1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11/01/2023 200,000.00 999708.110123.224632.ung ho MS 2023 008 Chi Vo Thi Khuong
11/01/2023 100,000.00 MBVCB.2964176212.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thuy Linh 0338104207.CT tu 0451000421038 NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 500,000.00 722184.110123.221132.Ung ho NCHCCCL Thanh Thao 0987482662
11/01/2023 200,000.00 MBVCB.2964018952.MS 2023.008(Chi Vo Thi Khuong).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 200,000.00 MBVCB.2963969688.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.002(be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 250,000.00 269042.110123.213806.VCB;0011002643148;MS 2023 004 be Huynh Phuoc Thinh
11/01/2023 200,000.00 MBVCB.2963948487.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.001(ba Nguyen Thi Nga).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 200,000.00 MBVCB.2963935628.Ung ho MS 2023.010 ( Chi Tran Thi Thuy)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 50,000.00 995153.110123.211521.Ung ho NCHCCCL Le 0964771037
11/01/2023 1,000,000.00 247421.110123.211306.Ung ho NCHCCCL BINH FT23011450620240
11/01/2023 10,000.00 MBVCB.2963632265.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.010(chi Tran Thi Thuy).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.2963507185.Ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 300,000.00 MBVCB.2963392623.13.CT tu 1028095710 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/01/2023 200,000.00 232144.110123.194839.IBFT NGUYEN LE BICH CHAU chuyen tien
11/01/2023 300,000.00 020097041501111926312023XUsP225646.28151.192631.ung ho NCHCCCL jazmin 0964808508
11/01/2023 500,000.00 636304.110123.190409.Ung ho MS 2023 010 chi Tran Thi Thuy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/01/2023 500,000.00 857427.110123.190103.2 chi em Dung Trang ung ho NCHCCCL
11/01/2023 200,000.00 943123.110123.185411.Ung ho NCHCCCL Nhan 0389963883
11/01/2023 100,000.00 896235.110123.185453.Ung ho NCHCCCL Anh 0327023511
11/01/2023 15,000.00 MBVCB.2963028034.ms 2023.009 Dang ngoc tuan, khoa noi than, hue, 42 hong linh, tu ha, thi xa huong tra, hue.CT tu 0231000587601 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 15,000.00 MBVCB.2962963665.ms 2023.010 Tran Thi Thuy, xom hoa binh, xa kha son, huyen phu ninh, thai nguyen..CT tu 0231000587601 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 100,000.00 628878.110123.175923.Nhom vien gach nho ung ho 2 ma so 007 va 008
11/01/2023 150,000.00 622361.110123.175823.Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 004 006 va 007
11/01/2023 300,000.00 MBVCB.2962648987.chuyen tien qua tet MS 2022.321 (hai dua tre mo coi).CT tu 0121000679777 DINH NU NGUYET MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 300,000.00 523384.110123.170450.PHAM HONG HAI giup MS 2023.010 Tran Thi Thuy
11/01/2023 300,000.00 517970.110123.170315.PHAM HONG HAI giup MS 2023.004 Huynh Phuoc Thinh
11/01/2023 100,000.00 229984.110123.165655.Ung ho MS 2023 010 chi TRAN THI THUY
11/01/2023 200,000.00 MBVCB.2962305695.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 010 Chi Tran Thi Thuy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 300,000.00 474073.110123.163852.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 004 Huynh Phuoc Thinh
11/01/2023 300,000.00 579542.110123.163647.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 002 Tran Hoang Le Vy
11/01/2023 300,000.00 836204.110123.163419.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 005 Lam Ngoc Diep
11/01/2023 300,000.00 921601.110123.163215.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 009 Dang Ngoc Tuan
11/01/2023 300,000.00 743567.110123.163104.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 008 Vo Thi Khuong
11/01/2023 400,000.00 124542.110123.162422.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Ba Thi Lan Huong + 0375949761
11/01/2023 100,000.00 169297.110123.153807.UNG HO MS 2023.010 (CHI TRAN THI THUY)-110123-15:38:06 169297
11/01/2023 50,000.00 238438.110123.151619.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 010
11/01/2023 200,000.00 MBVCB.2961574958.Ung ho MS 2023003 (ong Nguyen Dinh Tu).CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 300,000.00 738220.110123.150226.ung ho MS 2023009 Dang Ngoc Tuan
11/01/2023 500,000.00 MBVCB.2961378853.ms 2023 010 uh chi Tran Thi Thuy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/01/2023 20,000.00 MBVCB.2961178237.HOANG THI THONG chuyen tien ung ho NCHCCCL - 0902676707.CT tu 0111000285558 HOANG THI THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 200,000.00 MBVCB.2961027648.Ung ho MS 2023.009 anh Dang Ngoc Tuan.CT tu 1021210144 DANG THI VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 30,000.00 MBVCB.2960976081.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0211000547768 TRAN PHUONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 100,000.00 MBVCB.2960960299.MS 2023.010 (chi Tran Thi Thuy).CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 500,000.00 001026.110123.130339.MS 2023.010 FT23011413861096
11/01/2023 50,000.00 MBVCB.2960873354.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.010 chi tran thi thuy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 100,000.00 015406.110123.124430.Ung ho ma so 2022 333 ba Phung Thi Kim Sang
11/01/2023 100,000.00 015342.110123.124304.Ung ho ma so 2022 335 gia dinh ong Phuc
11/01/2023 100,000.00 015287.110123.124147.Ung ho ma so 2022 334 anh Pham Ba Ngoc
11/01/2023 100,000.00 015228.110123.124029.Ung ho ma so 2022 337 em Nguyen Thu Huyen
11/01/2023 100,000.00 015174.110123.123908.Ung ho ma so 2022 338 ong Pham Vo
11/01/2023 100,000.00 015121.110123.123758.Ung ho ma so 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
11/01/2023 100,000.00 014979.110123.123508.Ung ho ma so 2022 340 em Tran Van Cuong
11/01/2023 100,000.00 014860.110123.123339.Ung ho ma so 2022 342 chi Huynh Thi Nhuong
11/01/2023 100,000.00 014778.110123.123214.Ung ho ma so 2022 341 chi Cao Thi Mo
11/01/2023 100,000.00 014680.110123.123040.Ung ho ma so 2022 344 anh Nguyen Van Tinh
11/01/2023 100,000.00 014578.110123.122854.Ung ho ma so 2022 345 nam benh nhan vo danh
11/01/2023 200,000.00 MBVCB.2960698527.UNG HO MS 2023.010 ( chi Tran Thi Thuy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 100,000.00 014354.110123.122433.Ung ho ma so 2023 001 ba Nguyen Thi Nga
11/01/2023 100,000.00 014249.110123.122227.Ung ho ma so 2023 006 em Bui Thi Ngan
11/01/2023 100,000.00 014194.110123.122113.Ung ho ma so 2023 005 anh Lam Ngoc Diep
11/01/2023 100,000.00 014132.110123.121935.Ung ho ma so 2023 007 gia dinh chi Lan
11/01/2023 100,000.00 014085.110123.121818.Ung ho ma so 2023 008 chi Vo Thi Khuong
11/01/2023 100,000.00 014025.110123.121641.Ung ho ma so 2023 009 anh Dang Ngoc Tuan
11/01/2023 100,000.00 013944.110123.121520.Ung ho ma so 2023 010 chi Tran Thi Thuy
11/01/2023 1,000.00 IBVCB.2960624485.e.CT tu 1022351475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/01/2023 1,000.00 IBVCB.2960627348.w.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/01/2023 1,000.00 IBVCB.2960609025.e.CT tu 1022346021 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/01/2023 1,000.00 IBVCB.2960555862.e.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/01/2023 1,000.00 IBVCB.2960547803.e.CT tu 9569423719 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/01/2023 5,000,000.00 991035.110123.114607.GHI RO UNG HO MS 2023.010 (CHI TRAN THI THUY)-110123-11:46:07 991035
11/01/2023 5,500.00 451607.110123.112852.Ung ho MS 2023 010 NAM MO A DI DA PHAT
11/01/2023 500,000.00 085865.110123.110038.MS 2023 008
11/01/2023 500,000.00 MBVCB.2960148794.Ung ho NCHCCCL. Ten NGUYEN CONG CHI. So dien thoai: 0913859445.CT tu 1027872430 NGUYEN CONG CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 130,000.00 679831.110123.105926.MS 2023009
11/01/2023 150,000.00 816964.110123.103919.ung ho 2023 10
11/01/2023 1,000,000.00 664352.110123.103306.IBFT Ung ho MS 2023.009 Dang Ngoc Tuan
11/01/2023 500,000.00 033038.110123.102436.MS 2023.010 chi Tran Thi Thuy FT23011056932738
11/01/2023 50,000.00 872433.110123.101702.Ung ho MS 2023 009 ANH DANG NGOC TUAN
11/01/2023 100,000.00 849914.110123.101205.MS 2023 010 chi Tran Thi Thuy
11/01/2023 12,000,000.00 897021.110123.100804.Chuyen tien Ung ho NCHCCCL Pham Tam Anh 0383029008
11/01/2023 500,000.00 871934.110123.100251.MS 2023010 tran thi thuy
11/01/2023 300,000.00 MBVCB.2959738687.UNG HO MS 2023.010 - CHI TRAN THI THUY.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 100,000.00 IBVCB.2959740241.Giup ma so 2023.010 chi Tran Thi Thuy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/01/2023 200,000.00 020097041501110951362023VWAK683980.50986.095137.UNG HO MS 2023.009 anh Dang Ngoc Tuan
11/01/2023 500,000.00 MBVCB.2959716776.DINH HO PHA chuyen tien ung ho ma 2023 009 dang ngoc tuan.CT tu 0021000254934 DINH HO PHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 200,000.00 MBVCB.2959616878.MS 2023.008.CT tu 1021210144 DANG THI VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 500,000.00 875923.110123.092545.ung ho MS 2023.010 Tran Thi Thuy FT23011100662505
11/01/2023 300,000.00 686473.110123.092437.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 005 anh Lam Ngoc Diep
11/01/2023 400,000.00 215342.110123.092037.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 008 chi Vo Thi Khuong
11/01/2023 300,000.00 216991.110123.091849.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 010
11/01/2023 400,000.00 634235.110123.091655.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 009 anh Dang Ngoc Tuan
11/01/2023 100,000.00 586754.110123.091413.Ho to chi Thuy MS2023 010
11/01/2023 3,000,000.00 645980.110123.091215.Ong Tu Van dong vien MS 2023010 chi Tran Thi Thuy
11/01/2023 500,000.00 860749.110123.091107.UNG HO NCHCCCL NHI 0902747219-110123-09:11:07 860749
11/01/2023 200,000.00 860475.110123.091043.DUYEN UNG HO MS 2023.010 (CHI TRAN THI THUY)-110123-09:10:43 860475
11/01/2023 50,000.00 149634.110123.091017.Ung ho Chi Tran Thi Thuy MS 2023.010
11/01/2023 500,000.00 847018.110123.085154.UNG HO MS 2022.010(CHI TRAN THI THUY)-110123-08:51:50 847018
11/01/2023 5,000.00 MBVCB.2959351474.Tra Xuan Binh giup ms 2023010.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/01/2023 100,000.00 433348.110123.083557.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 010 chi tran thi thuy
11/01/2023 100,000.00 MBVCB.2959274753.MS 2023.010 Tran Thi Thuy.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 500,000.00 754343.110123.083132.Ms 2023.009 Dang Ngoc Tuan FT23011906820680
11/01/2023 200,000.00 SHGD:10001164.DD:230111.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 010 TRAN THI THUY
11/01/2023 10,000.00 395673.110123.082444.Vinh Nam ung ho ms 2023 010 chi Tran Thi Thuy
11/01/2023 8,000.00 MBVCB.2959213631.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.010 (Chi Tran Thi Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 200,000.00 910215.110123.082134.ung ho hoan canh ms 2023010
11/01/2023 100,000.00 MBVCB.2959167629.MINHhdSSHPC Ung ho MS 2023.010 Tran Thi Thuy.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 20,000.00 VCB.CTDK.10/12/2022.Ung ho NCHCCCL Ngoc Tran 0986835798. CT tu 1017349103 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 80,000.00 MBVCB.2959102592.Gia dinh Linh Son ung ho gd chi Lan ms2023.007.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 150,000.00 MBVCB.2959102559.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.010 (chi Tran Thi Thuy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 500,000.00 815337.110123.075343.MS 2023.010-110123-07:53:43 815337
11/01/2023 50,000.00 374880.110123.075226.MS2023 010
11/01/2023 50,000.00 MBVCB.2959095520.Gia Dinh Linh Son ung ho chi Tran Thi Thuy ms2023.010.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 50,000.00 MBVCB.2959083174.Gia dinh Linh Son ung ho anh Dang Ngoc Tuan ms2023.009.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 100,000.00 972322.110123.074721.Ung ho MS 2023.010
11/01/2023 100,000.00 MBVCB.2959035447.MS 2023.010 chi Tran thi thuy.CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 300,000.00 440549.110123.073642.ms 2023.010 tran thi thuy
11/01/2023 50,000.00 MBVCB.2958999044.Ung ho MS 2023.010.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 10,000.00 0200970415011106563020233iIR571528.84154.065630.MS 2023 006
11/01/2023 500,000.00 634927.110123.064338.Ung ho MS 2023.009 Dang Ngoc Tuan FT23011989129014
11/01/2023 20,000.00 MBVCB.2958766194.Ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 20,000.00 MBVCB.2958765827.Ung ho MS 2023.004 (Be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 20,000.00 MBVCB.2958758382.Ung ho MS 2023.003 (Ong Nguyen Dinh Tu).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/01/2023 200,000.00 IBVCB.2958749021.MS2023 004 be Huynh Phuoc Thinh.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/01/2023 200,000.00 570556.110123.010920.MS 2022.338 ong Pham Vo FT23011620167688
11/01/2023 253,544.00 532367.100123.234957.Ung ho NCHCCCL Nguyen Cuong 0983345466 FT23011119666449
11/01/2023 300,000.00 MBVCB.2958512318.Ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 0041000861048 TRAN THI THUY TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 30,000.00 MBVCB.2969866495.2023.008( Chi Vo thi Khuong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 200,000.00 828283.120123.214403.Ung ho NCHCCCL Huynh Ngan 00818065091275
12/01/2023 20,000.00 MBVCB.2969539655.MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 10,000.00 MBVCB.2969360454.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.011(ba Nguyen Thi Sen ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 5,000.00 MBVCB.2969354106.HUYNH THI NGA ung ho MS 4742.CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 15,000.00 MBVCB.2968994208.Ms 2023.011 Nguyen Thi Sen, doi 10 xom chau son, xa giao chau, huyen giao thuy, nam dinh..CT tu 0231000587601 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 500,000.00 972800.120123.191313.Ung ho MS 2023 011 ba Nguyen Thi Sen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12/01/2023 500,000.00 888867.120123.190907.UHMS 2023009
12/01/2023 500,000.00 342273.120123.185121.Ung ho NCHCCCL
12/01/2023 20,000.00 MBVCB.2968486658.ms 2023 008.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/01/2023 20,000.00 MBVCB.2968473900.ms 2023 009.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/01/2023 20,000.00 MBVCB.2968464700.ms 2023 011.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/01/2023 20,000.00 MBVCB.2968461987.ms 2023010.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/01/2023 500,000.00 0200970415011217400920231TSR930486.61662.174009.MS 2023. 008 (chi Vo Thi Khuong)
12/01/2023 200,000.00 MBVCB.2968129303. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2023.011(BaNguyenThiSen).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 200,000.00 MBVCB.2968125707.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2023.010( TranThiThuy).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 200,000.00 MBVCB.2968116554.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2023.009(DangNgocTuan).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 200,000.00 MBVCB.2968102753.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.008(VoThiThuong).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 360,000.00 713875.120123.165641.ung ho ms 2023009 anh Dang Ngoc Tuan
12/01/2023 300,000.00 537038.120123.163533.Ung ho MS 2023 011 ba Nguyen Thi Sen FT23012700127060
12/01/2023 200,000.00 MBVCB.2967802275.Nhaahn ung ho ms 2023.011.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 500,000.00 MBVCB.2967571455.CAO THI HUONG ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 0101001062406 CAO THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 100,000.00 MBVCB.2967466152.MS 2023.011.CT tu 0301000320290 VU VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 100,000.00 192925.120123.145714.MS 2023 011 ba Nguyen Thi Sen
12/01/2023 200,000.00 865749.120123.144417.ung ho MS 2023011 ba nguyen thi sen
12/01/2023 1,000,000.00 SHGD:10002392.DD:230112.BO:NGUYEN QUANG DAT.Remark:ung ho MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
12/01/2023 50,000.00 780116.120123.143531.Ung ho Ba Nguyen Thi Sen MS 2023.011
12/01/2023 100,000.00 847911.120123.142759.IBFT ung ho NCHCCCL-LE THANH NHAN
12/01/2023 50,000.00 337054.120123.141952.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 011
12/01/2023 50,000.00 023575.120123.142031.Ung ho chuong trinh NCHCCCL
12/01/2023 100,000.00 MBVCB.2966974002.Ung ho MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen).CT tu 0021001685434 NGUYEN DUC TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 200,000.00 MBVCB.2966857980.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 011 Ba Nguyen Thi Sen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 200,000.00 MBVCB.2966788723.Ung ho MS 2023.011 ba Nguyen thi Sen.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 200,000.00 0200970415011213010520232xl3683569.625.130106.ung ho c VO THI KHUONG MS 2023.008
12/01/2023 100,000.00 MBVCB.2966364556.ung ho NCHCCCL -Hong Thu-0908093438.CT tu 0461000437937 LE THI HONG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 50,000.00 490613.120123.121536.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023011 ba Nguyen Thi Sen
12/01/2023 3,000,000.00 695651.120123.121149.ong Tu Van giup do MS 2023011
12/01/2023 500,000.00 154834.120123.113849.Ung ho ms 2023.011
12/01/2023 500,000.00 154290.120123.113821.Ung ho ms 2023.010
12/01/2023 200,000.00 250349.120123.112859.Ung ho NCHCCCL Pham Thanh Long 0919482937
12/01/2023 5,500.00 350492.120123.110950.Ung ho MS 2023 011 NAM MO A DI DA PHAT
12/01/2023 100,000.00 645804.120123.110135.UNG HO NCHCCCL DO THI LIEN 0987562984-120123-11:01:19 645804
12/01/2023 300,000.00 SHGD:10001252.DD:230112.BO:DANG THI QUY.Remark:CO QUY OCB UNG HO MS 2023.002 (BE T RAN HOANG LE VY)
12/01/2023 300,000.00 SHGD:10001239.DD:230112.BO:DANG THI QUY.Remark:CO QUY OCB UNG HO MS 2023.004 (BE H UYNH PHUOC THINH)
12/01/2023 500,000.00 MBVCB.2965692912.ms 2023 011 uh ba Nguyen Thi Sen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/01/2023 300,000.00 120928.120123.102859.ung ho MS 2023 005 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat mong gia dinh co chu som vuot qua kho khan
12/01/2023 300,000.00 062260.120123.101835.ung ho MS 2023 004 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat mong con manh khoe binh an 1 doi
12/01/2023 1,000.00 IBVCB.2965495225.w.CT tu 1022351475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/01/2023 1,000.00 IBVCB.2965454400.wef.CT tu 0861000042294 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/01/2023 1,000.00 IBVCB.2965442588.e.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/01/2023 1,000.00 IBVCB.2965423658.e.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/01/2023 1,000.00 IBVCB.2965425541.e.CT tu 9569423719 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/01/2023 300,000.00 423190.120123.093253.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2023 011 ba NGUYEN THI SEN
12/01/2023 100,000.00 MBVCB.2965209622.MINHhdSSHPC Ung ho MS 2023.011 Nguyen Thi Sen.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 500,000.00 045532.120123.090606.Ung ho MS 2023.011 ( Nguyen Thi Sen )
12/01/2023 150,000.00 546544.120123.085732.UNG HO MS 2023.010 (CHI TRAN THI THUY)-120123-08:57:31 546544
12/01/2023 300,000.00 545949.120123.085639.UNG HO MS 2022.011(BA NGUYEN THI SEN)-120123-08:56:38 545949
12/01/2023 100,000.00 866133.120123.085154.VCB;0011002643148;NGUYEN THI KIM CHI chuyen khoan ung ho MS 2023 011 ba nguyen thi Sen
12/01/2023 250,000.00 686787.120123.083413.Ung ho MS 2023.011 FT23012775582783
12/01/2023 10,000.00 MBVCB.2965004669.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 10,000.00 444232.120123.082952.Vinh Nam ung ho ms 2023 011 ba Nguyen Thi Sen
12/01/2023 50,000.00 MBVCB.2964971669.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.011 co nguyen thi sen.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 50,000.00 MBVCB.2964952952.MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen).CT tu 0071000781879 TRAN LUONG THANH NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 100,000.00 IBVCB.2964959410.Giup ma so 2023.011 ba Nguyen Thi Sen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/01/2023 1,000,000.00 SHGD:10000082.DD:230112.BO:PHUNG TO VAN.Remark:Ong Phung Van Tien ung ho ms2023.010 tran thi thuy
12/01/2023 1,000,000.00 SHGD:10000108.DD:230112.BO:PHUNG TO VAN.Remark:Ong Phung Van Tien ung ho ms2023.009
12/01/2023 1,000,000.00 SHGD:10003710.DD:230112.BO:LE VAN NGUYEN.Remark:Ung ho NCHCCCL Phuong 0385258483/Ung ho NCHCCCL
12/01/2023 150,000.00 MBVCB.2964855644.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 200,000.00 334953.120123.075520.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 011 ba nguyen thi sen
12/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2964572697.ung ho MS 2023.010 chi Tran Thi Thuy.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 50,000.00 622580.120123.052421.Ung ho MS 2023008 Chi Vo Thi Khuong
12/01/2023 300,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..34553681490.34553681490-0963928984-Ung ho NCHCCCL Nguyen Nhu Nguyen 0963928984
12/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2964387470.Ung ho MS 2020.279(Em Nhat Hieu).CT tu 0551000015560 HO THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/01/2023 200,000.00 454815.110123.231736.MS 2023.010(CHI TRAN THI THUY)-110123-23:17:35 454815
13/01/2023 200,000.00 114955.130123.231746.MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen
13/01/2023 150,000.00 269551.130123.223534.Ung ho NCHCCCL 0356131156
13/01/2023 500,000.00 MBVCB.2976076834.Ung ho MS 2023.012 (gia dinh ba Hong).CT tu 0881000751758 HUYNH THI TUYET SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 200,000.00 390166.130123.222709.Ung ho MS2023.012 FT23014848099007
13/01/2023 150,000.00 156453.130123.220655.Ung ho MS 2021 335 Thieu dang khoi
13/01/2023 300,000.00 439818.130123.215933.Ung ho ba Hoang thi Hong
13/01/2023 500,000.00 945337.130123.215835.Ung ho MS 2023 012 gia dinh ba Hong
13/01/2023 300,000.00 973808.130123.215326.ung ho MS2023009 anh Dang Ngoc Tuan
13/01/2023 200,000.00 404472.130123.214733.ung ho MS 2023.012 gia dinh ba Hong
13/01/2023 100,000.00 020097041501132138442023JfnT910244.64641.213844.Ung ho MS 2023.012 gia dinh co Hong
13/01/2023 200,000.00 232561.130123.211028.Ung ho MS 2023.012 FT23013768508868
13/01/2023 200,000.00 MBVCB.2975644218.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 012 gia dinh Ba Hong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 10,000.00 MBVCB.2975604017.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.012(gia dinh ba Hong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 100,000.00 020097041501132047552023AETd885979.41018.204756.MS 2023.012
13/01/2023 200,000.00 639265.130123.202714.ung ho MS 2023012 gia dinh ba Hong
13/01/2023 100,000.00 009907.130123.192958.QV ung ho-MS 2022.332 BuiTanSinh FT23013007261837
13/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2974971075.tu thien.CT tu 0491000051426 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/01/2023 500,000.00 931555.130123.185941.MS 2023.012 FT23013104609957
13/01/2023 500,000.00 342349.130123.185500.Ung ho MS 2023 012 gia dinh ba Hong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13/01/2023 100,000.00 340635.130123.185100.Ung ho MS 2023.011-ba Nguyen Thi Sen
13/01/2023 500,000.00 MBVCB.2974203656.MS 2023010.CT tu 0531000292661 NGUYEN THUY THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 60,000.00 MBVCB.2974107780.ung ho MS 2023.012 gia dinh ba Hong.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 50,000.00 637779.130123.170722.UNG HO NCHCCCL TRAN THI QUE CHI 0819184913-130123-17:07:23 637779
13/01/2023 200,000.00 MBVCB.2973893564.ung ho nchcccl lan 0933991856.CT tu 0181002487037 NGO THI THANH LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 200,000.00 MBVCB.2973764628.Ung ho MS 2023.12 (gia dinh ba Hong).CT tu 0021001685434 NGUYEN DUC TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 200,000.00 SHGD:10020630.DD:230113.BO:PHI QUANG DUC.Remark:IB MS 2023.012 (GIA DINH BA HONG)
13/01/2023 100,000.00 MBVCB.2973723354.MS 2023.004 (be Thinh).CT tu 0441000748731 LE NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 500,000.00 MBVCB.2973714233.Ung ho NCHCCCL Hoang Giang 0983500524.CT tu 0111000193215 TO NGUYEN HOANG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 500,000.00 977483.130123.161428.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho chi tran thi thuy ms 2023 010
13/01/2023 500,000.00 962648.130123.161234.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho gia dinh ba hong ms 2023 012
13/01/2023 1,000,000.00 NGUYEN VAN TIEP UNG HO MA SO 2022.336-NGUYEN THI TRAM ANH ( DONG NAI)
13/01/2023 1,000,000.00 NGUYEN VAN TIEP UNG HO MA SO 2023.004- NGUYEN THANH HONG ( DAK LAK)
13/01/2023 200,000.00 136470.130123.154935.Ung ho MS 2023.011 (chi Nguyen Thi Sen)
13/01/2023 500,000.00 NGO THI LE THUY DC 42/1 HO TUNG MAU BUON MA THUOT DAKLAK UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
13/01/2023 50,000.00 MBVCB.2973159840.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.012 gia dinh co hong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 200,000.00 279209.130123.145620.Ung ho NCHCCCL DL Hong hoa Viet Healthy - 0974867802 FT23013117580006
13/01/2023 100,000.00 509633.130123.143230.Ung ho gia dinh Ba Hong MS 2023.012
13/01/2023 300,000.00 602849.130123.135441.TRAN THANH TRUNG Chuyen tien
13/01/2023 300,000.00 MBVCB.2972610129.HOANG MINH QUANG chuyen tien ung ho ms 2023.012 (gia dinh ba Hong).CT tu 9965909789 HOANG MINH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 900,000.00 968242.130123.133713.Ung ho MS 2023 010 MS 2023 011 ms 2023 012
13/01/2023 900,000.00 967193.130123.133608.Ung ho MS 2023 007 MS 2023 008 ms 2023 009
13/01/2023 714,699.00 SHGD:10013372.DD:230113.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:IBNCHCCCL NGUYEN THI THU THUY 0915427798
13/01/2023 200,000.00 455124.130123.133014.UNG HO MS 2023.012-130123-13:30:14 455124
13/01/2023 500,000.00 030001.130123.131607.ung ho MS 2023.012 gia dinh ba Hong FT23013800902700
13/01/2023 200,000.00 MBVCB.2972347222.UNG HO MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 100,000.00 MBVCB.2972334082.2023.012.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 200,000.00 MBVCB.2972297641.UNG HO MS 2023.012 (gia dinh ba Hong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 200,000.00 MBVCB.2972283659.UNG HO MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 100,000.00 670793.130123.121636.ms 2023012 gia dinh ba Hong
13/01/2023 300,000.00 400888.130123.121037.UNG HO MS 2022.012(GIA DINH BA HONG)-130123-12:10:37 400888
13/01/2023 1,000.00 IBVCB.2971998182.5.CT tu 1029358750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/01/2023 1,000.00 IBVCB.2971991074.w.CT tu 0861000042294 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/01/2023 1,000.00 IBVCB.2971968336.15.CT tu 1028812163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/01/2023 1,000.00 IBVCB.2971951740.15.CT tu 9569423510 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/01/2023 1,000.00 IBVCB.2971851594.e.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/01/2023 500,000.00 MBVCB.2971844531.Ung ho MS 2023.012.CT tu 0071001318926 NGUYEN THI ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 550,000.00 433126.130123.111840.Ung ho NCHCCCL Trang 0346864197
13/01/2023 400,000.00 MBVCB.2971590909.UNG HO MS 2023.012 - GIA DINH BA HONG.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 10,000.00 MBVCB.2971503919.Tra Xuan Binh giup 2ms 2023011 va 2023012.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/01/2023 500,000.00 144376.130123.103043.NGUYEN HAI HUNG chuyen khoan ung ho MS 2023 006 em Bui Thi Ngan
13/01/2023 10,000.00 MBVCB.2971405176.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.012 (gia dinh ba Hong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 200,000.00 020097041501131017342023man8449674.14973.101735.2023.012
13/01/2023 100,000.00 IBVCB.2971235050.Giup ma so 2023.012 gia dinh ba Hong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/01/2023 500,000.00 286372.130123.095356.UNG HO MS 2023.012 (GIA DINH BA HONG)-130123-09:53:19 286372
13/01/2023 500,000.00 588590.130123.091447.UNG HO MS 2023008 CHI VO THI KHUONG
13/01/2023 50,000.00 0200970415011309142920230kqG392451.79642.091429.ung ho MS2021335
13/01/2023 500,000.00 730613.130123.091400.VCB;0011002643148;NGUYEN KIM ANH chuyen khoan MS 2023012
13/01/2023 500,000.00 571660.130123.091128.UNG HO MS 2023007gia dinh Chi Lan
13/01/2023 500,000.00 MBVCB.2970884272.ms 2023 012 uh gia dinh ba Hong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/01/2023 100,000.00 521936.130123.085216.MS2023 012 gia dinh ba Hong
13/01/2023 100,000.00 502252.130123.084714.MS 2023 012 gia dinh ba Hong
13/01/2023 200,000.00 MBVCB.2970808465.MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 500,000.00 MBVCB.2970752465.MS 2023.012 (gia dinh ba Hong).CT tu 0021002120988 DO HONG QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 500,000.00 0200970415011308344720234xyS361805.60949.083448.Ung ho MS 2023.012( gia dinh ba Hong)
13/01/2023 300,000.00 517347.130123.083018.MS 2023 012 ung ho gia dinh ba Hong
13/01/2023 175,000.00 ATM_FTF.10800545.118705.20230113.082720.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
13/01/2023 200,000.00 0200970415011308265620238Czd356327.57714.082657.ung ho gd co Hong.Ms 2023012
13/01/2023 200,000.00 MBVCB.2970706705.MINHhdSSHPC Ung ho MS 2023.012 gia dinh ba Hong.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 200,000.00 SHGD:10001164.DD:230113.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2023.012 HONG
13/01/2023 10,000.00 364316.130123.080626.Vinh Nam ung ho ms 2023 012 gia dinh ba Hoang Thi Hong
13/01/2023 100,000.00 915710.130123.075640.VCB;0011002643148;DUONG THI QUYEN MS 2023012 gia dinh ba Hong
13/01/2023 500,000.00 660426.130123.074021.ung ho MS 2023.012 (gia dinh ba Hong)
13/01/2023 150,000.00 MBVCB.2970517061.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.012 (gia dinh ba Hong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 200,000.00 233960.130123.070807.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 012 gia dinh ba hong
13/01/2023 100,000.00 020097041501130659292023WXUC315980.34167.065929.ung ho 2021.335thieudangkhoi
13/01/2023 500,000.00 547816.130123.064652.Ung ho MS 2023.011 ba Nguyen Thi Sen FT23013462690497
13/01/2023 50,000.00 MBVCB.2970351156.Ung ho MS 2023.011.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 100,000.00 204467.130123.062144.Ms 2021 335 thieu dang khoi
13/01/2023 20,000.00 MBVCB.2970286799.Ung ho MS 2023.006 (Em Bui Thi Ngan).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 20,000.00 MBVCB.2970285927.Ung ho MS 2023.007 (gia dinh chi Lan).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/01/2023 500,000.00 521031.130123.050301.ung ho ma so 2023.011 ba Nguyen Thi Sen FT23013277998883
13/01/2023 25,000.00 236948.130123.002456.MS 2023.011.hunghoaiduc
14/01/2023 300,000.00 MBVCB.2981443069.ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 20,000.00 980969.140123.221508.VCB;0011002643148;PHAN TANH chuyen khoan
14/01/2023 100,000.00 845482.140123.220537.Ung ho MS 2023013 be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 100,000.00 901371.140123.215233.Uh MS 2023 013 be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 500,000.00 176790.140123.213711.Ung ho MS 2023.013 be Nguyen Tan Tai FT23016841462930
14/01/2023 100,000.00 372493.140123.212903.Ung ho MS 2023 012 gia dinh ba Hong
14/01/2023 100,000.00 368763.140123.212432.Ung ho MS 2023 013 be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 200,000.00 MBVCB.2981174203.UNG HO MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 300,000.00 366664.140123.212141.UNG HO NCHCCCL
14/01/2023 100,000.00 632283.140123.205847.Ung ho NCHCCCL loan 0334899118
14/01/2023 20,000.00 599411.140123.204923.UNG HO NCHCCCL MA THI THU HA 0933993656
14/01/2023 10,000.00 MBVCB.2980865746.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.013(be NGUYEN TAN TAI).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 100,000.00 729513.140123.202052.TRAN THI THANH BINH chuyen tien ung ho Ms 2022.274 Le Van Danh
14/01/2023 150,000.00 MBVCB.2980851120.MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai).CT tu 0751000044580 PHU CO PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 200,000.00 MBVCB.2980845243.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.004(be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 200,000.00 MBVCB.2980819258.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.003(ong Nguyen Dinh Tu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 50,000.00 800318.140123.194730.Ung ho MS 2023.012 gia dinh ba Hong
14/01/2023 100,000.00 313689.140123.193436.MS 2023 013 be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 40,000.00 020097041501141910472023UeGa412316.59436.191047.ung ho MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14/01/2023 150,000.00 MBVCB.2980440547.ung ho MS 2023.013 (be nguyen tan tai).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 200,000.00 020097041501141818162023jCFF384534.32171.181817.ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai)
14/01/2023 50,000.00 911518.140123.181128.UNG HO MS 2023.013
14/01/2023 500,000.00 MBVCB.2980113051.MS 2023.009 DANG NGOC TUAN.CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 500,000.00 MBVCB.2980038006.MS 2023.013 NG. TAN TAI.CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 500,000.00 020097041501141643442023ZPnt328163.76686.164344.ung ho MS2023013
14/01/2023 200,000.00 020097041501141628002023qkbV319302.67835.162800.ung ho MS 2023.012( gia dinh ba Hong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
14/01/2023 200,000.00 MBVCB.2979499536.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.013 (be Nguyen tan Tai).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 100,000.00 430798.140123.162633.VCB;0011002643148;Ung ho be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 200,000.00 020097041501141621452023Zq7z315898.64411.162146.ung ho MS 2023.011( ba Nguyen Thi Sen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
14/01/2023 500,000.00 MBVCB.2979473570.ms 2023 013 uh be Nguyen Tan Tai.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/01/2023 300,000.00 168616.140123.161829.ung ho MS 2023.013 ( be Nguyen Tan Tai)
14/01/2023 100,000.00 692326.140123.161716.NGUYEN THU TRANG chuyen khoan ung ho MS 2013 013 be Nguyen tan tai
14/01/2023 100,000.00 020097041501141617582023QZJ1313849.62293.161758.ung ho MS 2023.013( be Nguyen Tan Tai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
14/01/2023 300,000.00 249235.140123.160909.MS 2023.013 (Nguyen Tan Tai)
14/01/2023 1,000,000.00 416382.140123.160739.Ho Lan Anh ung ho MS 2023.013 be Nguyen Tan Tai FT23014127961268
14/01/2023 500,000.00 546748.140123.155220.ung ho MS 2023 013 be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 100,000.00 020097041501141549052023D0lt298146.46267.154906.MS 2023.013 Nguyen Tan Tai
14/01/2023 100,000.00 581105.140123.154613.UNG HO NCHCCCL THANH HAI 0945908869
14/01/2023 200,000.00 418252.140123.153852.ung ho ms 2023012( gia dinh ba hong)
14/01/2023 50,000.00 MBVCB.2979214747.MS2023.013( Be Nguyen Tan Tai).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 100,000.00 MBVCB.2979186040.ung ho MS 2023.013 ( be Nguyen Tan Tai).CT tu 0441000642492 NGUYEN THI KIM TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 100,000.00 039595.140123.152058.Bo me be Dau ng ho MS 2023 013
14/01/2023 50,000.00 233691.140123.145134.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 013
14/01/2023 100,000.00 776932.140123.144432.ung ho MS 2023013 be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 200,000.00 196077.140123.141850.UNG HO MS 2023.013( BE NGUYEN TAN TAI)
14/01/2023 100,000.00 774429.140123.141524.Ung ho MS2023013 chuc con mau khoe
14/01/2023 200,000.00 020097041501141414422023wK8d254219.2314.141442.ung ho MS 2013.103 ( be Nguyen Tan Tai)
14/01/2023 100,000.00 MBVCB.2978763830.ung ho be Nguyen Tan Tai MS 2023-013.CT tu 0611001898074 DANG THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 300,000.00 138992.140123.141054.Van chuyen be Nguyen Tan Tai Vinh Long FT23014964805642
14/01/2023 200,000.00 626634.140123.140034.LAI SON TUNG Chuyen tien ung ho MS2023007 Gia dinh chi Lan
14/01/2023 100,000.00 604159.140123.135313.PHAM MINH HOANG Ung ho MS 2023013 be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 500,000.00 087437.140123.134632.HTTT ung ho MS 2023.013 be Nguyen Tan Tai FT23014780026702
14/01/2023 500,000.00 943079.140123.131740.HOANG THI THU HANG Chuyen tien ung ho MS 2023013 Nguyen Tan Tai
14/01/2023 300,000.00 921302.140123.131032.Ung ho MS 2023013 Be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 300,000.00 169088.140123.130628.UNG HO MS 2022.013(BE NGUYEN TAN TAI)-140123-13:06:28 169088
14/01/2023 50,000.00 MBVCB.2978466893.Ung ho MS 2023.13 ( be Nguyen Tan Tai ).CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 200,000.00 864143.140123.125159.Chuyen tien ung ho MS2023 013 Be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2978334044.MS 2023.013 be NGUYEN TAN TAI.CT tu 0071000828584 NGUYEN THI NGOC THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 200,000.00 MBVCB.2978249412.Nhaahn ung ho ms 2023.013.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 200,000.00 399652.140123.120824.VCB;0011002643148;MS 2023011 ba Nguyen Thi Sen
14/01/2023 200,000.00 020097041501141142102023E3XI190270.38531.114211.VU MINH TAI Chuyen tien ung ho MS 2023.012 (gia dinh ba Hong)
14/01/2023 100,000.00 IBVCB.2977996068.Giup ma so 2023.013 be Nguyen Tan Tai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/01/2023 500,000.00 534285.140123.112312.Ung ho MS 2023 013 be Nguyen Tan Tai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14/01/2023 200,000.00 074373.140123.111242.MS 2023 013 be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 200,000.00 MBVCB.2977869476.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 013 chau Nguyen tan Tai.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 100,000.00 625480.140123.111107.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 013
14/01/2023 100,000.00 182427.140123.105646.MS 2023 013 be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 200,000.00 627681.140123.102123.IBFT Ung ho ms 2023.013be nguyen tan tai
14/01/2023 100,000.00 818891.140123.102101.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 012
14/01/2023 100,000.00 763019.140123.101853.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 013
14/01/2023 3,000,000.00 955874.140123.101609.Ong Tu Van giup dong vien ms 2023 013 be Nguyen Tan Tai FT23014384020580
14/01/2023 3,000,000.00 MBVCB.2977461569.Ung ho MS2023.013.CT tu 0021000238445 LE ANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 500,000.00 MBVCB.2977448743.Chuyen tien ung ho MS 2023.013(be Nguyen Tan Tai).CT tu 0071004743671 PHAN THI NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 3,000,000.00 650005.140123.100150.Ong Tu Van dong vien MS 2023012 gia dinh ba Hong
14/01/2023 300,000.00 MBVCB.2977387355.Ung ho MS 2023.013(Nguyen Tan Tai).CT tu 0691002931730 TRAN TUAN NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 500,000.00 887492.140123.094915.ung ho MS 2023 13 chau Nguyen Tan Tai FT23014910048261
14/01/2023 100,000.00 MBVCB.2977306246.MS.2023.013.CT tu 0691000332335 PHAM THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 200,000.00 777348.140123.093454.MS 2023 013
14/01/2023 200,000.00 MBVCB.2977233993.ung ho MS 2023.013 be nguyen tan tai.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.2977165577.ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai).CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 500,000.00 MBVCB.2977130735.ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai).CT tu 0721005093616 BUI THI THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 200,000.00 650610.140123.090600.Ung ho MS 2023 013 be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 250,000.00 MBVCB.2977129177.benh ung thu .CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/01/2023 300,000.00 MBVCB.2977060901.Ung ho MS 2023.013(be Nguyen Tan Tai).CT tu 0721000640675 VO THAI HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 200,000.00 020097041501140848442023rALb106602.55723.084845.MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai)
14/01/2023 10,000.00 MBVCB.2977021253.co chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.013 (be Nguyen Tan Tai).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2977011997.MS 2023.013.CT tu 0181001287007 TRAN VINH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 200,000.00 MBVCB.2976989470.ung ho?MS 2023.013?(be Nguyen Tan Tai).CT tu 0871004256514 PHAM THI BICH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 500,000.00 785551.140123.083905.TRAN THI HONG HA Chuyen tien ho tro anh Dang Ngoc Tuan o Huong Tra TT Hue
14/01/2023 100,000.00 MBVCB.2976987724.MS 2023.013.CT tu 0451000280557 VU QUOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 300,000.00 753587.140123.082837.Ung ho MS 2023013 be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 200,000.00 428766.140123.082727.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 013 be nguyen tan tai
14/01/2023 500,000.00 MBVCB.2976939334.ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai).CT tu 0121001819997 NGUYEN TAN TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 200,000.00 959216.140123.082724.MS 2023.013(BENGUYEN TAN TAI)-140123-08:27:21 959216
14/01/2023 200,000.00 MBVCB.2976923621.MS 2023.013.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 200,000.00 647166.140123.081249.Ung ho MS 2023 013 be Nguyen Tan Tai
14/01/2023 500,000.00 MBVCB.2976863184.Ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai).CT tu 0721000622360 LE THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 10,000.00 440983.140123.080921.Vinh Nam ung ho ms 2023 013 Nguyen Tan Tai
14/01/2023 100,000.00 MBVCB.2976849502.MS 2023.012.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 50,000.00 279340.140123.080349.Ung ho Be Nguyen Tan Tai MS 2023.013
14/01/2023 100,000.00 MBVCB.2976827404.MS 2023.013 (Be Nguyen Tan Tai).CT tu 0441000748731 LE NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 150,000.00 MBVCB.2976743311.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.013 (be Nguyen Tan Tai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 500,000.00 617863.140123.073831.MS 2023013 Ng Tan Tai
14/01/2023 500,000.00 919496.140123.060847.UNG HO MS 2023.009 (ANH DANG NGOC TUAN)-140123-06:08:47 919496
14/01/2023 300,000.00 MBVCB.2976537346.ms 2023 012 gia dinh ba HONG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/01/2023 200,000.00 MBVCB.2976526397.ms 2023 008 chi vo thi khuong.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/01/2023 100,000.00 MBVCB.2976535694.ms 2023 005 anh lam ngoc diep.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2976493921.ung ho MS 2023.012 gia dinh ba Hong, tinh Quang Tri.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/01/2023 500,000.00 890418.140123.005101.UNG HO MS 2023.011 (BA NGUYEN THI SEN)-140123-00:51:01 890418
14/01/2023 500,000.00 889349.140123.004441.UNG HO MS 2023.012 (GIA DINH BA HONG)-140123-00:44:38 889349
15/01/2023 200,000.00 MBVCB.2986457066.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.012( GD Ba Hong).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 200,000.00 MBVCB.2986450050.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.013( BenguyenTanTai).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 200,000.00 MBVCB.2986448454.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.014(PHAmNgocThinh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 100,000.00 020097041501152249132023SrSz946425.74149.224913.ung ho ms 2023.014 anh Pham Ngoc Thinh
15/01/2023 2,000,000.00 109736.150123.222624.PHAM ANH VY chuyen khoan ung ho MS 2023 014 Anh Pham Ngoc Thinh
15/01/2023 500,000.00 020097041501152213472023KaFs937102.65483.221347.ung ho NCHCCCL Hanh 0984706277
15/01/2023 500,000.00 143497.150123.215901.IBFT Ung ho MS 2023.014 Pham Ngoc Thinh
15/01/2023 100,000.00 02009704150115212338202320pZ918524.47794.212338.ung ho MS 2023.014(Anh Pham Ngoc Thinh)
15/01/2023 200,000.00 MBVCB.2986045509.NGUYEN QUOC TOAN uhms 2023.014 anh Pham Ngoc Thinh.CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 200,000.00 102596.150123.210247.IBFT Ung ho MS 2023.005 A.Lam Ngoc Diep
15/01/2023 200,000.00 238726.150123.205522.ung ho MS 2023 014
15/01/2023 5,000,000.00 005559.150123.204802.GD Uynh Ha ung ho MS 2023 012 GIA DINH BA HONG FT23016822940005
15/01/2023 5,000.00 MBVCB.2985922024.HUYNH THI NGA ung ho MS 2023.014(anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 200,000.00 MBVCB.2985916729.UNG HO MS 2023.014 (anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 300,000.00 522379.150123.203642.Thien Tri ung ho MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen)
15/01/2023 300,000.00 MBVCB.2985877833.ung ho chung .CT tu 0351001032274 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/01/2023 300,000.00 MBVCB.2985839959.Ung so MS 2023.014 (anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0071003594087 NGUYEN THI THUY HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 150,000.00 951388.150123.202206.MS 2023.014 FT23016646499490
15/01/2023 500,000.00 043320.150123.194854.Ung ho MS 2023 014 anh Pham Ngoc Thinh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15/01/2023 50,000.00 409797.150123.193802.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 014
15/01/2023 500,000.00 MBVCB.2985405623.Ung ho MS 2023- Pham Ngoc Thinh.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 500,000.00 MBVCB.2985244492.NGUYEN QUY LONG ung ho MS 2023.014 ( Anh Pham Ngoc Thinh ).CT tu 0021001585499 NGUYEN QUY LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 200,000.00 853586.150123.182457.ung ho MS 2023014 Anh Pham Ngoc Thinh
15/01/2023 100,000.00 MBVCB.2985151451. MS 2023 014.CT tu 0081000452594 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/01/2023 100,000.00 MBVCB.2984988655.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2023.013 be Nguyen Tan Tai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 200,000.00 955477.150123.171236.UNG HO MS 2023.014-150123-17:12:40 955477
15/01/2023 15,000.00 MBVCB.2984690240.Ms 2023.013 Be nguyen tan tai, so nha 06630 ap thanh hung, xa thanh trung, huyen binh tan, tinh vinh long..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 100,000.00 484280.150123.162757.MS 2023 014 Anh Pham Ngoc Thinh
15/01/2023 100,000.00 414947.150123.162334.Ung ho MS 2023.012 gia dinh ba Hong FT23016631511682
15/01/2023 300,000.00 MBVCB.2984534749.Ung ho MS 2023.014 (anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0181003638001 NGUYEN VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 200,000.00 MBVCB.2984423362.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.006(e Bui Thi Ngan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 200,000.00 MBVCB.2984415341.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.005(a Lam Ngoc Diep).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 100,000.00 857235.150123.153627.ung ho ma so 2023 011 Nguyen Thi Sen
15/01/2023 1,000,000.00 763350.150123.152326.UNG HO MS 2023 014 ANH PHAM NGOC THINH
15/01/2023 500,000.00 020097041501151519432023gDGt740978.77432.151944.LE MINH TAN Chuyen tien ung ho be nguyen tan tai
15/01/2023 500,000.00 020097041501151509112023uXdM736159.72742.150912.LE MINH TAN Chuyen tien ms2023.014 ung ho anh pham ngoc thinh
15/01/2023 200,000.00 020097041501151449472023cOdh727267.64163.144949.ung ho 2023.014
15/01/2023 100,000.00 020097041501151443392023KBjV724647.61575.144339.MS 2023.013 NGUYEN TAN TAI
15/01/2023 200,000.00 126851.150123.143731.TTTP ung ho Ms2023014 anh Pham Ngoc Thinh
15/01/2023 100,000.00 MBVCB.2983954073.MS 2023 .013.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 200,000.00 IBVCB.2983959195.2023. 014.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/01/2023 300,000.00 617060.150123.142203.Ung Ho MS 2023.014
15/01/2023 100,000.00 224267.150123.140434.VCB;0011002643148;Ung ho Ms 2023013 be Nguyen Tan Tai
15/01/2023 100,000.00 020097041501151356092023ZVTT704628.42164.135610.Ms 2023.014 (pham ngoc thinh)
15/01/2023 3,000,000.00 468685.150123.015158.Ung ho MS 2023.014 Anh Pham Ngoc Thinh
15/01/2023 500,000.00 MBVCB.2983790343.2023.014 (anh Pham ngoc thinh).CT tu 0071001332470 NGUYEN THI HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 500,000.00 826773.150123.134841.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 014 anh Pham Ngoc Thinh
15/01/2023 200,000.00 758591.150123.134301.ung ho MS 2023 014 Anh Pham Ngoc Thinh
15/01/2023 300,000.00 143251.150123.132850.Ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh)
15/01/2023 100,000.00 495968.150123.132649.ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh)
15/01/2023 95,000.00 668850.150123.132049.Ung ho MS 2023 014 Anh Pham Ngoc Thinh
15/01/2023 1,000,000.00 558631.150123.125226.UNG HO MS 2023 014 ANH PHAM NGOC THINH
15/01/2023 500,000.00 728302.150123.124601.MS 2023014 anh Pham Ngoc Thinh
15/01/2023 500,000.00 MBVCB.2983501183.ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0251002492483 PHAM NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 100,000.00 MBVCB.2983506040.Ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0651000627737 NGUYEN MANH CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 100,000.00 MBVCB.2983482699.Ung ho MS 2023.014 (anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0081000447868 NGUYEN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 1,000,000.00 673291.150123.123035.ISL20230115123024913-TRAN VAN NGHE ung ho MS 2023.014 Pham Ngoc Thinh
15/01/2023 500,000.00 MBVCB.2983423539.MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0781000462055 TRINH VAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 50,000.00 030429.150123.122459.Ung ho MS 2023.014 anh Pham Ngoc Thinh FT23016733981604
15/01/2023 1,000,000.00 664797.150123.001128.Ung ho qua bao vietnamnet. Ung ho MS 2p23.014(Anh Pham Ngoc Thinh)
15/01/2023 5,000,000.00 774148.150123.120925.UNG HO MS 2023.014 (ANH PHAM NGOC THINH)-150123-12:09:22 774148
15/01/2023 500,000.00 313648.150123.120610.Cao Hoang Tuan Phong chuyen tien ung ho MS 2023.013 be Nguyen Tan Tai
15/01/2023 100,000.00 696865.150123.120448.MS 2023014 Anh Pham Ngoc Thinh
15/01/2023 100,000.00 805330.150123.120001.VU VAN CONG Chuyen tien ms 2023014 pham ngoc thinh
15/01/2023 300,000.00 MBVCB.2983272620.MS 2023.014 (anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0011001132360 KHUC NGOC GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2983215892.ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 50,000.00 236011.150123.113340.Ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh)
15/01/2023 500,000.00 MBVCB.2983047716.ms 2023 014 uh anh Pham Ngoc Thinh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/01/2023 200,000.00 582387.150123.105907.ung ho hoan canh ms 2023014
15/01/2023 500,000.00 019494.150123.104927.Ung ho MS 2023 014 anh Pham Ngoc Thinh
15/01/2023 200,000.00 MBVCB.2982928034.ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0071003576782 DO VAN THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 100,000.00 MBVCB.2982905743.MS 2023.014(Pham Ngoc Thinh).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 200,000.00 MBVCB.2982861878.Ung ho MS 2023.014.CT tu 0441003719495 DOAN NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 500,000.00 788656.150123.103440.MS 2023.013 Nguyen Tan Tai FT23016300831217
15/01/2023 100,000.00 780916.150123.102926.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 014 pham ngoc thinh
15/01/2023 200,000.00 347721.150123.102711.VCB;0011002643148;NCHCCCL
15/01/2023 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..34753296726.34753296726-0354029870-LE KHANH LINH chuyen tien mien phi qua MoMo
15/01/2023 500,000.00 898133.150123.102250.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 014 anh pham ngoc thinh
15/01/2023 500,000.00 750981.150123.101759.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thanh Phuong 0379091083 FT23016820101827
15/01/2023 100,000.00 837132.150123.100944.Ung ho NCHCCCL quynh
15/01/2023 50,000.00 MBVCB.2982701275.Ung ho MS 2023.013.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 10,000.00 MBVCB.2982636618.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 200,000.00 753439.150123.095149.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 014 anh pham ngoc thinh
15/01/2023 200,000.00 MBVCB.2982561823.Dong gop Tu Thien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 500,000.00 676370.150123.093518.UNH HO MS 2022.013(BE NGUYEN TAN TAI)-150123-09:35:02 676370
15/01/2023 20,000.00 805781.150123.081118.Ung ho NCHCCCL Dang Ngoc Dan Thanh 0854508910
15/01/2023 200,000.00 327963.150123.080729.NGUYEN THI THUY HANH chuyen khoan ung ho MS 2022 072
15/01/2023 200,000.00 792784.150123.080125.Ung ho NCHCCCL V.Anh 0908121078
15/01/2023 150,000.00 MBVCB.2982118846.NGUYEN DINH THINH chuyen tien.CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/01/2023 100,000.00 842092.150123.074706.Ung ho NCHCCCL Ha Anh Dao 0982860243
15/01/2023 300,000.00 623163.150123.073929.UNG HO MS 2023.008 (CHI VO THI KHUONG)-150123-07:39:37 623163
15/01/2023 300,000.00 622504.150123.073718.UNG HO MS 2023.007 (GIA DINH CHI LAN)-150123-07:37:15 622504
15/01/2023 100,000.00 210038.150123.070045.Ms 2023 013
15/01/2023 50,000.00 725749.150123.060241.Ung ho MS 2023013 be Nguyen Tan Tai
15/01/2023 20,000.00 MBVCB.2981857290.Ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 300,000.00 951384.160123.223658.Ung ho MS 2023 014
16/01/2023 100,000.00 900752.160123.222357.MS 2023.014 ANH PHAM NGOC THINH-160123-22:23:56 900752
16/01/2023 100,000.00 899817.160123.222220.MS 2023.008 CHI VO THI KHUONG-160123-22:22:02 899817
16/01/2023 200,000.00 MBVCB.2992488354.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.008(chi Vo Thi Khuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 200,000.00 MBVCB.2992451887.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.007(gd chi Lan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 50,000.00 295725.160123.205752.ung ho nchcccl dinh phuoc loi 0399434394 FT23016131211824
16/01/2023 500,000.00 MBVCB.2992021702.ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong).CT tu 0251002492483 PHAM NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 5,000.00 IBVCB.2992000469.UNG HO MS 2023 013 BE TAI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 5,000.00 IBVCB.2991993319.UNG HO MS 2023 012 BA HONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 5,000.00 IBVCB.2991985054.UNG HO MS 2023 011 BA SEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 5,000.00 IBVCB.2991982183.UNG HO MS 2023 010 CHI THUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 5,000.00 IBVCB.2991978882.UNG HO MS 2023 009 ANH TUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 5,000.00 IBVCB.2991975817.UNG HO MS 2023 008 CHI KHUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 500,000.00 MBVCB.2991414848.chuyen tien ung ho ms 2023.014 anh PHAM NGOC THINH.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 100,000.00 363676.160123.182429.ung ho NCHCCCL
16/01/2023 100,000.00 MBVCB.2991299692.Ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong).CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 300,000.00 MBVCB.2991273744.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2023.014(Anh PHAM NGOC THINH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 500,000.00 MBVCB.2991241985.Ms 2023008 vo thi Khuong.CT tu 0721000604952 PHAM NGOC CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2991213654.TRAN ANH TUAN, LIEU THI ung ho MS 2023.008(Chi VO THI KHUONG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 500,000.00 816767.160123.174306.ung ho ms 2023002 be vy ms 2023004 be thinh ms 2023007 c lan ms 2023009 a tuan ms 2023013 be tai moi ms 100k a sinh phuc gui
16/01/2023 20,000.00 MBVCB.2990779516.LD 22069.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 20,000.00 MBVCB.2990757857.ms 2023 014.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 30,000.00 MBVCB.2990739008.Ms 2023 008 Vo thi khuong.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 50,000.00 MBVCB.2990716284.ms 2023 013 Tan Tai.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 5,000,000.00 MBVCB.2990179248.Ung ho ms 2023.008 chi Vo Thi khuong.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 500,000.00 MBVCB.2990153306.MS 2023.013 be Nguyen Tan Tai.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 500,000.00 MBVCB.2990061460.MS 2023.008 chi Vo Thi Khuong.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 500,000.00 606399.160123.152922.ung ho MS 2023013 be Nguyen Tan Tai
16/01/2023 400,000.00 340551.160123.152846.UNG HO MS 2023.013 BE NGUYEN TAN TAI
16/01/2023 300,000.00 576169.160123.150620.UNG HO MS 2023.014(ANH PHAM NGOC THINH)-160123-15:06:15 576169
16/01/2023 100,000.00 809151.160123.145723.Ung ho MS 2023008 Chi Vo Thi Khuong
16/01/2023 300,000.00 301882.160123.145553.ung ho MS 2023.013 FT23016059942790
16/01/2023 10,000.00 MBVCB.2989334468.Tra Xuan Binh giup 2ms 2023013 va 2023014.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 1,000,000.00 497809.160123.133857.UNG HO MS 2023.014 (ANH PHAM NGOC THINH)-160123-13:38:48 497809
16/01/2023 700,000.00 020097041501161244162023quGj217579.28960.124416.Yen Nu cho Ms 2023.012 gd ba Hong
16/01/2023 1,000,000.00 871756.160123.003733.Vu Thuy Hanh HN ung MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh)
16/01/2023 1,000.00 IBVCB.2988831835.AST.CT tu 1028379251 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 200,000.00 SHGD:10002873.DD:230116.BO:PHAM HOAI PHUC.Remark:Ung ho MS 2023.008 chi Vo Thi Khuong ChargeDetails OUR
16/01/2023 100,000.00 352077.160123.113048.Le Duc Nghia ung ho MS. 2023.014
16/01/2023 100,000.00 389554.160123.112830.Le Duc Nghia ung ho MS.2023.013
16/01/2023 5,000,000.00 951296.160123.101541.ong Tu Van ho tro MS 2023014
16/01/2023 1,000.00 IBVCB.2987753716.e.CT tu 1022351475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 1,000,000.00 813367.160123.095413.ung ho MS2023009A Tuan BIC
16/01/2023 1,000,000.00 739962.160123.094225.ung ho MS2023013 Be Tai BIC
16/01/2023 100,000.00 MBVCB.2987630918.MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 50,000.00 SHGD:10000562.DD:230116.BO:NGUYEN THANH HAI.Remark:NGUYEN THANH HAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2023.012
16/01/2023 50,000.00 284233.160123.092947.Ung ho Anh Pham Ngoc Thinhj MS 2023.014
16/01/2023 1,000,000.00 SHGD:10000110.DD:230116.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043623011493796)Ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai). so nha 0630 ap Thanh Hung, xa Thanh Trung, huyen Binh Tan, tinh Vinh Long ?(NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
16/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2987517461.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2023.008(chi vo thi khuong).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 1,000.00 IBVCB.2987400638.w.CT tu 0821000100811 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 1,000.00 IBVCB.2987388002.w.CT tu 1029358750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 1,000.00 IBVCB.2987306008.e.CT tu 1020935089 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 1,000.00 IBVCB.2987291153.df.CT tu 1022346021 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 1,000.00 IBVCB.2987287449.w.CT tu 9569423510 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 1,000.00 IBVCB.2987268592.w.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 200,000.00 MBVCB.2987264734. MINHhdSSHPC ung ho MS2023.014 anh Pham Ngoc Thinh.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 1,000.00 IBVCB.2987254737.w.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 1,000.00 IBVCB.2987246184.ww.CT tu 9569423719 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 150,000.00 MBVCB.2987242563.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.013 be Nguyen Tan Tai.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 10,000.00 096284.160123.081458.quyen gop
16/01/2023 300,000.00 227752.160123.081244.UNG HO MS 2023.008(CHI VO THI KHUONG)-160123-08:12:44 227752
16/01/2023 500,000.00 IBVCB.2987018871.ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong).CT tu 0181000296943 TRAN THANH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 100,000.00 668722.160123.075532.ung ho MS 2023013 be Nguyen Tan Tai
16/01/2023 100,000.00 651207.160123.074804.MS 2023008
16/01/2023 100,000.00 IBVCB.2986982213.Giup ma so 2023. 014 anh Pham Ngoc Thinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 200,000.00 392224.160123.073135.HieuTran UH MS 2023.010 - chi Tran Thi Thuy FT23016060904245
16/01/2023 2,000,000.00 007069.160123.070001.Ngo Thi Kieu Lien MS 2023.013 be NGUYEN TAN TAI
16/01/2023 500,000.00 349649.160123.060557.Ung ho MS 2023.014 Pham Ngoc Thinh FT23016662097722
16/01/2023 500,000.00 969825.160123.055511.ung ho ms 2023014 anh pham ngoc thinh
16/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2986744184.ung ho MS 2023.014 Anh Pham Ngoc Thinh.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 20,000.00 MBVCB.2986738437.Ung ho MS 2023.009 (Anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 200,000.00 MBVCB.2986730562.MS 2023013.CT tu 0021000769098 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 300,000.00 MBVCB.2986721572.MS 2023014.CT tu 0021000769098 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/01/2023 150,000.00 MBVCB.2986713364.Ung ho?MS 2023.007?Gia dinh chi Lan.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 150,000.00 MBVCB.2986715485.Ung ho MS 2023.013?be?Nguyen Tan Tai.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 200,000.00 177890.160123.021548.MS 2023.014 (ANH PHAM NGOC THINH)-160123-02:15:48 177890
16/01/2023 100,000.00 MBVCB.2986622081.ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0611001914250 NGUYEN MINH HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 200,000.00 MBVCB.2986573968.UH MS2023.012( gia dinh ba hong ).CT tu 0771000576042 DANG DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 500,000.00 020097041501152346562023JKJ9956472.83368.234656.ung ho MS 2023.014 (anh Pham Ngoc Thinh)
16/01/2023 200,000.00 MBVCB.2986524677.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 014 Anh Pham Ngoc Thinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/01/2023 200,000.00 MBVCB.2986510505.ung ho ms 2023.014(anh pham ngoc thinh).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 1,000,000.00 IBVCB.2999349792.ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong).CT tu 0011001061343 DINH THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 1,000,000.00 IBVCB.2999333524.ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0011001061343 DINH THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 50,000.00 MBVCB.2999296682.Ung ho NCHCCCL - Cam on doi ngu chuong trinh!.CT tu 0351001179015 NGUYEN THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 300,000.00 596825.170123.224204.ung ho MS 2023 008 Chi Vo Thi Khuong
17/01/2023 20,000.00 MBVCB.2999042594.MS 2023.014 (anh Pham Ngoc Thinh) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 10,000.00 MBVCB.2998902232.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.0 2023.015(ba Tran Thi Hoa).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 300,000.00 IBVCB.2998241147.HO THI DIEP chuyen khoan:ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong).CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 300,000.00 IBVCB.2998225201.HO THI DIEP chuyen khoan:ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 50,000.00 078866.170123.190432.Ung ho Ba Tran Thi Hoa MS 2023.015
17/01/2023 100,000.00 MBVCB.2997570798.Gd Linh Son ung ho ba Hoa ms2023.015.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 200,000.00 MBVCB.2997486620.Gd Linh Son ung ho gia dinh ba Hong ms 2023.012.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 200,000.00 MBVCB.2997470010.Gd Linh Son ung ho be Nguyen Tan Tai ms 2023. 013.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 150,000.00 MBVCB.2997452906.Gd Linh Son ung ho anh Pham Ngoc Thinh ms 2023.014 .CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 500,000.00 799627.170123.170818.Ung ho MS 2023 015 ba Tran Thi Hoa Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
17/01/2023 50,000.00 685194.170123.165732.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 015
17/01/2023 200,000.00 492711.170123.164759.MS 2023.015 (BA TRAN THI HOA)-170123-16:48:05 492711
17/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2997040948.ung ho MS 2023.010 (chi Tran Thi Thuy).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2997036675.ung ho MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2997023252.ung ho MS 2023.012 (gia dinh ba Hong).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2997013585.ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2997009164.ung ho MS 2023.014 (anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2996994610.ung ho MS 2023.008 (chi Vo Thi Khuong).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2996990148.ung ho MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 300,000.00 541634.170123.161631.Nguyen Thi Diep Thanh 0919975888 ung ho NCHCCCL FT23017869690425
17/01/2023 100,000.00 MBVCB.2996562835.Bich Ngoc ung ho 5 o banh mi.CT tu 1021350542 NGUYEN HUU HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 100,000.00 MBVCB.2996551688.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0071001321244 LAM BA THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 50,000.00 MBVCB.2996348145.MA SO MS 2023 014 BE NGUYEN TAN TAI.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 50,000.00 MBVCB.2996323939.MA SO MS 2023 014 ANH PHAM NGOC THINH.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 50,000.00 MBVCB.2996311711.MA SO MS 2023 008 CHI VO THI KHUONG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 50,000.00 MBVCB.2996296672.MA SO MS 2023 015 BA TRAN THI HOA.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 50,000.00 MBVCB.2996285549.Ung ho MS 2023.015.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 10,000.00 MBVCB.2996125762.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 200,000.00 MBVCB.2995922464.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 015 ba Tran Thi Hoa.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 5,500.00 518484.170123.140710.Ung ho MS 2023 015 NAM MO A DI DA PHAT
17/01/2023 5,500.00 497412.170123.140324.Ung ho MS 2023 014 NAM MO A DI DA PHAT
17/01/2023 5,500.00 489702.170123.140200.Ung ho MS 2023 013 NAM MO A DI DA PHAT
17/01/2023 5,500.00 482059.170123.140043.Ung ho MS 2023 012 NAM MO A DI DA PHAT
17/01/2023 200,000.00 MBVCB.2995803671.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.014( anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 1,000,000.00 681529.170123.134518.NTH ung ho MS 2023014 Anh Pham Ngoc Thinh
17/01/2023 100,000.00 101139.170123.134226.MS 2023.015 ung ho ba Tran Thi Hoa FT23017563266655
17/01/2023 100,000.00 087632.170123.133735.MS 2023.008 ung ho chi Vo Thi Khuong FT23017092750143
17/01/2023 50,000.00 MBVCB.2995579403.VU BICH THUY chuyen tien (ms 2023015 )ba tran thi hoa.CT tu 0711000304541 VU BICH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 5,000,000.00 915231.170123.130216.Cv Bmt
17/01/2023 500,000.00 MBVCB.2995423736.Ung ho ms 2023.015(Tran Thi Hoa).CT tu 0101000703056 TRAN DUY RO NIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 20,000.00 258168.170123.124059.UNG HO MS 2023.008 (CHI VO THI KHUONG).-170123-12:41:09 258168
17/01/2023 20,000.00 255799.170123.123759.UNG HO MS 2023.015 (BA TRAN THI HOA).-170123-12:37:59 255799
17/01/2023 50,000.00 805946.170123.123412.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023015 ba Tran Thi Hoa
17/01/2023 50,000.00 MBVCB.2995217780.UH MS 2023.015.CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 200,000.00 665663.170123.120642.Ung ho hoan canh MS 2023015
17/01/2023 200,000.00 MBVCB.2995145434.ung ho MS 2023.015 ( ba Tran Thi Hoa ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 1,000.00 IBVCB.2995103436.e.CT tu 1020935089 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 2,500,000.00 972875.170123.105959.BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T1.1.2023 - MS 2023 005 ANH LAM NGOC DIEP
17/01/2023 100,000.00 972872.170123.105938.BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T1.1.2023 - MS 2023 002 BE TRAN HOANG LE VY
17/01/2023 100,000.00 399699.170123.105503.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 014
17/01/2023 100,000.00 387705.170123.105320.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 015
17/01/2023 1,000.00 IBVCB.2994647113.we.CT tu 9569423719 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 1,000.00 IBVCB.2994630150.w.CT tu 1028379251 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 1,000.00 IBVCB.2994610720.e.CT tu 1022351475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 500,000.00 604577.170123.104217.Ung ho MS 2023 015 ba Tran Thi Hoa
17/01/2023 300,000.00 MBVCB.2994489377.ung ho MS 2023.012 (gia dinh Ba Hong).CT tu 0371000474538 THAI NGOC DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 1,000.00 IBVCB.2994430233.e.CT tu 0821000100811 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 1,000.00 IBVCB.2994408948.e.CT tu 1022346021 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 1,000.00 IBVCB.2994371419.w.CT tu 9569423510 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 1,000.00 IBVCB.2994352963.w.CT tu 1028810355 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 100,000.00 MBVCB.2994356050.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.015 Tran Thi Hoa.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 1,000.00 IBVCB.2994343570.w.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 1,000.00 IBVCB.2994326509.we.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 500,000.00 702370.170123.100413.ung ho MS 2023013
17/01/2023 100,000.00 914258.170123.100124.MS 2023 015 ba Tran Thi Hoa
17/01/2023 100,000.00 647918.170123.095628.ung ho MS 2023014 a Pham Ngoc Thinh
17/01/2023 200,000.00 537424.170123.095212.MS 2023015
17/01/2023 300,000.00 MBVCB.2994156780.UNG HO MS 2023.015 - BA TRAN THI HOA.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 200,000.00 939640.170123.093250.BUI VAN DIEN Chuyen tien ung ho MS 2023014 Pham Ngoc Thinh
17/01/2023 20,000.00 MBVCB.2993994906.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms2023.101.Tran Thi Thuy.CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 20,000.00 MBVCB.2993989469.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms 2023.007gd chi Lan.CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 20,000.00 MBVCB.2993973630.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms 2023.006.Bui Thi Ngan.CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 300,000.00 037272.170123.084934.UNG HO MS 2023.015(BA TRAN THI HOA)-170123-08:49:16 037272
17/01/2023 200,000.00 502558.170123.082411.ung ho MS 2023 015
17/01/2023 100,000.00 IBVCB.2993618927.Giup ma so 2023.015 ba Tran Thi Hoa .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/01/2023 300,000.00 782434.170123.081758.Ung ho MS 2023.014- Anh Pham Ngoc Thinh FT23017023881578
17/01/2023 200,000.00 775233.170123.081347.Ung ho MS 2023.008 - chi Vo thi khuong FT23017006370473
17/01/2023 10,000.00 389282.170123.081051.Vinh Nam ung ho ms 2023 015 ba Tran Thi Hoa
17/01/2023 100,000.00 928018.170123.081116.Ung ho MS 2023015 ba Tran Thi Hoa
17/01/2023 10,000.00 435693.170123.080835.Vinh Nam ung ho ms 2023 014 anh Pham Ngoc Thinh
17/01/2023 100,000.00 MBVCB.2993539209.MS 2023.015.CT tu 0911000033623 VO CONG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 30,000.00 VCB.CTDK.12/05/2022.Ung ho NCHCCCL + Truong Thao + 0362905573. CT tu 0711000307748 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 20,000.00 VCB.CTDK.16/04/2022.ung ho NCHCCCL+Thao+0362905573. CT tu 0711000307748 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 3,000,000.00 808826.170123.073958.ong Tu Van ho tro dong vien MS2022015
17/01/2023 200,000.00 280255.170123.073257.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 015 ba tran thi hoa
17/01/2023 100,000.00 MBVCB.2993344884.Ung ho ms 2023.015 (tran thi hoa).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 100,000.00 MBVCB.2993344123.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 200,000.00 MBVCB.2993191170.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 008 chi Vo Thi Khuong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 20,000.00 MBVCB.2993131565.Ung ho MS 2023.010 (Chi Tran Thi Thuy).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 200,000.00 956466.170123.030955.MS 2023.013(BENGUYEN TAN TAI)-170123-03:09:45 956466
17/01/2023 25,000.00 MBVCB.2992983626.MS2023.011( ba Nguyen thi sen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/01/2023 50,000.00 814385.160123.234417.ung ho NCHCCCL
17/01/2023 20,000.00 020097041501162308032023xA0i730161.67806.230803.UNG HO NCHCCCL; NGUYEN THI MY PHUONG; SN 1965
18/01/2023 20,000.00 020097041501182340032023ZLsu555434.36952.234003.Ung ho NCHCCCL + Phung + 0945661673
18/01/2023 300,000.00 579025.180123.223427.MS 2023.012 gia dinh ba Hong FT23018781900468
18/01/2023 200,000.00 542818.180123.213610.2023.016 (EM LE HOANG KHA)-180123-21:36:10 542818
18/01/2023 5,000,000.00 533334.180123.212058.GHI RO UNG HO MS 2023.008 (CHI VO THI KHUONG)-180123-21:20:58 533334
18/01/2023 40,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..34951767000.34951767000-0349571073-H TAM KDOH chuyen tien mien phi qua MoMo
18/01/2023 10,000.00 MBVCB.3005128293.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.016(em Le Hoang Kha).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 300,000.00 232741.180123.200551.NHU LAN 0903011284 CK UNG HO CT NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY. MINH CAM ON FT23018593221524
18/01/2023 35,000.00 MBVCB.3004726675.Ung Ho NCHCCCL TRIEU KIEU DUNG 0913530615.CT tu 0361000337439 TRIEU KIEU DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 400,000.00 956066.180123.190857.UNG HO MS 2023.014 ANH PHAM NGOC THINH
18/01/2023 300,000.00 463913.180123.180815.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 016 em Le Hoang Kha
18/01/2023 300,000.00 436540.180123.180651.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 015 ba Tran Thi Hoa
18/01/2023 300,000.00 741126.180123.180533.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 008 chi Vo Thi Khuong
18/01/2023 500,000.00 871774.180123.173555.ung ho ms 2023015 ba tran thi hoa Tuyen Quang
18/01/2023 500,000.00 772033.180123.172204.ung ho ms 2023016 em le hoang kha
18/01/2023 125,000.00 249241.180123.171058.Ung ho ms 2020 016
18/01/2023 200,000.00 319833.180123.165952.MS 2023.016 (EM LE HOANG KHA)-180123-16:59:53 319833
18/01/2023 500,000.00 297035.180123.163443.UNG HO MS 2023.008 (CHI VO THI KHUONG)-180123-16:34:43 297035
18/01/2023 500,000.00 295235.180123.163244.UNG HO MS 2023.015 (BA TRAN THI HOA)-180123-16:32:42 295235
18/01/2023 500,000.00 180578.180123.163032.Ung ho MS 2023 016 Em Le Hoang Kha Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18/01/2023 500,000.00 292396.180123.162935.UNG HO MS 2023.005 (ANH LAM NGOC DIEP)-180123-16:29:36 292396
18/01/2023 500,000.00 289652.180123.162611.UNG HO MS 2023.016 (EM LE HOANG KHA)-180123-16:26:14 289652
18/01/2023 500,000.00 MBVCB.3003392306.Ms 2023.016 em Le Hoang Kha.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 20,000.00 SHGD:10020444.DD:230118.BO:LE THU HIEN.Remark:Ung ho NCHCCCL Le Thu Hien 0386902490
18/01/2023 50,000.00 MBVCB.3003113901.Ung ho MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 100,000.00 MBVCB.3003094913.Ung ho MS 2023.008 (chi Vo Thi Khuong).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 50,000.00 MBVCB.3003089076.Ung ho MS 2023.016 (em Le Hoang Kha).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.3002780378.O. BUI KIEN& B.DO THI KY giup MS 2023.016(em Le Hoang Kha, Thon Phu Son, X. Ham My, H. Ham Thuan Nam, BINH THUAN).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.3002758614.O.BUI KIEN& B.DO THI KY giup MS2023.013 (be Nguyen Tan Tai, Ap Thanh Hung, X.Thanh Trung, H. Binh Tan, VINH LONG).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 200,000.00 317986.180123.145947.MS2022.128 FT23018259782704
18/01/2023 50,000.00 969506.180123.145416.ung ho MS 2023.008
18/01/2023 50,000.00 968593.180123.145341.ung ho MS 2023.014
18/01/2023 50,000.00 967041.180123.145244.ung ho MS 2023.013
18/01/2023 50,000.00 964275.180123.145054.ung ho MS 2023.011
18/01/2023 500,000.00 233294.180123.143009.ung ho MS 2023.013 ng tan tai FT23018440367202
18/01/2023 50,000.00 925922.180123.142538.ung ho MS 2023.016
18/01/2023 5,500.00 606441.180123.142033.Ung ho MS 2023 016 NAM MO A DI DA PHAT
18/01/2023 300,000.00 MBVCB.3002138490.UNG HO MS 2023.016 (em Le Hoang Kha).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 100,000.00 110171.180123.130131.MS 2023.016 EM LE HOANG KHA-180123-13:01:31 110171
18/01/2023 100,000.00 MBVCB.3001882374.Ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha).CT tu 0261003465150 TRAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 500,000.00 958414.180123.122848.UH MS 2023015
18/01/2023 200,000.00 IBVCB.3001646717.MS2023 008 chi Vo thi Khuong.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/01/2023 200,000.00 MBVCB.3001556086.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 016 em Le Hoang Kha.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 400,000.00 832705.180123.115120.ung ho ms 2023 016 Em Le Hoang Kha
18/01/2023 150,000.00 826896.180123.114629.ung ho ms 2023 015 tran thi hoa
18/01/2023 200,000.00 293573.180123.111752.ung ho MS 2023.016 em Le Hoang Kha FT23018636989572
18/01/2023 100,000.00 IBVCB.3000984702.Giup ma so 2023.016 em Le Hoang Kha .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/01/2023 500,000.00 MBVCB.3000950764.ms 2023 016 uh Le Hoang Kha.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/01/2023 300,000.00 982822.180123.102318.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 014
18/01/2023 300,000.00 192469.180123.102202.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 011 ba Nguyen Thi Sen
18/01/2023 300,000.00 295081.180123.101837.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 012 gia dinh ba Hong
18/01/2023 400,000.00 930698.180123.101643.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 013 be Nguyen Tan Tai
18/01/2023 400,000.00 144079.180123.101453.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 015 ba Tran Thi Hoa
18/01/2023 400,000.00 686278.180123.101310.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 016 em Le Hoang Kha
18/01/2023 100,000.00 MBVCB.3000751791.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.016 Le Hoang Kha.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 200,000.00 683169.180123.100348.Ung ho MS2023016
18/01/2023 500,000.00 227333.180123.100236.ung ho ms 2023.016 (em Le Hoang Kha)
18/01/2023 300,000.00 MBVCB.3000628142.DINH THI AN ung ho NCHCCCL- 0943754699.CT tu 0011002013386 DINH THI AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 500,000.00 937046.180123.094914.UNG HO MS 2023.016(EM LE HOANG KHA)-180123-09:49:13 937046
18/01/2023 100,000.00 MBVCB.3000579277.MS 2023.016(Le Hoang Kha).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 100,000.00 MBVCB.3000555071.chay than.CT tu 0251002668300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/01/2023 100,000.00 912569.180123.093513.MS 2023 016 Em Le Hoang Kha
18/01/2023 1,000,000.00 878835.180123.092024.UNG HO NCHCCCL VY 0339868592
18/01/2023 30,000,000.00 UNG HO MA SO: 2023.008; 2023.013; 2023.014 MOI MA SO 10 TRIEU. TONG CONG: 30 TRIEU
18/01/2023 200,000.00 559980.180123.091817.MS 2023016 Em Le Hoang Kha
18/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.3000404510.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.008 (VoThIKhuong).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 200,000.00 MBVCB.3000391870.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.015(TranThiHoa).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 200,000.00 MBVCB.3000387343.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms 2023.016 (LeHoangKha).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 1,000.00 IBVCB.3000335305.e.CT tu 0821000100811 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/01/2023 1,000.00 IBVCB.3000312172.e.CT tu 1029358750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/01/2023 10,000.00 MBVCB.3000316772.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 200,000.00 MBVCB.3000306545.MS 2023.015(ba Tran Thi Hoa ) .CT tu 0111000453506 NGUYEN THI BICH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 1,000.00 IBVCB.3000283672.w.CT tu 9569423510 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/01/2023 1,000.00 IBVCB.3000279076.e.CT tu 1028810355 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/01/2023 1,000.00 IBVCB.3000264162.e.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/01/2023 180,000.00 MBVCB.3000264454.Ung ho MS 2023.016 Em Le Hoang Kha.CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 1,000.00 IBVCB.3000249947.w.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/01/2023 200,000.00 614561.180123.084233.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 016 em le hoang kha
18/01/2023 200,000.00 MBVCB.3000160142.MS 2023.016.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 100,000.00 MBVCB.2999950774.MS 2003.016.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2999902649.ung ho MS 2023.016 Em Le Hoang Kha.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 10,000.00 307463.180123.073950.Vinh Nam ung ho ms 2023 016 Le Hoang Kha
18/01/2023 50,000.00 MBVCB.2999824217.Ung ho MS 2023.016.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 150,000.00 MBVCB.2999783438.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.016 (em Le Hoang Kha).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 500,000.00 695747.180123.061034.Ung ho MS 2023.015 ba Tran Thi Hoa FT23018049309000
18/01/2023 20,000.00 MBVCB.2999598905.Ung ho MS 2023.011 (Ba Nguyen Thi Sen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/01/2023 5,000.00 MBVCB.2999564314.LE CUONG chuyen tien.CT tu 0011004101951 LE CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 100,000.00 770183.190123.223043.ung ho MS 2023017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 500,000.00 555876.190123.222352.LE HAI YEN ck ung ho MS 2023 016 em Le Hoang Kha
19/01/2023 500,000.00 551566.190123.222231.LE HAI YEN ck ung ho MS 2023 017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 100,000.00 686727.190123.220011.NGUYEN MINH QUE ung ho MS 2023017
19/01/2023 100,000.00 684823.190123.215943.NGUYEN MINH QUE ung ho MS2023016
19/01/2023 100,000.00 683353.190123.215917.NGUYEN MINH QUE ung ho MS 2023015
19/01/2023 100,000.00 682318.190123.215850.NGUYEN MINH QUE ung ho MS 2023014
19/01/2023 100,000.00 680405.190123.215817.NGUYEN MINH QUE ung ho MS 2023013
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3011869705.Ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0441000731399 LE THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 300,000.00 MBVCB.3011812231.Giup MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0011000095797 NGUYEN THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 400,000.00 283358.190123.213157.Ung ho ms 2023.016 E Le Hoang Kha FT23019453341171
19/01/2023 200,000.00 279431.190123.213005.Ung ho MS 2023.017 FT23019416500244
19/01/2023 30,000.00 311613.190123.211817.LX UNG HO MS 2023.016-190123-21:18:17 311613
19/01/2023 30,000.00 310096.190123.211545.LX UNG HO MS 2023.017(E NGUYEN TRUNG HIEU)-190123-21:15:41 310096
19/01/2023 50,000.00 955584.190123.210937.ung ho MS 2023015 Ba Tran Thi Hoa
19/01/2023 300,000.00 MBVCB.3011601489.UNG HO MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 50,000.00 942404.190123.210608.ung ho MS 2023017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 10,000.00 MBVCB.3011467714.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.017( em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 100,000.00 680459.190123.203850.MS 2023 017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 100,000.00 155707.190123.201932.Ung ho NCHCCCL - phuong - 0967585817
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3011326512.HOANG LE HUY chuyen tien ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0491001670655 HOANG LE HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3011285331.MS 2023 016 em Le Hoang Kha.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3011263496.MS 2023 017 em Ng Trung Hieu.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 300,000.00 MBVCB.3011143920.GDPT ung ho MS 2023.017 (Em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3011140199.Ung ho MS 2023. 010 ( Chi Tran Thi Thuy).CT tu 9905637979 NGUYEN THI THUY LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 500,000.00 040309.190123.194237.ung ho MS 2023.017 FT23019043528670
19/01/2023 1,000,000.00 038806.190123.194157.Gui MS 2023.017 Nguyen Trung Hieu cau mong chau mau khoi. A Di Da Phat FT23019882398186
19/01/2023 500,000.00 250799.190123.194107.UNG HO MS 2023.017 (EM NGUYEN TRUNG HIEU)-190123-19:41:16 250799
19/01/2023 100,000.00 MBVCB.3010886540.MS2023 017 ( em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0451001696006 NGUYEN THI PHUONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3010734612.Ung ho MS 2023.004.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 300,000.00 MBVCB.3010719372.Ung ho MS 2023.007.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3010703460.Ung ho MS 2023.013.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 300,000.00 MBVCB.3010695862.Ung ho MS 2023.014.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3010674840.Ung ho MS 2023.002.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 300,000.00 MBVCB.3010657882.Ung ho MS 2023.008.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3010639556.Ung ho MS 2023.016.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3010612051.Ung ho MS 2023.017.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 300,000.00 689814.190123.181524.Ung ho MS 2023016 Em Le Hoang Kha
19/01/2023 300,000.00 678236.190123.181230.Ung ho MS 2023017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 500,000.00 604325.190123.180834.Ung ho MS 2023 017 em Nguyen Trung Hieu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
19/01/2023 50,000.00 899090.190123.180614.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 017
19/01/2023 200,000.00 144927.190123.180638.IBFT Ung ho em Trung Hieu. MS 2023. 017
19/01/2023 200,000.00 759620.190123.174638.DO TRUNG KIEN UH EM NG TRUNG HIEU MS 2023.017 FT23019901045193
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3010378639.ung ho MS 2023.017.CT tu 0011002708039 NGUYEN DUC LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 100,000.00 MBVCB.3010352932.Ung ho ms 2023.017 (em nguyen trung hieu).CT tu 0451000484556 NGUYEN THI XIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 100,000.00 078586.190123.170411.Ho tro c Nguyen Thi Hoa ms 2023 017
19/01/2023 400,000.00 MBVCB.3010099347.UNG HO MS 2023.017 - EM NGUYEN TRUNG HIEU.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 50,000.00 593363.190123.164538.Ung ho Em Le Hoang Kha MS 2023.016
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3009985930.Phan Hong Anh ung ho MS 2023.017 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451000296320 PHAN HONG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 50,000.00 576281.190123.163945.Ung ho Em Nguyen Trung Hieu MS 2023.017
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3009957783.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2023.016 em le hoang kha.CT tu 9919627286 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 751551.190123.161642.VCB;0011002643148;Ung ho em NGUYEN TRUNG HIEU
19/01/2023 200,000.00 760799.190123.155352.MS 2023016
19/01/2023 100,000.00 754384.190123.155250.MS 2023017
19/01/2023 300,000.00 647534.190123.153625.MS2023017
19/01/2023 1,000,000.00 264060.190123.153542.Ung ho MS2023017 em Trung Hieu
19/01/2023 250,000.00 IBVCB.3009516088.Ung ho ma so MS 2023 010 chi Tran Thi Thuy.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 250,000.00 IBVCB.3009499812.Ung ho ma so 2023 012 gia dinh ba Hong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 250,000.00 IBVCB.3009483942.Ung ho ma so MS 2023 013 be Nguyen Tan Tai.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 250,000.00 IBVCB.3009474642.Lan phuong 2 quan 8 TPHCM Ung ho ma so MS 2023 014.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 50,000.00 491495.190123.152708.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 250,000.00 IBVCB.3009466120.Ung ho ma so MS 2023 016 em Le Hoang Kha.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 250,000.00 IBVCB.3009440213.Ung ho ma so MS 2023 017 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3009433812.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2023.017 em nguyen trung hieu.CT tu 9919627286 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3009395179.tet an vui.CT tu 0491001886624 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 300,000.00 IBVCB.3009341022.ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0071001318310 HOANG THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 870481.190123.150058.ung ho ms 2023008
19/01/2023 200,000.00 865169.190123.145955.ung ho ms 2023016
19/01/2023 300,000.00 856330.190123.145828.ung ho ms 2023017
19/01/2023 200,000.00 274534.190123.145749.ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu)
19/01/2023 200,000.00 012252.190123.145321.MS 2023.017 (EM NGUYEN TRUNG HIEU)-190123-14:53:22 012252
19/01/2023 200,000.00 IBVCB.3009205757.MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 232003.190123.144258.ung ho ms 2023017 em nguyen trung hieu
19/01/2023 200,000.00 559019.190123.142510.MS 2023 017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3009041911.Ung ho MS 2023.017.CT tu 0441003719495 DOAN NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 1,000.00 MBVCB.3009036990.ngheo.CT tu 1029869141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 300,000.00 180354.190123.141556.Ung ho MS 2023.017 em Nguyen Trung Hieu FT23019079017568
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3008938980.ms 2023 017 uh em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 10,000.00 MBVCB.3008723873.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 50,000.00 IBVCB.3008687140.MS 2023017 em Nguyen Trung Hieu mong em khoe.CT tu 0071000633377 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 200,000.00 193988.190123.120534.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 500,000.00 873631.190123.120503.UNG HO MS 2023.017(EM NGUYEN TRUNG HIEU)-190123-12:05:02 873631
19/01/2023 500,000.00 443381.190123.115341.ung ho ma so 2023.017 em Nguyen Trung Hieu FT23019138271925
19/01/2023 300,000.00 437603.190123.115140.Ung ho MS 2023 017 em Nguyen Trung Hieu FT23019807524424
19/01/2023 100,000.00 MBVCB.3008089536.HA DUC MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.017 Nguyen Trung Hieu.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 100,000.00 IBVCB.3008096124.Ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha).CT tu 0331003898400 NGUYEN THI HOANG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3008072964.NGUYEN KHAC THO Ung ho MS 2023 017 em Nguyen Trung Hieu 0344423706.CT tu 0011000368493 NGUYEN KHAC THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 100,000.00 IBVCB.3008072066.Ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong).CT tu 0331003898400 NGUYEN THI HOANG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 100,000.00 IBVCB.3008076036.Ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0331003898400 NGUYEN THI HOANG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 150,000.00 697553.190123.113258.MS 2023.017 ( em Nguyen Trung Hieu)
19/01/2023 200,000.00 957263.190123.111444.MS 2023017 ung ho em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 10,000,000.00 966327.190123.110147.Ong Tu Van giup do MS 2023017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 50,000.00 MBVCB.3007694724.gia dinh ngheo.CT tu 0071000841311 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 300,000.00 MBVCB.3007692792.MS 2023.017(nguyen Trung Hieu).CT tu 0111000453506 NGUYEN THI BICH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3007679218.MS 2023.017.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3007644129.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.017( em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 100,000.00 IBVCB.3007594013.Giup ma so 2023.017 em Nguyen Trung Hieu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 500,000.00 807203.190123.103719.ung ho ma so 2023 017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 200,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..34973064800.34973064800-0983102036-Ms2023002 Tran Hoang Le Vy
19/01/2023 100,000.00 630835.190123.101049.Ung ho MS 2023017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 300,000.00 MBVCB.3007375352.PHAN HAI HA chuyen tien ung ho ms.2023.017.CT tu 0011000938639 PHAN HAI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 15,000.00 MBVCB.3007343302.Tra Xuan Binh giup 3ms 2023015 2023016 va 2023017.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 100,000.00 362505.190123.100227.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 016 em Le Hoang Kha
19/01/2023 50,000.00 702443.190123.095129.UH MS 2023.017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 100,000.00 853709.190123.094944.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 017
19/01/2023 200,000.00 751592.190123.094632.DUONG THANH CK UNG HO MA SO 2023.005-190123-09:46:31 751592
19/01/2023 100,000.00 910343.190123.094536.ung ho MS 2023017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3007180948.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.017.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3007178107.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.015.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3007164171.HA THI HAI YEN chuyen tien MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0541001536444 HA THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3007170342.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.014.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3007162537.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.013.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 300,000.00 MBVCB.3007158394.ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0371000474538 THAI NGOC DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 2,000,000.00 748122.190123.092021.ung ho MS 2023017 Em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 500,000.00 809313.190123.091837.Ung ho MS 2023 017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 200,000.00 729384.190123.091728.NGUYEN NGOC AN Chuyen tien ung ho chi hoa
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3007008472.CHU THI KIM LIEN chuyen tien ung ho MS.2023.017 EM NGUYEN TRUNG HIEU.CT tu 0821000018992 CHU THI KIM LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3006997890.MS 2023.017 (Nguyen trung Hieu).CT tu 0031001104681 NGO VAN PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 300,000.00 MBVCB.3006988866.ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0011001424202 NGUYEN NHU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.3006974083.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2023.017(em nguyen trung hieu).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 100,000.00 245723.190123.090823.ung ho MS 2023.017 ( e Ng Trung Hieu)
19/01/2023 1,000.00 IBVCB.3006934285.e.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 200,000.00 629252.190123.090407.Ung ho MS 2023 017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 500,000.00 650708.190123.090430.ung ho MS 2023017 NGUYEN TRUNG HIEU
19/01/2023 500,000.00 716349.190123.090154.UNG HO MS 2023.017 (EM NGUYEN TRUNG HIEU)-190123-09:01:54 716349
19/01/2023 500,000.00 630070.190123.090055.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho em le hoang kha ms 2023 016
19/01/2023 1,000.00 IBVCB.3006897625.e.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 300,000.00 621526.190123.085933.MS 2023017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 1,000.00 IBVCB.3006874892.e.CT tu 1028379251 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 1,000.00 IBVCB.3006854972.e.CT tu 9569423719 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 100,000.00 954144.190123.085127.Tuan ung ho MS 2023.017 FT23019261156736
19/01/2023 100,000.00 158851.190123.084642.Ung ho MS 2023.017
19/01/2023 500,000.00 962349.190123.084047.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho em nguyen trung hieu ms 2023 017
19/01/2023 200,000.00 913816.190123.083051.MS 2023.017 FT23019601126771
19/01/2023 200,000.00 506032.190123.082420.IBFT ms 2023.017em nguyen trung hieu
19/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.3006673142.Ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 100,000.00 810617.190123.081036.MS 2023017
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3006604406.Ung ho e Hieu MS 2023.017.CT tu 0021000386153 NGUYEN TAT LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 150,000.00 MBVCB.3006583881.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 500,000.00 880168.190123.080354.ung ho MS 2023.017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 500,000.00 908982.190123.075706.ung ho MS 2023 017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3006542772.MS 2023.017 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3006547622.MS 2023.017.CT tu 0861003951224 PHAN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 1,000,000.00 IBVCB.3006537080.MS 2023.017 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071004317352 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/01/2023 50,000.00 674452.190123.075333.MS 2023.017 (EM NGUYEN TRUNG HIEU)-190123-07:53:34 674452
19/01/2023 500,000.00 302677.190123.074615.UNG HO MS 2023.017
19/01/2023 1,000,000.00 391652.190123.074520.MS 2023 017
19/01/2023 200,000.00 841775.190123.074057.MS 2023.017 Nguyen Trung Hieu FT23019097461106
19/01/2023 200,000.00 020097041501190736532023YO9q591295.70665.073653.Ung ho em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3006461662.Ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0091000532000 NGUYEN THI HUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 100,000.00 056716.190123.073413.Ung ho MS 2023.017(em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 300,000.00 615430.190123.073157.VCB;0011002643148;NGUYEN THI BICH HANH chuyen khoan ung ho MS 2023017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3006412411.MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0841000083867 TRAN THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 1,000,000.00 820098.190123.072014.MS 2023.017 em Nguyen trung Hieu FT23019828025044
19/01/2023 3,000,000.00 MBVCB.3006401023.MS 2023.017 NGUYEN TRUNG HIEU.CT tu 0111000790888 NGUYEN VIET TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3006399644.VU DUY NGHIA ung ho MS 2023.017 e nguyen trung hieu.CT tu 1019863573 VU DUY NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 10,000.00 275813.190123.071723.Vinh Nam ung ho ms 2023 017 em Nguyen Trung Hieu
19/01/2023 200,000.00 630115.190123.071145.Ung ho MS 2023017 EM NGUYEN TRUNG HIEU
19/01/2023 50,000.00 MBVCB.3006386839.Ung ho MS 2023.017.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3006307539.ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3006299153.ung ho MS 2023.010 (chi Tran Thi Thuy).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 100,000.00 578622.190123.063900.Ung ho ms 2023016 em Le Hoang Kha
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3006306202.ung ho MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3006305474.ung ho MS 2023.012 (gia dinh ba Hong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3006297244.ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3006294192.ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3006296085.ung ho MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 MBVCB.3006295584.ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3006231165.Minh Khue Mai Khoi BH DN ung ho MS 2023.16 Le Hoang Kha.CT tu 0121001667777 VUONG DINH DIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 50,000.00 972804.190123.052436.Ung ho MS 2023014 Anh Pham Ngoc Thinh
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3006216333.MS 2023.015 ba TRAN THI HOA, tinh Tuyen Quang..CT tu 0071004340576 NGUYEN DUC CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 500,000.00 MBVCB.3006211983.MS 2023.016 em LE HOANG KHA, timh Binh Thuan..CT tu 0071004340576 NGUYEN DUC CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 20,000.00 MBVCB.3006196337.Ung ho MS 2023.012 (gia dinh ba Hong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/01/2023 200,000.00 020097041501190349262023CP7B571147.51630.034926.NGUYEN THI HOAI LIEN Chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li a.
19/01/2023 200,000.00 886982.190123.001422.Tran Hoai Anh Thu chuyen tien
20/01/2023 80,000.00 MBVCB.3016618714.QUAN BICH HANH chuyen tien NCHCCCL- BICH HANH- 0915119091.CT tu 0011001208921 QUAN BICH HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/01/2023 200,000.00 508299.200123.211452.VCB;0011002643148;TRAN THI THU PHUONG chuyen khoan
20/01/2023 20,000.00 525045.200123.204855.VCB;0011002643148;TRAN THI KIEU NHUNG chuyen khoan
20/01/2023 500,000.00 885477.200123.202218.UNG HO MS 2023.017(EM NGUYEN TRUNG HIEU)-200123-20:22:28 885477
20/01/2023 200,000.00 674900.200123.192312.MS 2023.017-nguyen trung hieu
20/01/2023 500,000.00 610774.200123.180846.Ung ho em Nguyen Trung Hieu - Ma so 2023.017 FT23027225801065
20/01/2023 200,000.00 MBVCB.3015260836.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 017 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/01/2023 50,000.00 394561.200123.162835.Ung ho MS 2023.017 em Nguyen Trung Hieu FT23027565586476
20/01/2023 40,000.00 MBVCB.3014906308.ung ho NCHCCCL Tran Binh Nguyen.CT tu 0501000214154 NGUYEN THI HA THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/01/2023 300,000.00 MBVCB.3014796043.Ung ho NCHCCCL BiBi 0972896543.CT tu 0021000385210 DINH THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/01/2023 20,000.00 MBVCB.3014561348.NGUYEN THI HUU HOA ung ho quy NCHCCCL.CT tu 0271000171297 NGUYEN THI HUU HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/01/2023 200,000.00 499193.200123.141941.ung ho chuong trinh NCHCCCL
20/01/2023 20,000.00 MBVCB.3014515600.HO THI KIM ANH ung ho NCHCCCL.CT tu 0161000589832 HO THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/01/2023 5,000,000.00 664599.200123.141150.UNG HO NCHCCCL - TRAN TUYEN HUAN - 0903309903-200123-14:12:00 664599
20/01/2023 400,000.00 728075.200123.132036.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan cho cac ma so2023 014 va2023215 va2023 216 va2023017
20/01/2023 40,000.00 937532.200123.130250.BUI THI KIM SEN ba va chau halienhoa ung ho nchcccl
20/01/2023 40,000.00 350872.200123.124811.NGUYEN THI PHUONG Vietheathy ung ho NCHCCCL
20/01/2023 100,000.00 510949.200123.124117.HuongTra VHY Ung Ho NCHCCCL
20/01/2023 80,000.00 MBVCB.3014089204.HO THI MAI chuyen tien NCHCCCL.CT tu 0421000512582 HO THI MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/01/2023 50,000.00 127928.200123.121020.Ung ho MS 2023.016 FT23027507065389
20/01/2023 80,000.00 546811.200123.112230.THUY BIEN Viet Healthy UNG HO NCHCCCL
20/01/2023 20,000.00 026895.200123.111834.Ung ho NCHCCCL Ta Thi Ngoc My 0938989020 FT23027898071569
20/01/2023 400,000.00 576690.200123.111238.LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2023 009 Dang Ngoc Tuan
20/01/2023 400,000.00 573356.200123.111134.LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2023 011 Nguyen Thi Sen
20/01/2023 400,000.00 569804.200123.111042.LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2023 013 Nguyen Tan Tai
20/01/2023 400,000.00 567072.200123.110950.LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2023 017 Nguyen Trung Hieu
20/01/2023 400,000.00 563107.200123.110834.LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2023 014 Pham Ngoc Thinh
20/01/2023 400,000.00 558283.200123.110719.LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho Ms 2023 008 vo thi Khuong
20/01/2023 1,000.00 IBVCB.3013571303.e.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/01/2023 80,000.00 964345.200123.104856.Lisa Tri Viet Healthy - 4 o banh mi FT23027644074881
20/01/2023 1,000.00 IBVCB.3013511853.e.CT tu 9569423719 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/01/2023 150,000.00 MBVCB.3013095831.Ung ho MS 2022.327 (Me con chi Bich).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/01/2023 500,000.00 514998.200123.064918.UNG HO MS 2023.017 EM NGUYEN TRUNG HIEU
20/01/2023 60,000.00 319220.200123.063706.NCHCCCL Kim Oanh
20/01/2023 20,000.00 MBVCB.3012413904.Ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.3012420791.ung ho MS 2023.017 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/01/2023 500,000.00 MBVCB.3012298177.Ung ho MS 2023.017 (em NGUYEN TRUNG HIEU).CT tu 0021001659588 NGUYEN TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/01/2023 200,000.00 805265.200123.000146.VU DANG QUANG TRUNG ung ho ms 2023.017 (em nguyen trung hieu)
20/01/2023 100,000.00 MBVCB.3012198790.Ung ho MS 2023.016 (em Le Hoang Kha)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/01/2023 100,000.00 MBVCB.3012205477.Ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
10-01-2023 06:46:37 100.000 Nguyen The Ha. Pham Thi Thu ung ho ma so 2022.008
10-01-2023 08:51:40 200.000 CT DEN:470801141379 ICB;114000161718;ung ho MS 2023 005 anh Lam Ngoc Diep
10-01-2023 10:48:04 10.000 Ung ho MS 2023.009(anh Dang Ngoc Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-01-2023 11:08:09 100.000 CT DEN:301004021655 Manh chuyen ung ho ms 2023.009 FT23010130383885
10-01-2023 11:43:45 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.009 ( anh dang ngoc tuan )
10-01-2023 12:15:59 300.000 So GD goc: 10013529 IBUNG HO MS 2023.009 ANH DANG NGOC TUAN
10-01-2023 12:28:43 300.000 Ung ho MS 2023.009
10-01-2023 12:41:43 100.000 CT DEN:301017557302 ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong)
10-01-2023 12:43:00 100.000 CT DEN:301017558557 ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep)
10-01-2023 13:06:17 1.000.000 CT DEN:301006027084 MBVCB.2954544465.027084.ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 0071000784336 TRAN TRUONG GIANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
10-01-2023 14:13:53 100.000 STA ungho ms2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan)
10-01-2023 14:16:04 150.000 STA ungho ms2023.008 (chi Vo Thi Khuong)
10-01-2023 14:43:25 200.000 ung ho ms 2023.009
10-01-2023 15:40:28 200.000 ung ho MS 2023.009 (anh DANG NGOC TUAN)
10-01-2023 15:58:20 50.000 CT DEN:126T2310FE9AGFUK MBVCB.2955660554.045311.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
10-01-2023 17:29:42 100.000 UH MS 2023.09
11-01-2023 06:50:13 100.000 ung ho ma so 2023.009
11-01-2023 07:25:28 50.000 CT DEN:301100032357 MBVCB.2958989506.032357.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.010 (chi Tran Thi Thuy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
11-01-2023 07:48:55 200.000 Ung ho MS 2023.010 (chi Tran Thi Thuy)
11-01-2023 09:34:25 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.010 ( chi tran thi thuy )
11-01-2023 09:39:06 300.000 CT DEN:301102909935 Ung ho MS 2023.010 FT23011960408171
11-01-2023 10:25:47 100.000 ung ho MS 2023.009 (Dang Ngoc Tuan)
11-01-2023 10:28:06 100.000 ung ho MS 2023.010 (Tran Thi Thuy)
11-01-2023 10:55:17 100.000 34511529971-0776228518-Minh ung ho MS 2023010 chi Tran Thi Thuy
11-01-2023 10:58:50 100.000 34511700112-0776228518-Minh ung ho MS2023009 anh Dang Ngoc   Tuan
11-01-2023 11:59:49 100.000 CT DEN:301104947625 ung ho MS 2023010 chi Tran Thi Thuy
11-01-2023 12:14:54 100.000 TRAN THI THUYms2023.010
11-01-2023 12:20:15 500.000 CT DEN:301117838340 Ung ho MS 2023010 c Thuy
11-01-2023 12:26:26 100.000 ung ho MS . 2023.010( Tran Thi Thuy)
11-01-2023 12:39:19 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.345
11-01-2023 12:39:59 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022. 007
11-01-2023 13:25:58 200.000 CT DEN:301106813555 Chuyen tien ung ho MS 2023009 Dang Ngoc Tuan
11-01-2023 14:29:24 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.010 (chi Tran Thi Thuy)
11-01-2023 14:36:20 100.000 CT DEN:301107057613 MBVCB.2961400399.057613.MS 2023.009.CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
11-01-2023 14:38:31 100.000 CT DEN:301107067870 MBVCB.2961420209.067870.MS 2023.008.CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
11-01-2023 14:48:33 1.000.000 MS 2023.009
11-01-2023 17:50:19 200.000 Ung ho MS 2023.010 (chi Tran Thi Thuy)
11-01-2023 17:51:33 1.000.000 CT DEN:301110864252 ung ho MS2023.010 ( chi Tran Thi Thuy)
11-01-2023 19:08:50 10.000 Ung ho MS 2023.010(chi Tran Thi Thuy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11-01-2023 22:04:11 300.000 CT DEN:393224857731 ung ho MS 2023 008 chi Vo Thi Khuong
12-01-2023 07:01:49 100.000 CT DEN:301200688505 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023008 Chi Vo Thi Khuong
12-01-2023 08:04:45 100.000 CT DEN:301201815897 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023007gia dinh chi Lan
12-01-2023 08:18:03 100.000 CT DEN:301201857027 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023010 chi Tran Thi Thuy
12-01-2023 08:20:43 100.000 CT DEN:301201865135 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023005 Anh Lam Ngoc Diep
12-01-2023 10:51:53 300.000 CT DEN:301203715890 MS 2023010
12-01-2023 10:52:22 300.000 CT DEN:301203718727 MS 2023011
12-01-2023 13:34:50 1.000.000 Anh Toan Dong Nai ung ho MS2023 011 ba Nguyen Thi Sen
12-01-2023 14:25:34 200.000 CT DEN:275373039962 Ung ho MS 2023 009 anh Dang Ngoc Tuan
12-01-2023 14:32:38 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.010 ( ba nguyen thi sen )
12-01-2023 15:14:30 100.000 ung ho MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen)
12-01-2023 15:26:35 100.000 Ung ho MS 2023.011 (Ba Ng Thi Sen)
12-01-2023 19:26:24 10.000 Ung ho MS 2023.011(ba Nguyen Thi Sen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12-01-2023 21:02:01 100.000 ung ho MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen)
13-01-2023 06:59:00 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
13-01-2023 07:20:05 100.000 CT DEN:301300080150 MBVCB.2970444469.080150.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.012 (gia dinh ba Hong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
13-01-2023 07:24:14 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.012 ( gia dinh ba hong )
13-01-2023 09:12:13 120.000 ung ho MS 2013.012 (gd ba hong)
13-01-2023 09:42:52 200.000 CT DEN:301302504584 IBFT ung ho ms 2023.012 gdinh ba Hong
13-01-2023 10:54:30 300.000 CT DEN:301303690961 ms 2023012 gd ba Hong
13-01-2023 10:55:20 300.000 CT DEN:301303696501 ms 2023007 gd chi Lan
13-01-2023 10:56:25 500.000 CT DEN:301303701992 ms 2023006 em bui thi ngan
13-01-2023 12:23:52 20.000 Ung ho MS 2023.012(gia dinh ba Hong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13-01-2023 13:07:59 500.000 CT DEN:301306268649 MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan)
13-01-2023 13:11:09 500.000 CT DEN:301306276599 MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep)
13-01-2023 13:35:46 200.000 Ung ho MS 2023.012 (gia dinh ba Hong)
14-01-2023 07:23:41 100.000 CT DEN:301400370298 ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai). Nguoi ung ho - Pham Nha
14-01-2023 07:25:53 100.000 MS2023.013 (be Nguyen Tan Tai)
14-01-2023 07:31:19 300.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.013 ( be nguyen tan tai )
14-01-2023 07:31:26 200.000 CT DEN:226475332256 MS 2023 013
14-01-2023 07:44:21 300.000 ung ho ma so 2023  013 be Nguyen Tan Tan
14-01-2023 08:07:27 200.000 CT DEN:301401044483 MBVCB.2976844766.044483.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
14-01-2023 08:11:58 200.000 NGUYEN THI THAM ung ho MS 2023.013( be Nguyen Tan Tai)
14-01-2023 08:12:40 100.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho ms 2023.013 ( be Nguyen Tan Tai)
14-01-2023 08:12:41 100.000 MS 2023.013 be Nguyen Tan Tai
14-01-2023 09:16:17 10.000 Ung ho MS 2023.013(beNguyen Tan Tai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14-01-2023 09:51:23 100.000 NGUYEN MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS2023.013 Nguyen Tan Tai
14-01-2023 10:00:04 200.000 CT DEN:126T2310ML2LPXPD MBVCB.2977435787.041152.MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai.CT tu 0181003450245 HUYNH THI MY DUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
14-01-2023 11:14:28 500.000 CT DEN:301404954029 MS 2023013
14-01-2023 12:01:23 100.000 CT DEN:301405883549 MS 2023.012
14-01-2023 16:22:01 200.000 Ms 2023.013 nguyen tan tai
14-01-2023 19:08:06 500.000 CT DEN:004822409706 ICB;114000161718;MS 2023 013 Be Nguyen Tan Tai
14-01-2023 20:58:34 100.000 Nguyen Bao Son va Nguyen Anh Dung ung ho ma so 2023.013
14-01-2023 21:01:28 100.000 Nguyen The Ha va Pham Thi Thu ung ho ma so 2023.012
14-01-2023 21:03:43 100.000 Vu Thi Hau ung ho ma so 2023.011
14-01-2023 21:17:08 300.000 Sdt 0918491430 giup MS 2023.013 chau Nguyen Tan Tai
15-01-2023 10:06:19 100.000 ung ho ma so 2023.014
15-01-2023 10:47:05 10.000 Ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-01-2023 11:10:31 200.000 NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho MS 2023.014 anh pham ngoc thinh
15-01-2023 11:22:06 100.000 CT DEN:301504620203 MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh)
15-01-2023 12:22:13 500.000 CT DEN:301512152453 Ung ho MS 2023 014 Anh Pham Ngoc Thinh
15-01-2023 12:57:59 100.000 PHAM VAN NGUYEN chuyen tien 2023 014 pham ng thinh
15-01-2023 14:29:54 300.000 CT DEN:301507849190 MS 2023014
15-01-2023 14:40:00 100.000 ung ho ms2023.014 anh pham ngoc thinh
15-01-2023 15:31:02 200.000 CT DEN:301508078302 MBVCB.2984265853.078302.Ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0441000650214 NGUYEN DINH KHANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
15-01-2023 16:42:41 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.014 ( anh pham ngoc thinh )
15-01-2023 17:09:38 200.000 ung ho MS 2023.014 (Pham Ngoc Thinh)
15-01-2023 18:29:26 50.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.014
15-01-2023 21:53:45 100.000 CT DEN:231521160050 ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh
15-01-2023 21:54:51 100.000 CT DEN:231521160359 ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep
15-01-2023 21:59:50 300.000 ung ho MS2023.014 anh Pham Ngoc Thinh
16-01-2023 00:45:44 100.000 NGUYEN KHANH LINH UNG HO MS 2023.006 ( em Bui Thi Ngan); thoi gian GD:15/01/2023 23:02:16
16-01-2023 00:45:58 100.000 NGUYEN KHANH LINH ung ho ms 2023.011 ( ba nguyen thi sen); thoi gian GD:15/01/2023 23:02:48
16-01-2023 00:46:14 100.000 NGUYEN KHANH LINH ung ho ms 2023.010 chi tran thi thuy; thoi gian GD:15/01/2023 23:03:26
16-01-2023 00:46:29 100.000 NGUYEN KHANH LINH ung ho ms 2023.009 ( anh dang ngoc tuan); thoi gian GD:15/01/2023 23:04:00
16-01-2023 00:46:44 100.000 NGUYEN KHANH LINH ung ho ms 2023.007 ( gd c Lan); thoi gian GD:15/01/2023 23:04:34
16-01-2023 00:47:00 100.000 NGUYEN KHANH LINH ung ho ms 2023.005 (anh lam ngoc diep); thoi gian GD:15/01/2023 23:05:09
16-01-2023 00:47:18 100.000 NGUYEN KHANH LINH ung ho ms 2023.004 ( be huynh p.thinh); thoi gian GD:15/01/2023 23:05:51
16-01-2023 00:47:32 100.000 NGUYEN KHANH LINH ung ho MS.2023.003 ( Nguyen Dinh Tu); thoi gian GD:15/01/2023 23:06:25
16-01-2023 01:05:14 300.000 ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh); thoi gian GD:16/01/2023 00:01:37
16-01-2023 07:03:50 1.000.000 CT DEN:301600373222 Ung ho MS 2023.014 anh Pham Ngoc Thinh FT23016180604065
16-01-2023 07:09:19 1.000.000 CT DEN:301600376871 Ung ho MS 2023.013 be Nguyen Tan Tai FT23016555700792
16-01-2023 07:48:19 200.000 CT DEN:160415287737 ung ho MS 2023008 Chi Vo Thi Khuong
16-01-2023 07:49:23 200.000 CT DEN:160415288179 ung ho MS 2023014 Anh Pham Ngoc Thinh
16-01-2023 07:50:56 200.000 CT DEN:160415288940 ung ho MS 2023013 be Nguyen Tan Tai
16-01-2023 08:24:49 20.000 LE DUC ANH chuyen tien
16-01-2023 09:54:22 1.000.000 CT DEN:301602398634 IBFT Ung ho MS 2023.008 Vo Thi Khuong
16-01-2023 10:26:26 100.000 ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh)
16-01-2023 11:41:57 200.000 CT DEN:301604627720 Ung ho MS 2022340 em Tran Van Cuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-01-2023 11:54:48 200.000 CT DEN:301604723502 Ung ho MS 2022345 Nam benh nhan vo danh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-01-2023 13:42:40 3.000.000 CT DEN:301606100918 Ong Tu Van giup do ms2023.008 Vo Thi Khuong FT23016345701154
16-01-2023 14:05:55 200.000 MS 2023.013 ( be nguyen tan tai)
16-01-2023 14:07:21 200.000 MS 2023.014 (anh pham ngoc thinh)
16-01-2023 14:09:35 200.000 Ms 2023.008 ( chi vo thi khuong)
16-01-2023 18:18:26 500.000 CT DEN:301611039288 MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong)
16-01-2023 18:23:53 500.000 CT DEN:301611057908 MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh)
16-01-2023 19:59:26 200.000 CT DEN:301612719168 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Ung ho MS 2022343 anh Nguyen Tan Xuyen
16-01-2023 20:06:27 200.000 CT DEN:301613749141 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Ung ho Ms 2022344 anh Nguyen Van Tinh
17-01-2023 07:30:45 50.000 CT DEN:301700054144 MBVCB.2993394029.054144.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
17-01-2023 07:54:33 100.000 ung ho ma so 2023.015
17-01-2023 09:23:36 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
17-01-2023 10:18:43 10.000 Ung ho MS 2023.015(ba Tran Thi Hoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
17-01-2023 11:08:04 500.000 CT DEN:301711172494 UNG HO MS 2023.008-170123-11:08:02 172494
17-01-2023 11:09:15 500.000 CT DEN:301711173757 UNG HO MS 2023.015-170123-11:09:14 173757
17-01-2023 11:26:31 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms2023.015 ( ba tran thi hoa )
17-01-2023 12:58:02 100.000 VO XUAN VINH ung ho MS 2003.015 ba Tran Thi Hoa
17-01-2023 13:41:24 300.000 Ung ho MS 2023.013
17-01-2023 16:12:25 100.000 Giup MS 2023.013(be Nguyen Tan Tai)
17-01-2023 16:17:28 100.000 MS2023.009(giup anh Dang Ngoc Tuan)
17-01-2023 16:39:19 200.000 CT DEN:301709976850 Ung ho MS 2023011 ba Nguyen Thi Sen Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
17-01-2023 17:19:13 100.000 STA ungho ms2023.015 (ba Tran Thi Hoa)
17-01-2023 18:25:26 100.000 CT DEN:301711127295 ung ho MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa). Nguoi ung ho - Ly Thai Binh
17-01-2023 21:49:22 100.000 ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh)
18-01-2023 07:16:02 300.000 NGUYEN VAN DUC chuyen tien ung ho MS 2023.016 (em Le Hoang Kha)
18-01-2023 07:23:08 50.000 CT DEN:301800081203 MBVCB.2999801883.081203.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.016 (em Le Hoang Kha).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
18-01-2023 09:51:11 300.000 MS 2023.016 ( em le hoang kha)
18-01-2023 10:25:03 200.000 Ung ho MS 2023.016 (em Le Hoang Kha)
18-01-2023 10:26:45 200.000 CT DEN:344426241557 Ung ho MS 2023 008 chi Vo Thi Khuong
18-01-2023 11:19:38 1.000.000 CT DEN:301804626573 IBFT Ung ho MS 2023.016 Le Hoang Kha
18-01-2023 11:55:30 300.000 Chuyen tien MS 2022.061 Nguyen Thi Thuyen
18-01-2023 11:55:58 10.000 Ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18-01-2023 12:34:29 100.000 CT DEN:301805063689 MBVCB.3001809817.063689.ms 2023.016.CT tu 0441000722810 HOANG VAN QUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
18-01-2023 12:56:22 100.000 CT DEN:301817811278 ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha)
18-01-2023 15:54:25 150.000 CT DEN:126T2310UKJXUQ88 MBVCB.3003152354.074279.ung ho MS 2023.016(em Le Hoang Kha).CT tu 0181002788452 BUI NGOC THANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
18-01-2023 20:02:48 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.016 ( em le hoang kha )
18-01-2023 21:04:35 100.000 CT DEN:301814771657 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023016 Em Le Hoang Kha
18-01-2023 21:06:27 100.000 CT DEN:301814781609 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023008 Chi Vo Thi Khuong
18-01-2023 21:08:22 100.000 CT DEN:301814789907 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023014 Anh Pham Ngoc Thinh
18-01-2023 21:09:33 100.000 CT DEN:301814797051 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023013 be Nguyen Tan Tai
18-01-2023 21:10:57 100.000 CT DEN:301814802909 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023012 gia dinh ba Hong
18-01-2023 21:15:22 100.000 CT DEN:301814824440 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023010 chi Tran Thi Thuy
19-01-2023 07:38:40 50.000 CT DEN:915557046817 ICB;114000161718;Ung ho MS 2023 017
19-01-2023 09:11:28 100.000 CT DEN:301902253414 ung ho MS 2023.016 ( e Le Hoang Kha)
19-01-2023 09:34:12 100.000 CT DEN:301902041620 MBVCB.3007122984.041620.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
19-01-2023 09:46:31 500.000 CT DEN:512741569437 ICB;114000161718;MS 2023017 EM NGUYEN TRUNG HIEU
19-01-2023 09:56:59 200.000 MS2023.017 em Nguyen Trung Hieu
19-01-2023 10:17:36 100.000 CT DEN:301910778921 UNG HO MS 2023.017-190123-10:17:33 778921
19-01-2023 10:49:15 200.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.017 (em nguyen trung hieu)
19-01-2023 11:08:08 100.000 CT DEN:301904317577 Ung ho MS 2023.017 em Nguyen Trung Hieu FT23019546509129
19-01-2023 12:44:05 500.000 CT DEN:301905627149 Ung ho MS 2023017em Nguyen Trung Hieu tinh Thanh Hoa
19-01-2023 13:42:04 200.000 HUNGNV HO TRO MS 2023017 EM NGUYEN TRUNG HIEU
19-01-2023 16:09:46 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.017 ( em nguyen trung hieu )
19-01-2023 18:06:41 500.000 CT DEN:301911823831 MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa)
19-01-2023 18:09:33 500.000 CT DEN:301911831601 MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha)
19-01-2023 21:06:28 100.000 CT DEN:302014843424 ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu)
20-01-2023 01:38:51 20.000 Ung ho MS 2023.017(em Nguyen Trung Hieu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:20/01/2023 00:31:18
20-01-2023 01:40:51 300.000 CT DEN:302017954425 MS 2023017; thoi gian GD:20/01/2023 00:41:05
20-01-2023 08:13:35 500.000 ung ho MS 2023.017
20-01-2023 14:01:20 500.000 Ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh)
20-01-2023 16:30:55 1.000.000 CT DEN:302016750099 UNG HO MS 2023.008, MS 2023.016-200123-16:30:54 750099

Ban Bạn đọc