.151305.Ung ho MS 2023019 gia dinh chi thu
30/01/2023 100,000.00 986422.300123.151152.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2024019 gia dinh cho Thu
30/01/2023 300,000.00 MBVCB.3040648109.Ung ho MS 2023 020 be Luong Cong Dai.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/01/2023 100,000.00 132151.300123.143143.ung ho MS 2023.020 be Luong Cong Dai FT23030317684631
30/01/2023 100,000.00 MBVCB.3040456376.Ung ho MS2023.020 (be Luong Cong Dai).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 20,000.00 001256.300123.141836.UNG HO MS 2023.020 (BE LUONG CONG DAI).-300123-14:18:47 001256
30/01/2023 200,000.00 095382.300123.140901.Ung ho NCHCCCL FT23030891945902
30/01/2023 200,000.00 030861.300123.140524.CK nhanh - ung ho MS 2023.020 be Luong Cong Dai
30/01/2023 100,000.00 383705.300123.140048.Ms 2023 020 be Luong Cong Dai
30/01/2023 200,000.00 MBVCB.3040300639.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.020( be Luong Cong Dai).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 100,000.00 778920.300123.134255.MS 2023019
30/01/2023 100,000.00 778201.300123.134206.MS 2023020
30/01/2023 200,000.00 051337.300123.134040.Ung ho MS 2023.020 - be Luong Cong Dai FT23030955999152
30/01/2023 100,000.00 958583.300123.133354.DOAN TAT HA chuyen tien MS 2023.020 ( be luong cong dai )
30/01/2023 200,000.00 MBVCB.3040247648.LY VINH PHUOC chuyen tien ung ho MS 2023.020.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 100,000.00 MBVCB.3040200977.NCHCCCL MAI 0936690075.CT tu 0031000332178 NGUYEN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 1,000,000.00 SHGD:10010010.DD:230130.BO:TRAN THANH PHONG.Remark:IBUNG HO MS 2023.020 (BE LUONG CONG DAI)
30/01/2023 100,000.00 MBVCB.3040109970.ung ho MS 2023.020 (be Luong Cong Dinh).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 100,000.00 916168.300123.124139.Ung ho Nchcccl Ngan 267990
30/01/2023 200,000.00 MBVCB.3040022736.ung ho MS 2023.020.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 100,000.00 IBVCB.3039972044.Giup ma so 2024.020 be Luong Cong Dai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.3039961257.Ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai).CT tu 0021001341590 DOAN ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 100,000.00 938347.300123.115853.UNG HO MS 2023.020(BE LUONG CONG DAI)-300123-11:58:53 938347
30/01/2023 200,000.00 723710.300123.112949.Ung ho MS 2023 020 Be Luong Cong Dai
30/01/2023 500,000.00 MBVCB.3039843267.ung ho MS 2023.020 (be Luong Cong Dai).CT tu 0011004173786 DO XUAN THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 500,000.00 MBVCB.3039843490.Ung ho ms 2023.020 ( be luong cong Dai ).CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 200,000.00 MBVCB.3039835751.NGUYEN THI NGOC MAI ung ho MS 2023.020 be Luong Cong Dai.CT tu 0081000377847 NGUYEN THI NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 100,000.00 050611.300123.110645.ung ho MS 2023.020 Be Luong Cong Dai FT23030317014671
30/01/2023 500,000.00 MBVCB.3039744068.Ung ho MS 2023.020_ Be Luong Cong Dai.CT tu 0011001858840 NGUYEN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 50,000.00 240226.300123.110137.UH MS 2023.020 Be Luong cong Dai
30/01/2023 200,000.00 MBVCB.3039708139.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 020 be Luong Cong Dai.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 100,000.00 617597.300123.105350.MS 2023 020 Be Luong Cong Dai
30/01/2023 50,000.00 024095.300123.105151.Ung ho MS 2023.019 gia dinh chi Thu FT23030502883218
30/01/2023 200,000.00 MBVCB.3039640700.Ung ho NCHCCCL thy 0856836222.CT tu 0091000657020 HUYNH THI ANH THY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 500,000.00 541885.300123.102809.ung ho MS 2023 020 Be Luong Cong Dai
30/01/2023 800,000.00 541639.300123.102803.ung ho MS 2023 018 gia dinh ong Quynh
30/01/2023 800,000.00 537750.300123.102639.ung ho MS 2023 016 Em Le Hoang Kha
30/01/2023 1,000,000.00 636435.300123.102459.ung ho MS 2023 019 gia dinh chi Thu
30/01/2023 800,000.00 631294.300123.102331.ung ho MS 2023 020 Be Luong Cong Dai
30/01/2023 200,000.00 MBVCB.3039555086.MS 2023 020 Luong Cong Dai.CT tu 0721000592690 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/01/2023 500,000.00 767566.300123.101719.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho be luong cong dai ms 2023 020
30/01/2023 500,000.00 758850.300123.101353.ung ho MS 2023020 Be Luong Cong Dai
30/01/2023 200,000.00 MBVCB.3039522456.Ms.2023.020 luo ng cong dai.CT tu 0071002937479 NGUYEN HONG DANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 200,000.00 751300.300123.101053.MS 2023020be Luong Cong Dai
30/01/2023 5,500.00 560224.300123.100219.Ung ho MS 2023 020 NAM MO A DI DA PHAT
30/01/2023 5,500.00 558047.300123.100142.Ung ho MS 2023 019 NAM MO A DI DA PHAT
30/01/2023 100,000.00 353276.300123.100043.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 020 Luong Cong Dai
30/01/2023 100,000.00 810676.300123.095925.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 016 Le Hoang Kha
30/01/2023 200,000.00 522348.300123.095043.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 020 be luong cong dai
30/01/2023 500,000.00 699922.300123.095059.gia dinh The Yen ung ho MS 2023020 be Luong Cong Dai
30/01/2023 200,000.00 112541.300123.094617.ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai)
30/01/2023 250,000.00 MBVCB.3039394619.giup benh nhi ma so 2023 020.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/01/2023 200,000.00 MBVCB.3039385937.UNG HO MS 2023.020 (be Luong Cong Dai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 100,000.00 MBVCB.3039371328.Ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 10,000.00 MBVCB.3039342419.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 200,000.00 636725.300123.092423.ung ho MS 2023020 be Luong Cong Dai
30/01/2023 300,000.00 853914.300123.092214.UNG HO MS 2023.020 (BE LUONG CONG DAI)-300123-09:22:24 853914
30/01/2023 500,000.00 853426.300123.092114.UNG HO MS 2023.020(BE LUONG CONG DAI)-300123-09:21:13 853426
30/01/2023 50,000.00 721433.300123.091855.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 016 em le hoang kha
30/01/2023 100,000.00 014680.300123.091602.ZP6H9L8EIU0B MS2023020
30/01/2023 5,000,000.00 612761.300123.091323.ong Tu Van ho tro MS 2023020
30/01/2023 300,000.00 593068.300123.090412.ung ho MS 2023020 be Luong Cong Dai
30/01/2023 100,000.00 368294.300123.085937.Ho tro be Dai MS 2023 020
30/01/2023 50,000.00 MBVCB.3039215005.Ung ho MS 2023.019 (gia dinh chi Thu).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 100,000.00 577141.300123.085651.Ung ho MS 2023020 be Luong Cong Dai
30/01/2023 50,000.00 MBVCB.3039212946.Ung ho MS 2023.020 (be Luong Cong Dai).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 100,000.00 MBVCB.3039194184.MS2023-020 Luong Cong Dai.CT tu 1030233191 HOANG THANH TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 500,000.00 566472.300123.085127.ung ho MS 2023020 Be Luong Cong Dai
30/01/2023 500,000.00 829891.300123.085118.Ung ho MS 2023.020 Be Luong Cong Dai FT23030524700090
30/01/2023 300,000.00 824006.300123.084633.MS 2023.020 FT23030602776708
30/01/2023 600,000.00 SHGD:10000049.DD:230130.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2023.020 CHUC LUONG CONG DAI MAU KHOE
30/01/2023 200,000.00 172962.300123.082234.ung ho ms 2023.020 be luong cong dai
30/01/2023 200,000.00 229029.300123.082047.Ung ho MS 2023 020 Be Luong Cong Dai
30/01/2023 500,000.00 795015.300123.081828.Ung ho ms 2023.019 FT23030940139606
30/01/2023 100,000.00 961199.300123.081614.ung ho MS 2023.020
30/01/2023 1,000,000.00 946492.300123.081527.NGUYEN DANH HUYEN Chuyen tien ung ho MS 202320 Luong Cong Dai
30/01/2023 10,000.00 212098.300123.081023.Vinh Nam ung ho ms 2023 020 be Luong Cong Dai
30/01/2023 2,500,000.00 938165.300123.080942.KOLMAKOVA EKATERINA dong vien MS 2023020 Be Luong Cong Dai
30/01/2023 300,000.00 786678.300123.080846.Ung ho MS 2023.020 - be Luong Cong Dai FT23030940109907
30/01/2023 100,000.00 MBVCB.3039057305.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.020 Luong Cong Dai.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 500,000.00 780823.300123.080125.Ung ho ma so MS 2023.020 be Luong Cong Dai FT23030354253405
30/01/2023 200,000.00 VCB.CTDK.29/04/2022.Ung ho NCHCCCL + Le Thi Duy Trang + 0933625010. CT tu 0481000475527 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 50,000.00 MBVCB.3039017888.ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai)- LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 200,000.00 121676.300123.074041.Ung ho MS 2023 020 be Luong Cong Dai
30/01/2023 50,000.00 178220.300123.072646.2023 020 Luong Cong Dai
30/01/2023 200,000.00 894753.300123.071746.Ung ho NCHCCCL - Van-0908925718
30/01/2023 150,000.00 MBVCB.3038952123.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.3038948670.DINH MINH TUAN chuyen tienung ho :MS 2023.016(em le hoang kha).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 500,000.00 744293.300123.063414.Ung ho MS 2023.019 gia dinh chi Thu FT23030944350032
30/01/2023 20,000.00 MBVCB.3038867690.Ung ho MS 2023.019 (Gia dinh chi Thu).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/01/2023 500,000.00 MBVCB.3038861687.ms 2023 019 uh gia dinh chi Thu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/01/2023 500,000.00 397559.300123.030101.IBFT UNG HO NCHCCCL TANCONG 0983223302
30/01/2023 200,000.00 797409.300123.021711.MS 2023.018(GIA DINH ONG QUYNH)-300123-02:17:11 797409
30/01/2023 200,000.00 797144.300123.021247.MS 2023.019(GIA DINH CHI THU-300123-02:12:46 797144
30/01/2023 200,000.00 965643.290123.231543.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI THU ANH 0901356555
31/01/2023 300,000.00 507183.310123.224446.Ung ho MS 2023021 ong Hoang Van Ninh
31/01/2023 100,000.00 MBVCB.3045949650.Ung ho MS 2023.019( gia dinh chi Thu).CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 100,000.00 192724.310123.214426.MS 2023.021
31/01/2023 100,000.00 930639.310123.212401.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023019gia dinh chi Thu
31/01/2023 100,000.00 460810.310123.211654.Ung ho MS 2023 021 ong Hoang Van Ninh
31/01/2023 100,000.00 458544.310123.211323.Ung ho MS 2023 020 be Luong Cong Dai
31/01/2023 25,000.00 434724.310123.210507.MS 2023.021.hunghoaiduc
31/01/2023 15,000.00 MBVCB.3045773837.Ms 2023.021 Nguyen van ninh, thon vinh uc, xa huong xuan, huyen huong khe, ha tinh..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 200,000.00 801694.310123.202647.Tien ung ho chau luong cong dai FT23031164512072
31/01/2023 300,000.00 230131006511004:VIETTEL 400300 LIENNH 230131 230131006511004 NULL PHAN HIEU UH MS2023021 ONG HOANG VAN NINH
31/01/2023 10,000.00 MBVCB.3045638553.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.021(ong Hoang Van Ninh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 200,000.00 316047.310123.201432.VCB;0011002643148;THU chuyen khoan ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
31/01/2023 50,000.00 774168.310123.200902.ung ho ms 2023 020 be luong quang dai FT23031446750511
31/01/2023 300,000.00 117445.310123.195557.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Ba Thi Lan Huong + 0375949761
31/01/2023 100,000.00 122530.310123.185955.VCB;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan ung ho MS 2023021 ong Hoang Van Ninh
31/01/2023 100,000.00 265929.310123.185433.VCB;0011002643148;Ung ho MS2023 021 ong Hoang Van Ninh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
31/01/2023 500,000.00 720969.310123.183937.Ung ho MS 2023 021 ong Hoang Van Ninh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
31/01/2023 200,000.00 330680.310123.181037.unghoms2023020beluongcongdai
31/01/2023 30,000.00 MBVCB.3045106800.ms 2023 021.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/01/2023 500,000.00 763680.310123.174404.VCB;0011002643148;hoe ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
31/01/2023 300,000.00 SHGD:10013159.DD:230131.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.Remark:BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T3-1-2023 - MS 2023 017 EM NGUYEN TRUNG HIEU
31/01/2023 100,000.00 SHGD:10004568.DD:230131.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.Remark:BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T3-1-2023 - MS MS 2023 016 EM LE HOANG KHA
31/01/2023 56,665.00 MBVCB.3044738228.Lac xi.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/01/2023 200,000.00 MBVCB.3044712254.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 021 Ong Hoang Van Ninh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 300,000.00 398965.310123.164148.Pham Quoc Manh ung ho gd ong Le Van Dung, Ham My, Ham Thuan Nam, Binh Thuan. MS 2023.016 FT23031113647003
31/01/2023 400,000.00 390474.310123.163740.Pham Quoc Manh ung ho gd ong Hoang Van Ninh, Huong Xuan, Huong Khe, Ha Tinh. MS 2023.021 FT23031034465340
31/01/2023 300,000.00 041882.310123.163155.CK nhanh - 3G ung ho ong Hoang Van Ninh MS 2023.021
31/01/2023 500,000.00 554045.310123.161810.MAI VAN PHU UNG HO MA SO 2023.021-310123-16:18:11 554045
31/01/2023 50,000.00 MBVCB.3044506005.NGUYEN THANH TRUNG chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 0181000836211 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 20,000.00 535884.310123.155815.VCB;0011002643148;Ung ho nchcccl lieu truc mai 0917916582
31/01/2023 250,000.00 IBVCB.3044496495.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023.021 (ong Hoang Van Ninh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 20,000.00 462861.310123.155553.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Lieu Truc Mai 0917916582
31/01/2023 100,000.00 495734.310123.154232.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2023 019
31/01/2023 200,000.00 182340.310123.154114.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2023020 va ma so 2023021
31/01/2023 200,000.00 123479.310123.154038.BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T2/1/2023 MS 2023 012 gia dinh ba hong
31/01/2023 100,000.00 660305.310123.152131.Ho tro ong Hoang Van Ninh MS 2023 021
31/01/2023 50,000.00 555932.310123.145258.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 020
31/01/2023 50,000.00 313209.310123.145148.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 021
31/01/2023 2,000,000.00 SHGD:10004700.DD:230131.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043623013197171)ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai). ap Thanh Hoa, X.Dong Thanh, H.An Minh, T.Kien Giang. (NHH: VIETCOMBANK SO ?GIAO DICH (SGD)-)
31/01/2023 50,000.00 624454.310123.144736.T ung ho Ong Hoang Van Ninh MS 2023.021
31/01/2023 200,000.00 889684.310123.144449.PHAM LE THUY Chuyen tien ung ho MS 2023021
31/01/2023 100,000.00 269084.310123.143737.MS 2023 021 ong Hoang Van Ninh
31/01/2023 100,000.00 254411.310123.143239.Hoan hy
31/01/2023 100,000.00 519764.310123.143046.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Le 0961707299
31/01/2023 100,000.00 498935.310123.143002.Ung ho NCHCCCL Hoang Van Thanh 0961707299
31/01/2023 100,000.00 148494.310123.142911.Ung ho NCHCCCL Vu Ngoc Quoc 0906941541
31/01/2023 100,000.00 837864.310123.142435.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2023021 ong Hoang Van Ninh
31/01/2023 50,000.00 107538.310123.141307.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thu Hong 0963190355 FT23031069176010
31/01/2023 10,000.00 MBVCB.3043987597.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.021 (Ong Hoang Van Ninh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 500,000.00 466899.310123.134807.MS 2023,021(ONG HOANG VAN NINH)-310123-13:48:06 466899
31/01/2023 1,250,000.00 966516.310123.133527.UNG HO NCHCCCL SACH DEP FAN PAGE 0985071290
31/01/2023 200,000.00 286058.310123.133339.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL
31/01/2023 200,000.00 MBVCB.3043879745.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.021( ong Hoang Van Ninh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 100,000.00 MBVCB.3043870963.Ung ho MS 2023.019 (gia dinh chi Thu).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 100,000.00 MBVCB.3043866053.Ung ho MS 2023.020 (be Luong Cong Dai).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 100,000.00 MBVCB.3043858107.Ung ho MS 2023.021 (ong Hoang Van Ninh).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 200,000.00 116410.310123.130251.Ung ho NCHCCCL
31/01/2023 200,000.00 435814.310123.123928.MS 2023.020 (BE LUONG CONG DAI)-310123-12:39:27 435814
31/01/2023 2,500,000.00 604371.310123.123321.KOLMAKOVA EKATERINA ung ho MS 2023021 ong Hoang Van Ninh
31/01/2023 500,000.00 419184.310123.120424.UNG HO MS 2023.021(ONG HOANG VAN NINH)-310123-12:04:32 419184
31/01/2023 200,000.00 MBVCB.3043592062.UNG HO MS 2023.020(Be Luong Cong Dai).CT tu 0111000171967 PHAN THI ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 200,000.00 747467.310123.112413.Ung ho MS 2023 012 gia dinh ba Hong
31/01/2023 500,000.00 991545.310123.112308.Giup MS 2023 020 be Luong Cong Dat
31/01/2023 20,000.00 460075.310123.112258.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023018 gia dinh ong Quynh
31/01/2023 20,000.00 658912.310123.112155.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023016 Em Le Hoang Kha
31/01/2023 20,000.00 986449.310123.112010.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023019 gia dinh chi Thu
31/01/2023 200,000.00 MBVCB.3043418197.UNG HO MS 2023.021 (ong Hoang Van Ninh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 20,000.00 772829.310123.111905.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023020 be Luong Cong Dai
31/01/2023 20,000.00 654962.310123.111804.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023021 ong Hoang Van Ninh
31/01/2023 200,000.00 MBVCB.3043223913.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.021(ong Hoang Van Ninh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 200,000.00 MBVCB.3043221348.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.016 (Em Le Hoang Kha).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 200,000.00 MBVCB.3043225377.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms 2023.019(gia dinh chi Thu).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 200,000.00 MBVCB.3043217144.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.020 (Be Luong Cong Dai).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 200,000.00 MBVCB.3043204315.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms MS 2023.021(ong Hoang Van Ninh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 500,000.00 735140.310123.102828.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho gia dinh ong quynh ms 2023 018
31/01/2023 500,000.00 732487.310123.102737.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho gia dinh chi thu ms 2023 019
31/01/2023 500,000.00 727640.310123.102603.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho ong hoang van ninh ms 2023 021
31/01/2023 200,000.00 757837.310123.102030.MS 2023021 (ong Hoang Van Ninh)
31/01/2023 360,000.00 706758.310123.101840.ung ho ms 2023019 gia dinh chi Thu
31/01/2023 100,000.00 163072.310123.094823.MS 2023.021
31/01/2023 200,000.00 162878.310123.094752.Ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai)
31/01/2023 100,000.00 MBVCB.3043010187.nhu nhu ung ho Ms 2023.020 ( be Luong Cong Dai ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 300,000.00 907752.310123.094452.MS 2023019 gia dinh chiThu Quang Binh
31/01/2023 500,000.00 906535.310123.094325.Ung ho MS 2023021
31/01/2023 10,000.00 MBVCB.3042993626.Tra Xuan Binh giup 2ms 2023020 va 2023021.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/01/2023 10,000.00 MBVCB.3042991283.Tra Xuan Binh giup 2ms 2023018 2023019 .CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/01/2023 200,000.00 416649.310123.093335.Hai ung ho MS 2023 021 ong Hoang Van Ninh
31/01/2023 500,000.00 422239.310123.092902.MS2023 021 ong Hoang Van Ninh
31/01/2023 300,000.00 327611.310123.092100.UNG HO MS 2023.018 (GIA DINH ONG QUYNH)-310123-09:20:59 327611
31/01/2023 300,000.00 326045.310123.091751.UNG HO MS 2023.019 (GIA DINH CHI THU)-310123-09:17:50 326045
31/01/2023 100,000.00 982480.310123.091334.ung ho MS 2023021 ong Hoang Van Ninh chuc gia dinh ong vuot qua kho khan
31/01/2023 300,000.00 322750.310123.091145.UNG HO MS 2023.021 (ONG HOANG VAN NINH)-310123-09:11:20 322750
31/01/2023 230,000.00 103828.310123.090340.ung ho MS 2023.021 ong Hoang Van Ninh FT23031226734198
31/01/2023 100,000.00 317194.310123.085508.2023 019
31/01/2023 100,000.00 444335.310123.085500.ung ho NCHCCCL. TUYEN 0974919394
31/01/2023 100,000.00 MBVCB.3042791152.Ung ho MS2023.021 (ong Hoang Van Ninh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 200,000.00 MBVCB.3042789833.Ung ho ms 2023.021 (Hoang van ninh).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 567,000.00 MBVCB.3042785599.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2023.020(Be LUONG CONG DAI), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 500,000.00 luong dinh chat ung ho nhu chua he co cuoc chia ly(nchcccl)
31/01/2023 100,000.00 MBVCB.3042775430.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.021 Hoang Van Ninh.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 500,000.00 274011.310123.084347.Ung ho MS 2023.021 ong Hoang Van Ninh
31/01/2023 200,000.00 307720.310123.083843.MS 2023.021(ONG HOANG VAN NINH)-310123-08:38:19 307720
31/01/2023 10,000.00 273584.310123.083613.Vinh Nam ung ho ms 2023 021 ong Hoang Van Ninh
31/01/2023 500,000.00 MBVCB.3042745836.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2023.019 gia dinh chi thu.CT tu 9919627286 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 500,000.00 MBVCB.3042740352.ms 2023 021 uh ong Hoang Van Ninh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/01/2023 500,000.00 MBVCB.3042727177.LIEU THI ung ho MS 2023.021(ong HOANG VAN NINH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 1,000,000.00 746305.310123.081755.MS 2021.034 (be Bao Vy)
31/01/2023 1,000.00 IBVCB.3042679615.15.CT tu 0721000662014 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/01/2023 200,000.00 SHGD:10000823.DD:230131.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2023.021 HOANG VAN NINH
31/01/2023 100,000.00 844595.310123.080930.Ung ho Ms 2023021 ong Hoang Van Ninh
31/01/2023 200,000.00 215659.310123.080605.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 021 ong hoang van ninh
31/01/2023 1,000.00 IBVCB.3042648560.15.CT tu 1019308484 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/01/2023 100,000.00 IBVCB.3042609171.Giup ma so 2023.021 ong Hoang Van Ninh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/01/2023 500,000.00 723708.310123.074152.Ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai)
31/01/2023 200,000.00 190320.310123.072619.Ung ho MS 2023 021 Ong Hoang Van Ninh
31/01/2023 300,000.00 569759.310123.072144.VCB;0011002643148;MS 2023020 ung ho be Cong Dai
31/01/2023 200,000.00 379674.310123.072133.VCB;0011002643148;MS 2023021
31/01/2023 20,000.00 553068.310123.071435.ung ho ms 2023 021 Ong Hoang van Ninh
31/01/2023 150,000.00 MBVCB.3042540727.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.021 (ong Hoang Van Ninh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 50,000.00 MBVCB.3042526188.Ung ho MS 2023.020.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.3042492456.ung ho MS 2023.020 be Luong Cong Dai.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/01/2023 20,000.00 MBVCB.3042445953.Ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
20-01-2023 01:38:51 20.000 Ung ho MS 2023.017(em Nguyen Trung Hieu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:20/01/2023 00:31:18
20-01-2023 01:40:51 300.000 CT DEN:302017954425 MS 2023017; thoi gian GD:20/01/2023 00:41:05
20-01-2023 08:13:35 500.000 ung ho MS 2023.017
20-01-2023 14:01:20 500.000 Ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh)
20-01-2023 16:30:55 1.000.000 CT DEN:302016750099 UNG HO MS 2023.008, MS 2023.016-200123-16:30:54 750099
21-01-2023 12:09:27 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
22-01-2023 07:44:54 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
22-01-2023 07:45:12 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
22-01-2023 09:16:00 125.000 LPT ung tu ms 2023.013 den ms 2023.017; moi ms 25k
22-01-2023 10:04:41 300.000 Sdt 0918491430 giup MS 2023.016 chau Le Hoang Kha
22-01-2023 10:08:07 300.000 Sdt 0918491430 giup Ms 2023.008 Chi Vo thi khuong
22-01-2023 15:59:27 100.000 HOANG THI HA NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2023.016 (em Le Hoang Kha)
22-01-2023 16:00:41 100.000 HOANG THI HA NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2023.008 (chi Vo Thi Khuong)
22-01-2023 16:02:28 100.000 HOANG THI HA NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2023.012 (gia dinh ba Hong)
22-01-2023 19:54:49 200.000 Gia dinh Nguyen The Ha. Nguyen Hoai Duc ung ho ma so 2023.016 va ma so 2023.017
22-01-2023 22:40:15 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien  ung MS 2023.008
22-01-2023 22:41:12 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.016
22-01-2023 22:42:17 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu)
22-01-2023 22:43:21 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa)
23-01-2023 16:29:58 50.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.016
23-01-2023 16:30:26 50.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.017
24-01-2023 07:16:53 1.000.000 CT DEN:302400408885 Ung ho MS 2023.016 em Le Hoang Kha FT23027073943600
24-01-2023 21:25:18 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.008
24-01-2023 21:25:54 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.014
26-01-2023 09:19:03 30.000 LE DUC ANH chuyen tien
26-01-2023 22:15:18 300.000 ung ho MS 2017.196 (chi Hoang Thi Loan. tp.HCM)
27-01-2023 07:23:00 100.000 CT DEN:302700278559 MS 2023.018 gia dinh ong Quynh . mong ong mau khoe manh
27-01-2023 07:30:14 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.018 ( gia dinh ong quynh )
27-01-2023 08:10:27 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
27-01-2023 08:54:25 250.000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms2023.018
27-01-2023 08:55:45 250.000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho Ms 2023.017
27-01-2023 10:17:06 10.000 Ung ho MS 2023.018(gia dinh ong Quynh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27-01-2023 10:29:24 50.000 CT DEN:126T231190A47ZY0 MBVCB.3031558358.064124.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.018 (gia dinh ong Quynh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
27-01-2023 13:19:29 300.000 So GD goc: 10013512 IBVCB.3032045386.Ung ho MS 2023.018 (gia dinh ong Quynh).CT tu 0081000212206 toi 114000161718 Bao VietNamNet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
27-01-2023 14:48:03 2.000.000 NGUYEN HUU HIEN BINH chuyen tien ung ho MS 2023. 018 ( gia dinh ong quynh )
27-01-2023 15:26:32 500.000 CT DEN:302708737677 QUACH SONG KIM CHUYEN KHOAN UNG HO MS2023.018 GIA DINH ONG QUYNH
27-01-2023 16:21:13 50.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.018
27-01-2023 16:26:24 200.000 CT DEN:302709597022 ung ho MS 2023018
27-01-2023 16:37:33 500.000 CT DEN:302709619343 UH MS 2023004Huynh Phuoc Thinh
27-01-2023 17:51:10 300.000 CT DEN:302710823734 MS 2023018
27-01-2023 22:14:28 100.000 ung ho MS 2023.018  gia dinh ong Quynh
28-01-2023 03:45:16 150.000 STA ungho ms2023.018 (gia dinh ong Quynh)
28-01-2023 08:41:14 20.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.016
28-01-2023 13:31:38 300.000 CT DEN:302806559348 MS 2023016
28-01-2023 14:10:29 100.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho ms 2023.016 (em le hoang kha)
28-01-2023 17:14:42 100.000 LE DUC THUAN ung ho MS 2023.018 (gia dinh ong Quynh)
29-01-2023 07:38:15 150.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.019 ( gia dinh chi thu )
29-01-2023 08:13:26 50.000 CT DEN:302901088902 MBVCB.3036469059.088902.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.019 (gia dinh chi Thu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
29-01-2023 08:41:15 5.000.000 CT DEN:302901763590 Ong Tu Van giup do ms 2023.019 gia dinh Nguyen Thi Thu FT23030954981440
29-01-2023 09:22:19 300.000 CT DEN:302902786684 MS 2023019
29-01-2023 09:30:36 10.000 Ung ho MS 2023.019(gia dinh chi Thu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29-01-2023 09:56:30 200.000 CT DEN:302902599997 TRAN TUAN VU Chuyen tien MS 2023 019
29-01-2023 10:18:09 500.000 CT DEN:302903850475 Ung ho MS 2023.019 FT23030839400261
29-01-2023 14:43:39 100.000 CT DEN:302907082553 MBVCB.3037392616.082553.Ung ho gia dinh chi Thu, ms 2023.019.CT tu 0121000714052 NGUYEN THI BICH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
29-01-2023 20:03:13 100.000 CT DEN:302913089704 MBVCB.3038310878.089704.ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha).CT tu 1030691912 VU THI YEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
29-01-2023 21:37:54 100.000 MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu)
29-01-2023 22:11:34 300.000 MS 2023.019 gia dinh chi Thu
30-01-2023 06:59:09 200.000 PHAM VAN NGUYEN chuyen tien 2023 019 chi thu
30-01-2023 07:11:47 600.000 CT DEN:303000878427 MS 2023020
30-01-2023 07:17:43 50.000 CT DEN:303000031567 MBVCB.3038971393.031567.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.020 (be Luong Cong Dai).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
30-01-2023 08:04:42 500.000 CT DEN:303001947235 MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai)
30-01-2023 08:12:52 500.000 CT DEN:303001956930 MS 2023.019 (gia dinh chi Thu)
30-01-2023 08:18:20 300.000 Sdt 0918491430 giup MS 2023.020 be Luong Cong Dai
30-01-2023 08:29:05 120.000 ung ho MS 2023.020 (be Luong Cong Dai)
30-01-2023 08:29:10 100.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.020 (be luong cong dai)
30-01-2023 08:30:20 200.000 CT DEN:303001771466 ung ho MS 2023019
30-01-2023 08:39:49 100.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho ms 2023.020 (be luong cong dai)
30-01-2023 09:13:39 200.000 TRAN THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2023.020( be luong cong dai)
30-01-2023 09:32:18 100.000 MS2023.020 be luong cong dai
30-01-2023 10:01:52 200.000 ung ho MS 2023.020 ( be Luong Cong Dai )
30-01-2023 10:05:20 100.000 CT DEN:303003931697 ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai)
30-01-2023 10:18:41 3.000.000 ung ho MS 2023.020 (be Luong Cong Dai)
30-01-2023 10:19:46 200.000 DUONG THI QUYNH Chuyen tien ung ho MS 2023.020 (be LUONG CONG DAI )
30-01-2023 11:20:38 20.000 LE DUC ANH chuyen tien
30-01-2023 11:26:41 20.000 Ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
30-01-2023 11:35:50 200.000 Chau Minh va An ung ho ms 2023.019
30-01-2023 11:41:16 100.000 CT DEN:071076355783 ICB;114000161718;ung ho ma so 2023 020 be luong cong dai
30-01-2023 11:50:38 50.000 ung ho MS 2023.020 be Luong Cong Dai
30-01-2023 12:18:33 100.000 ung ho ma so 2023.020
30-01-2023 13:31:43 200.000 CT DEN:300424362874 ung ho MS 2023020 Be Luong Cong Dai
30-01-2023 13:32:56 200.000 CT DEN:300424363677 ung ho MS 2023019 gia dinh chi Thu
30-01-2023 13:36:17 200.000 CT DEN:300424366025 ung ho MS 2023016 Em Le Hoang Kha
30-01-2023 13:42:21 500.000 MAI DUC Long ung ho MS 2023.020 (be Luong Cong Dai)
30-01-2023 15:04:05 200.000 MS 2023.020 (be luong cong dai)
30-01-2023 15:20:05 1.000.000 CT DEN:303008218230 Ung ho MS 2023.020 be Luong Cong Dai FT23030163889808
30-01-2023 16:26:57 250.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.020 ( be luong cong dai )
30-01-2023 16:27:02 100.000 VU THI HOAI chuyen tien ung ho ma so2023.020 (be luong cong dai )
30-01-2023 20:37:10 1.000.000 CT DEN:303020025049 Ung ho MS 2023.020 Be Luong Cong Dai
30-01-2023 21:41:18 100.000 CT DEN:303014516558 DT ung ho MS 2023.020 be Luong Cong Dai
31-01-2023 02:04:22 16.304 Tra lai tai khoan DDA
31-01-2023 03:01:50 200.000 CT DEN:303120719836 HTMS 2023018 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
31-01-2023 03:16:33 150.000 STA ungho ms2023.020 (be Luong Cong Dai)
31-01-2023 06:29:42 100.000 ung ho ma so 2023.019
31-01-2023 07:08:02 100.000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2023.020 be Luong Cong Dai
31-01-2023 07:12:50 300.000 CT DEN:303100778048 MS 2023021
31-01-2023 07:20:20 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma MS 2023.021 (ong Hoang Van Ninh)
31-01-2023 07:20:30 50.000 CT DEN:303100070208 MBVCB.3042547792.070208.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.021 (ong Hoang Van Ninh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
31-01-2023 07:48:56 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.021 (ong hoang van ninh)
31-01-2023 08:15:19 200.000 CT DEN:303101829139 DT ung ho Ms 2023.009 anh Dang Ngoc Tuan
31-01-2023 08:17:26 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha)
31-01-2023 08:22:02 100.000 CT DEN:303101839625 DT ung ho MS 2023.005 anh Lam Ngoc Diep
31-01-2023 08:40:04 300.000 CT DEN:303101759854 ung ho MS 2023.021 (Ong Hoang Van Ninh)
31-01-2023 08:48:47 200.000 CT DEN:303101881561 DT ung ho MS 2023.016 em Le Hoang Kha
31-01-2023 10:28:32 300.000 MS 2023.021
31-01-2023 12:15:10 100.000 ung ho ma so 2023.021
31-01-2023 12:31:58 100.000 CT DEN:303117971103 ung ho MS 2022.330 (Gia dinh ba Ngot)
31-01-2023 13:09:59 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
31-01-2023 14:51:44 100.000 Ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai)
31-01-2023 15:03:55 5.000.000 CT DEN:303108199851 Ong Tu Van giup do cho ms 2023.021 Hoang Van Ninh FT23031396864004
31-01-2023 15:44:54 10.000 Ung ho MS 2023.021(ong Hoang Van Ninh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
31-01-2023 16:07:38 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.021 ( ong hoang van ninh )
31-01-2023 17:54:54 300.000 NGUYEN VAN DUC chuyen tien ung ho MS 2023.021(ong Hoang Van Ninh)

Ban Bạn đọc